Amplified Bible

Psalm 148

The Whole Creation Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Praise the Lord from the heavens;
Praise Him in the heights!

Praise Him, all His angels;
Praise Him, all His hosts (armies)!

Praise Him, sun and moon:
Praise Him, all stars of light!

Praise Him, highest heavens,
And the waters above the heavens!

Let them praise the name of the Lord,
For He commanded and they were created.

He has also established them forever and ever;
He has made a decree which shall not pass away.


Praise the Lord from the earth,
Sea monsters and all deeps;

Lightning and hail, snow and fog;
Stormy wind, fulfilling His orders;

Mountains and all hills;
Fruitful trees and all cedars;
10 
Beasts and all cattle;
Creeping things and winged birds;
11 
Kings of the earth and all people;
Princes and all judges of the earth;
12 
Both young men and virgins;
Old men and children.

13 
Let them praise the name of the Lord,
For His name alone is exalted and supreme;
His glory and majesty are above earth and heaven.
14 
He has lifted up a horn for His people [giving them strength, prosperity, dignity, and preeminence],
Praise for all His godly ones;
For the people of Israel, a people near to Him.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Swedish Contemporary Bible

Psalms 148

Psalm 148

Hela skapelsen prisar och ärar Herren

1Halleluja!

Lova Herren i himlen!

Lova honom i höjden!

2Lova honom, alla hans änglar,

lova honom, hela hans härskara!

3Lova honom, sol och måne

lova honom, alla lysande stjärnor!

4Lova honom, ni himlarnas himmel

och ni vatten ovanför himlen!

5De ska prisa Herrens namn,

för han gav en befallning, och de skapades.

6Han gav dem för evigt deras plats.

Han gav en befallning som aldrig kan upphävas.

7Lova Herren på jorden,

ni havsodjur och alla djup,

8blixt och hagel, snö och dimma,

du stormvind, som lyder hans ord,

9alla berg och kullar,

alla fruktträd och cedrar,

10vilddjur och boskap,

kräldjur och flygande fåglar,

11alla jordens kungar och folk

med alla sina härskare och domare,

12unga män och flickor,

gamla och unga.

13De ska lova Herrens namn.

Endast hans namn är upphöjt,

hans majestät sträcker sig över himmel och jord.

14Han har lyft ett horn[a] åt sitt folk,

lovprisning för alla sina fromma,

för Israels folk som står honom nära.

Halleluja!

Notas al pie

  1. 148:14 I hela Psaltaren symboliserar horn ära, makt och styrka.