Amplified Bible

Psalm 138

Thanksgiving for the Lord’s Favor.

A Psalm of David.

1I will give You thanks with all my heart;
I sing praises to You before the [pagan] gods.

I will bow down [in worship] toward Your holy temple
And give thanks to Your name for Your lovingkindness and Your truth;
For You have magnified Your word together with Your name.

On the day I called, You answered me;
And You made me bold and confident with [renewed] strength in my life.


All the kings of the land will give thanks and praise You, O Lord,
When they have heard of the promises of Your mouth [which were fulfilled].

Yes, they will sing of the ways of the Lord [joyfully celebrating His wonderful acts],
For great is the glory and majesty of the Lord.

Though the Lord is exalted,
He regards the lowly [and invites them into His fellowship];
But the proud and haughty He knows from a distance.


Though I walk in the midst of trouble, You will revive me;
You will stretch out Your hand against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.

The Lord will accomplish that which concerns me;
Your [unwavering] lovingkindness, O Lord, endures forever—
Do not abandon the works of Your own hands.

Het Boek

Psalmen 138

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.
Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.
Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.
Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde
U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.
Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,
want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer
op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
houdt U mij vast.
U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg
en bevrijdt mij door uw kracht.
De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat het werk dat U bent begonnen,
niet halverwege ophouden.