Amplified Bible

Psalm 138

Thanksgiving for the Lord’s Favor.

A Psalm of David.

1I will give You thanks with all my heart;
I sing praises to You before the [pagan] gods.

I will bow down [in worship] toward Your holy temple
And give thanks to Your name for Your lovingkindness and Your truth;
For You have magnified Your word together with Your name.

On the day I called, You answered me;
And You made me bold and confident with [renewed] strength in my life.


All the kings of the land will give thanks and praise You, O Lord,
When they have heard of the promises of Your mouth [which were fulfilled].

Yes, they will sing of the ways of the Lord [joyfully celebrating His wonderful acts],
For great is the glory and majesty of the Lord.

Though the Lord is exalted,
He regards the lowly [and invites them into His fellowship];
But the proud and haughty He knows from a distance.


Though I walk in the midst of trouble, You will revive me;
You will stretch out Your hand against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.

The Lord will accomplish that which concerns me;
Your [unwavering] lovingkindness, O Lord, endures forever—
Do not abandon the works of Your own hands.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 138

Psalm 138

Tacksamhet för bönesvar

1Av David.

Jag vill prisa dig av hela mitt hjärta.

Jag vill lova dig med sång inför gudarna.

2Jag böjer mig ner, mot ditt heliga tempel,

och prisar ditt namn

för din nåd och trofasthet.

För du har upphöjt ditt namn och ditt ord över allting.

3När jag ropade till dig svarade du mig,

du styrkte mig och gav mig ny kraft.

4Alla kungar på jorden ska prisa dig, Herre,

när de får höra dina ord.

5De ska sjunga om Herrens vägar,

för Herrens härlighet är stor.

6Herren är den högste, men han ser till de låga.

De stolta genomskådar han redan på långt håll.

7När jag måste gå igenom nöd,

håller du mig vid liv.

Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede,

och med din mäktiga hand räddar du mig.

8Herren kommer att fullborda sitt verk för mig.

Herre, din nåd varar för evigt.

Överge inte dina händers verk.