Amplified Bible

Psalm 144

Prayer for Rescue and Prosperity.

A Psalm of David.

1Blessed be the Lord, my Rock and my great strength,
Who trains my hands for war
And my fingers for battle;

My [steadfast] lovingkindness and my fortress,
My high tower and my rescuer,
My shield and He in whom I take refuge,
Who subdues my people under me.

Lord, what is man that You take notice of him?
Or the son of man that You think of him?

Man is like a mere breath;
His days are like a shadow that passes away.


Bow Your heavens, O Lord, and come down;
Touch the mountains, and they will smoke.

Flash lightning and scatter my enemies;
Send out Your arrows and confuse and embarrass and frustrate them.

Stretch out Your hand from above;
Set me free and rescue me from great waters,
Out of the hands of [hostile] foreigners [who surround us]

Whose mouths speak deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.


I will sing a new song to You, O God;
Upon a harp of ten strings I will sing praises to You,
10 
Who gives salvation to kings,
Who sets David His servant free from the evil sword.
11 
Set me free and rescue me from the hand of [hostile] foreigners,
Whose mouth speaks deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.

12 
Let our sons in their youth be like plants full grown,
And our daughters like corner pillars fashioned for a palace;
13 
Let our barns be full, supplying every kind of produce,
And our flocks bring forth thousands and ten thousands in our fields;
14 
Let our cattle bear
Without mishap and without loss,
And let there be no outcry in our streets!
15 
How blessed and favored are the people in such circumstance;
How blessed [fortunate, prosperous, and favored] are the people whose God is the Lord!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 144

Guds folks sejr og fremgang

1Af David.

Lovet være du, Herre,
    du er min urokkelige Klippe.
Du træner mine hænder til kamp,
    du styrker mine fingre til krig.
Du er min trofaste beskytter,
    mit skjold, min tilflugt og befrier.
Jeg søger ly og hjælp hos dig,
    for du giver mig sejr over de fremmede folkeslag.

Hvad er et menneske, at du tænker på det,
    et menneskebarn, at du tager dig af det.
Et menneskes liv er flygtigt som et åndepust,
    som en skygge passerer livet forbi.
Skub himlens forhæng til side og stig ned,
    sæt din fod på bjergene, så de hylles i røg.
Send dine lyn, Herre, spred fjenderne,
    jag dem på flugt med dine pile.
Ræk hånden ned til mig fra himlen,
    træk mig op af det frådende dyb.
Red mig fra dette hav af fjender,
    befri mig fra de fremmedes magt.
De er fulde af løgn,
    og de sværger gerne falsk.

Jeg vil synge en ny sang til dig, Gud,
    spille for dig på en ti-strenget harpe.
10 For du gav dine konger sejr,
    du hjalp din tjener David.
11 Red mig fra det dødbringende sværd,
    fra fremmede folkeslags herredømme.
De er jo fulde af løgn
    og sværger gerne falsk.

12 Gid vore sønner må vokse sig stærke
    og stå ranke som store træer.
Gid vore døtre må vokse sig smukke
    som de kunstfærdige søjler i paladset.
13 Gid vore lader må blive fulde af al slags afgrøde
    og vore får formere sig i tusindvis,
        så de står tæt på alle vore marker.
14 Gid vore køer må få masser af kalve.
Jeg beder om, at byens porte ikke bliver brudt ned,
    at ingen af os bliver taget til fange,
        og at vi bliver skånet for jamren på torvene.
15 Velsignet er det folk, som oplever dette.
    Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud.