Amplified Bible

Psalm 142

Prayer for Help in Trouble.

A skillful song, or a didactic or reflective poem, of David; when he was in the cave. A Prayer.

1I cry aloud with my voice to the Lord;
I make supplication with my voice to the Lord.

I pour out my complaint before Him;
I declare my trouble before Him.

When my spirit was overwhelmed and weak within me [wrapped in darkness],
You knew my path.
In the way where I walk
They have hidden a trap for me.

Look to the right [the point of attack] and see;
For there is no one who has regard for me [to act in my favor].
Escape has failed me and I have nowhere to run;
No one cares about my life.


I cried out to You, O Lord;
I said, “You are my refuge,
My portion in the land of the living.

“Give attention to my cry,
For I am brought very low;
Rescue me from my persecutors,
For they are stronger than I.

“Bring my soul out of prison (adversity),
So that I may give thanks and praise Your name;
The righteous will surround me [in triumph],
For You will look after me.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 142

Psalmul 142

Un maschil[a] al lui David, compus pe vremea când se ascundea în peşteră. O rugăciune.

Cu glasul meu eu strig către Domnul,
    cu glasul meu eu caut îndurare la Domnul.
Îmi vărs plângerea înaintea Lui,
    îmi povestesc necazul înaintea Lui.

Când duhul îmi este mâhnit,
    Tu-mi cunoşti cărarea.
Pe calea pe care merg,
    ei mi-au ascuns curse.
Priveşte la dreapta mea şi ia aminte;
    nimeni nu mă mai cunoaşte!
Am rămas fără adăpost;
    nimănui nu-i pasă de viaţa mea!

Te chem, Doamne,
    zicând: „Tu eşti adăpostul meu,
        moştenirea mea pe pământul celor vii!“
Ascultă-mi strigătul,
    căci sunt foarte nenorocit!
Izbăveşte-mă de prigonitorii mei,
    căci sunt mai tari decât mine!
Scoate-mă din temniţă,
    ca să laud Numele Tău!
Cei drepţi se vor aduna împrejurul meu
    când îmi vei face bine.

Notas al pie

  1. Psalmii 142:1 Titlu. Vezi Ps. 32