Amplified Bible

Psalm 141

An Evening Prayer for Sanctification and Protection.

A Psalm of David.

1Lord, I call upon You; hurry to me.
Listen to my voice when I call to You.

Let my prayer be counted as incense before You;
The lifting up of my hands as the evening offering.

Set a guard, O Lord, over my mouth;
Keep watch over the door of my lips [to keep me from speaking thoughtlessly].

Do not incline my heart to [consent to or tolerate] any evil thing,
Or to practice deeds of wickedness
With men who plan and do evil;
And let me not eat of their delicacies (be tempted by their gain).


Let the righteous [thoughtfully] strike (correct) me—it is a kindness [done to encourage my spiritual maturity].
It is [the choicest anointing] oil on the head;
Let my head not refuse [to accept and acknowledge and learn from] it;
For still my prayer is against their wicked deeds.

Their [wicked, godless] judges are thrown down the sides of the rocky cliff,
And they [who followed them] will hear my words, for they are pleasant (just).

As when the one plows and breaks open the ground [and the soil scatters behind him],
Our bones have been scattered at the mouth of Sheol [by the injustices of the wicked].


For my eyes are toward You, O God, the Lord;
In You I take refuge; do not pour out my life nor leave me defenseless.

Keep me from the jaws of the trap which they have set for me,
And from the snares of those who do evil.
10 
Let the wicked fall into their own nets,
While I pass by and safely escape [from danger].

Het Boek

Psalmen 141

1Een psalm van David.

Och Here, ik schreeuw het uit tot U, kom mij snel te hulp.
Luister naar mijn stem als ik U aanroep.
Laat mijn gebed U als een reukoffer bereiken.
Laten mijn opgeheven handen voor U als een avondoffer zijn.
Here, help mij niet te snel te spreken,
zorgt U ervoor dat geen verkeerd woord over mijn lippen komt.
Laat mijn hart het kwade uit de weg gaan,
zorg dat ik nooit goddeloze dingen doe.
Houd mij ver van de misdadigers
en help mij de verleiding te weerstaan
om te delen in hun overvloed.
Als ik word geslagen door iemand die oprecht is,
weet ik dat hij het uit liefde doet.
Als hij mij terechtwijst,
doet mij dat goed.
Ik zal er op letten.
Ik zal blijven bidden,
ook als men mij kwaad doet.
Al vallen zij in de handen van hun rechters,
dan nog zullen zij mij alleen maar goede dingen horen zeggen.
Zoals een rots zich splijt en de aarde openscheurt,
zo liggen onze beenderen verspreid
voor de ingang van het dodenrijk.
Ik kijk alleen maar uit naar U, Here, mijn God.
Ik weet dat U mij beschermt, lever mij niet aan hen uit.
Bescherm mij voor de strikken die zij hebben gezet,
voor de valkuilen die misdadigers voor mij hebben gegraven.
10 Ik hoop dat de ongelovigen zelf in die kuilen terechtkomen,
allemaal, terwijl ik eraan voorbij ga.