Amplified Bible

Psalm 140

Prayer for Protection against the Wicked.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1Rescue me, O Lord, from evil men;
Protect me from violent men.

They devise evil things in their hearts;
They continually [gather together and] stir up wars.

They sharpen their tongues like a serpent’s;
Poison of a viper is under their lips. Selah.


Keep me, O Lord, from the hands of the wicked;
Protect me from violent men
Who intend to trip up my steps.

The proud have hidden a trap for me, and cords;
They have spread a net by the wayside;
They have set traps for me. Selah.


I said to the Lord, “You are my God;
Listen to the voice of my supplications, O Lord.

“O God the Lord, the strength of my salvation,
You have covered my head in the day of battle.

“Do not grant, O Lord, the desires of the wicked;
Do not further their evil device, that they not be exalted. Selah.


“Those who surround me raise their heads;
May the mischief of their own lips come upon them.
10 
“Let burning coals fall upon them;
Let them be thrown into the fire,
Into deep [water] pits from which they cannot rise.
11 
“Do not let a slanderer be established in the earth;
Let evil quickly hunt the violent man [to overthrow him and stop his evil acts].”

12 
I know [with confidence] that the Lord will maintain the cause of the afflicted,
And [will secure] justice for the poor.
13 
Surely the righteous will give thanks to Your name;
The upright will dwell in Your presence.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 140

Psalmul 140

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Izbăveşte-mă, Doamne, de oamenii răi,
    păzeşte-mă de oamenii violenţi,
de cei ce plănuiesc lucruri rele în inima lor
    şi stârnesc conflicte în fiecare zi.
Ei îşi fac limba ascuţită ca a unui şarpe
    şi sub buzele lor este venin de viperă!Sela
Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău!
    Protejează-mă de omul violent,
        de cel ce se gândeşte cum să pună piedică paşilor mei!
Nişte îngâmfaţi mi-au ascuns curse,
    şi-au întins funiile laţului lor,
        mi-au pus capcane pe marginea potecii!Sela
Eu însă zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!
    Ascultă, Doamne, glasul rugilor mele!
Stăpâne Doamne, Mântuitorul meu puternic,
    Care mi-ai protejat capul în ziua luptei –
nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău;
    nu îngădui să-i reuşească planurile, ca să nu se fălească!“Sela
Capul celor ce mă înconjoară
    să fie acoperit de necazul provocat de buzele lor!
10 Să cadă peste ei cărbuni aprinşi;
    să fie aruncaţi în foc,
        în adâncuri de unde să nu se mai scoale.
11 Fie ca oamenii limbuţi să nu fie întăriţi în ţară;
    fie ca pe oamenii violenţi şi răi să-i vâneze şi să-i doboare dezastrul.

12 Ştiu că Domnul va face dreptate celui necăjit
    şi susţine cauza celor nevoiaţi.
13 Într-adevăr, cei drepţi vor lăuda Numele Tău,
    iar oamenii integri vor locui în prezenţa Ta.