Amplified Bible

Psalm 144

Prayer for Rescue and Prosperity.

A Psalm of David.

1Blessed be the Lord, my Rock and my great strength,
Who trains my hands for war
And my fingers for battle;

My [steadfast] lovingkindness and my fortress,
My high tower and my rescuer,
My shield and He in whom I take refuge,
Who subdues my people under me.

Lord, what is man that You take notice of him?
Or the son of man that You think of him?

Man is like a mere breath;
His days are like a shadow that passes away.


Bow Your heavens, O Lord, and come down;
Touch the mountains, and they will smoke.

Flash lightning and scatter my enemies;
Send out Your arrows and confuse and embarrass and frustrate them.

Stretch out Your hand from above;
Set me free and rescue me from great waters,
Out of the hands of [hostile] foreigners [who surround us]

Whose mouths speak deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.


I will sing a new song to You, O God;
Upon a harp of ten strings I will sing praises to You,
10 
Who gives salvation to kings,
Who sets David His servant free from the evil sword.
11 
Set me free and rescue me from the hand of [hostile] foreigners,
Whose mouth speaks deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.

12 
Let our sons in their youth be like plants full grown,
And our daughters like corner pillars fashioned for a palace;
13 
Let our barns be full, supplying every kind of produce,
And our flocks bring forth thousands and ten thousands in our fields;
14 
Let our cattle bear
Without mishap and without loss,
And let there be no outcry in our streets!
15 
How blessed and favored are the people in such circumstance;
How blessed [fortunate, prosperous, and favored] are the people whose God is the Lord!

Het Boek

Psalmen 144

1Van David.

Ik prijs de Here, Hij ondersteunt mij.
Hij maakt mij klaar voor de strijd,
gereed om aan te vallen.
God betoont mij zijn goedheid en liefde.
Hij beschermt mij.
Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats.
Achter Hem kan ik schuilen.
Hij laat mij volken overwinnen.
Here, hoe is het mogelijk
dat U zelfs naar kleine mensen omziet?
Waarom zijn zij U zoveel waard?
Zoals een ademtocht voorbijglijdt
en in het niets verdwijnt,
vliegt ook een mensenleven voorbij.
Here, kom uit uw hoge hemel naar beneden
en raak de vulkanen aan zodat zij uitbarsten.
Zwaai uw bliksemschichten in het rond,
schiet uw pijlen af zodat zij in verwarring raken.
Kom met uw macht uit de hoge hemel
en verlos mij uit dit grote gevaar,
uit de macht van vreemde volken.
Liegen en bedriegen is voor hen zo gewoon.
Mijn God, ik wil voor U
een prachtig, nieuw lied zingen.
Onder begeleiding van de harp
zal ik psalmen voor U zingen.
10 U geeft koningen de overwinning
en verlost mij, uw dienaar David,
van de vreemde overheersing.
11 Verlos mij uit de overheersing
van de vreemde volken,
zij liegen en bedriegen
alsof geen waarheid bestaat.
12 Laat onze zonen opgroeien
als sterke jonge mannen
en onze jonge vrouwen worden
als de fraaiste beeldhouwwerken.
13 Geef ons voldoende voedselvoorraden,
van alles wat wij nodig hebben.
Laat onze schaapskudden enorm groot worden.
14 Laat ons vee gezonde jongen werpen.
Laat er vrede in het land zijn
en geen aanleiding tot paniek of vluchten.
15 Het volk dat zo kan leven,
is een gelukkig volk!
Het volk dat de Here God aanbidt,
is een gelukkig volk!