Amplified Bible

Psalm 14

Folly and Wickedness of Men.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1The [spiritually ignorant] fool has said in his heart, “There is no God.”
They are corrupt, they have committed repulsive and unspeakable deeds;
There is no one who does good.

The Lord has looked down from heaven upon the children of men
To see if there are any who understand (act wisely),
Who [truly] seek after God, [longing for His wisdom and guidance].

They have all turned aside, together they have become corrupt;
There is no one who does good, not even one.


Have all the workers of wickedness and injustice no knowledge,
Who eat up my people as they eat bread,
And do not call upon the Lord?

There they tremble with great fear,
For God is with the [consistently] righteous generation.

You [evildoers] shamefully plan against the poor,
But the Lord is his safe refuge.


Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion!
When the Lord restores His captive people,
Then Jacob will rejoice, Israel will be glad.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 14

Psalm 14

Gudsförnekelsens dårskap

(Ps 53)

1För körledaren. Av David.

Dåren säger för sig själv: ”Det finns ingen Gud!”

De är onda, deras handlingar är fördärvliga,

det finns ingen som gör det goda.

2Från himlen ser Herren ner på människorna

för att se om det finns någon med förstånd,

någon som frågar efter Gud.

3Men alla har vänt sig bort,

alla är lika korrumperade.

Det finns ingen som gör det goda,

inte en enda.

4Förstår de då ingenting, alla de som gör orätt,

de som äter mitt folk som man äter bröd,

de som inte ber till Herren?

5Men de ska bli skräckslagna,

för Gud är hos de rättfärdiga.

6Ni hånar den fattiges planer,

men Herren är hans tillflykt.

7O, att det från Sion kom räddning för Israel!

När Herren återupprättar sitt folk från dess fångenskap

ska Jakob glädja sig och Israel jubla.