Amplified Bible

Psalm 147

Praise for Jerusalem’s Restoration and Prosperity.

1Praise the Lord!
For it is good to sing praises to our [gracious and majestic] God;
Praise is becoming and appropriate.

The Lord is building up Jerusalem;
He is gathering [together] the exiles of Israel.

He heals the brokenhearted
And binds up their wounds [healing their pain and comforting their sorrow].

He counts the number of the stars;
He calls them all by their names.

Great is our [majestic and mighty] Lord and abundant in strength;
His understanding is inexhaustible [infinite, boundless].

The Lord lifts up the humble;
He casts the wicked down to the ground.


Sing to the Lord with thanksgiving;
Sing praises to our God with the lyre,

Who covers the heavens with clouds,
Who provides rain for the earth,
Who makes grass grow on the mountains.

He gives to the beast its food,
And to the young ravens that for which they cry.
10 
He does not delight in the strength (military power) of the horse,
Nor does He take pleasure in the legs (strength) of a man.
11 
The Lord favors those who fear and worship Him [with awe-inspired reverence and obedience],
Those who wait for His mercy and lovingkindness.

12 
Praise the Lord, O Jerusalem!
Praise your God, O Zion!
13 
For He has strengthened the bars of your gates,
He has blessed your children within you.
14 
He makes peace in your borders;
He satisfies you with the finest of the wheat.
15 
He sends His command to the earth;
His word runs very swiftly.
16 
He gives [to the earth] snow like [a blanket of] wool;
He scatters the frost like ashes.
17 
He casts out His ice like fragments;
Who can stand before His cold?
18 
He sends out His word and melts the ice;
He causes His wind to blow and the waters to flow.
19 
He declares His word to Jacob,
His statutes and His ordinances to Israel.
20 
He has not dealt this way with any [other] nation;
They have not known [understood, appreciated, heeded, or cherished] His ordinances.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!