Amplified Bible

Psalm 144

Prayer for Rescue and Prosperity.

A Psalm of David.

1Blessed be the Lord, my Rock and my great strength,
Who trains my hands for war
And my fingers for battle;

My [steadfast] lovingkindness and my fortress,
My high tower and my rescuer,
My shield and He in whom I take refuge,
Who subdues my people under me.

Lord, what is man that You take notice of him?
Or the son of man that You think of him?

Man is like a mere breath;
His days are like a shadow that passes away.


Bow Your heavens, O Lord, and come down;
Touch the mountains, and they will smoke.

Flash lightning and scatter my enemies;
Send out Your arrows and confuse and embarrass and frustrate them.

Stretch out Your hand from above;
Set me free and rescue me from great waters,
Out of the hands of [hostile] foreigners [who surround us]

Whose mouths speak deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.


I will sing a new song to You, O God;
Upon a harp of ten strings I will sing praises to You,
10 
Who gives salvation to kings,
Who sets David His servant free from the evil sword.
11 
Set me free and rescue me from the hand of [hostile] foreigners,
Whose mouth speaks deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.

12 
Let our sons in their youth be like plants full grown,
And our daughters like corner pillars fashioned for a palace;
13 
Let our barns be full, supplying every kind of produce,
And our flocks bring forth thousands and ten thousands in our fields;
14 
Let our cattle bear
Without mishap and without loss,
And let there be no outcry in our streets!
15 
How blessed and favored are the people in such circumstance;
How blessed [fortunate, prosperous, and favored] are the people whose God is the Lord!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 144

Pagpasalamat sang Hari sa Dios Tungod sang Iya Pagdaog

1Dalayawon ang Ginoo nga akon palalipdan nga bato.
Ginahanas niya ako sa pagpakig-away.
Siya ang akon mahigugmaon nga Dios kag mabakod nga palanaguan.
Siya ang akon dalangpan kag manughilway.
Siya ang akon taming kag sa iya ako nagapangayo sang proteksyon.
Ginapasakop niya sa akon ang mga nasyon.[a]

Ginoo, ano gid bala ang tawo nga ginakabalak-an mo gid?
Ahaw tawo man lang siya, ngaa ginahunahuna mo gid?
Pareho man lang siya sa hangin nga nagalabay
kag ang iya mga inadlaw pareho sa landong nga umalagi lang.
Ginoo, abrihi ang langit kag magpanaog ka.
Tanduga ang mga bukid agod mag-alaso.
Magpadala ka sang kilat nga daw sa pana agod magpalalagyo ang akon mga kaaway kag maglalapta.
Halin sa langit, dawata ako kag luwasa sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar, nga pareho sa mabaskog nga tubig.
Ini sila wala nagasugid sing matuod kag nagabutig bisan sa ila pagsumpa.

Kantahan ko ikaw, O Dios, sang bag-o nga kanta nga ginatukaran sang arpa.
10 Ikaw ang nagpadaog sa mga hari kag nagluwas kay David nga imo alagad halin sa kamatayon.
11 Luwasa ako sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar, nga wala nagasugid sing matuod kag nagabutig bisan sa ila pagsumpa.

12 Kabay pa nga ang amon mga anak nga lalaki, samtang pamatan-on pa sila, mangin pareho sa mga tanom nga nagatubo nga mabakod,
kag ang amon mga anak nga babayi mangin pareho sa matahom nga mga haligi sang palasyo.
13 Kabay pa nga mapuno ang amon bodega sang tanan nga klase sang patubas.
Kabay pa nga magdamo sing linibo ang amon mga karnero sa latagon,
14 kag ang amon mga baka magkarga sing madamo nga mga produkto.[b]
Kabay pa nga indi na kami pagsalakayon sang mga kaaway
kag indi na kami pagbihagon.[c]
Kag kabay pa nga wala na sing paghinibi sa kasubo sa amon mga dalan.

15 Bulahan ang mga tawo nga may kahimtangan nga pareho sina.
Bulahan ang mga tawo nga ang ila Dios amo ang Ginoo.

Notas al pie

  1. 144:2 mga nasyon: ukon, mga katawhan. Amo ini sa Syriac, sa Targum, kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, akon katawhan.
  2. 144:14 magkarga sing madamo nga mga produkto: ukon, magpamata sing madamo.
  3. 144:14 indi na kami pagsalakayon… pagbihagon: ukon, wala sing may mahar-asan ukon mapatyan sa pagpamata.