Amplified Bible

Psalm 148

The Whole Creation Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Praise the Lord from the heavens;
Praise Him in the heights!

Praise Him, all His angels;
Praise Him, all His hosts (armies)!

Praise Him, sun and moon:
Praise Him, all stars of light!

Praise Him, highest heavens,
And the waters above the heavens!

Let them praise the name of the Lord,
For He commanded and they were created.

He has also established them forever and ever;
He has made a decree which shall not pass away.


Praise the Lord from the earth,
Sea monsters and all deeps;

Lightning and hail, snow and fog;
Stormy wind, fulfilling His orders;

Mountains and all hills;
Fruitful trees and all cedars;
10 
Beasts and all cattle;
Creeping things and winged birds;
11 
Kings of the earth and all people;
Princes and all judges of the earth;
12 
Both young men and virgins;
Old men and children.

13 
Let them praise the name of the Lord,
For His name alone is exalted and supreme;
His glory and majesty are above earth and heaven.
14 
He has lifted up a horn for His people [giving them strength, prosperity, dignity, and preeminence],
Praise for all His godly ones;
For the people of Israel, a people near to Him.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 148

Psalmul 148

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri,
    lăudaţi-L în înălţimi!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui,
    lăudaţi-L, toată oştirea Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună,
    lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate!
Lăudaţi-L, ceruri preaînalte,
    şi voi, ape de deasupra cerurilor!
Să laude Numele Domnului,
    căci El a poruncit şi acestea au fost făcute!
El le-a aşezat la locul lor pe vecie
    printr-o lege pe care nu o va încălca.[a]

Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ,
    monştri ai apelor şi toate adâncurile,
fulgerul[b] şi grindina, zăpada şi ceaţa,
    vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca,
munţii şi toate dealurile,
    copacii roditori şi toţi cedrii,
10 fiarele şi toate vitele,
    târâtoarele şi păsările înaripate,
11 regii pământului şi toate neamurile,
    prinţii şi toţi demnitarii pământului,
12 tinerii şi tinerele,
    bătrânii şi copiii deopotrivă!
13 Să laude cu toţii Numele Domnului,
    pentru că numai Numele Lui este înălţat,
        iar măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri!
14 El înalţă puterea poporului Său[c];
    aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi,
        pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 148:6 Sau: nu o vor încălca
  2. Psalmii 148:8 Sau: focul
  3. Psalmii 148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic