Amplified Bible

Psalm 137

An Experience of the Captivity.

1By the rivers of Babylon,
There we [captives] sat down and wept,
When we remembered Zion [the city God imprinted on our hearts].

On the willow trees in the midst of Babylon
We hung our harps.

For there they who took us captive demanded of us a song with words,
And our tormentors [who made a mockery of us demanded] amusement, saying,
“Sing us one of the songs of Zion.”


How can we sing the Lord’s song
In a strange and foreign land?

If I forget you, O Jerusalem,
Let my right hand forget [her skill with the harp].

Let my tongue cling to the roof of my mouth
If I do not remember you,
If I do not prefer Jerusalem
Above my chief joy.


Remember, O Lord, against the sons of Edom,
The day of [the fall of] Jerusalem,
Who said “Down, down [with her]
To her very foundation.”

O daughter of Babylon, you devastator,
How blessed will be the one
Who repays you [with destruction] as you have repaid us.

How blessed will be the one who seizes and dashes your little ones
Against the rock.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 137

Sørgesang i Babylonien

1Ved Babyloniens floder sad vi og græd,
    når vi tænkte tilbage på Zion.
Harperne havde vi ikke lyst til at bruge,
    så vi hængte dem op i piletræerne.
Vore fangevogtere forlangte, at vi skulle synge,
    vore plageånder pålagde os at være glade:
        „Syng en sang om Zion for os!”
Hvordan skulle vi kunne synge for Herren,
    når vi sygner hen i et fremmed land?

Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem,
    må min højre hånd da blive lammet!
Gid min tunge må klæbe til ganen,[a]
    hvis jeg ikke husker på dig
        og sætter dig højere end alt andet.
Herre, husk, hvad edomitterne sagde,
    da Jerusalem blev indtaget af babylonierne:
        „Riv byen ned, jævn den med jorden!”
Babylon, du går din undergang i møde.
    Velsignet være dem, der gengælder dig,
        hvad du har gjort mod os.
Lad dem tage dine spædbørn
    og knuse dem mod klippen.

Notas al pie

  1. 137,6 Med lammet hånd kunne han ikke mere spille på harpen, og med tungen låst fast kunne han ikke synge mere.