Amplified Bible

Psalm 132

Prayer for the Lord’s Blessing Upon the Sanctuary.

A Song of [a]Ascents.

1O Lord, remember on David’s behalf
All his hardship and affliction;

How he swore to the Lord
And vowed to the Mighty One of Jacob:

“I absolutely will not enter my house,
Nor get into my bed—

I certainly will not permit my eyes to sleep
Nor my eyelids to slumber,

Until I find a place for the Lord,
A dwelling place for the Mighty One of Jacob (Israel).”


Behold, we heard of it at Ephrathah;
We found it in the field of Jaar.

Let us go into His tabernacle;
Let us worship at His footstool.

Arise, O Lord, to Your resting place,
You and the ark [the symbol] of Your strength.

Let Your priests be clothed with righteousness (right living),
And let Your godly ones shout for joy.

10 
For the sake of Your servant David,
Do not turn away the face of Your anointed.
11 
The Lord swore to David
A truth from which He will not turn back:
“One of your [b]descendants I will set upon your throne.
12 
“If your children will keep My covenant
And My testimony which I will teach them,
Their children also shall sit upon your throne forever.”

13 
For the Lord has chosen Zion;
He has desired it for His dwelling place:
14 
“This is My resting place forever” [says the Lord];
“Here will I dwell, for I have desired it.
15 
“I will abundantly bless her provisions;
I will satisfy her poor with bread.
16 
“Her priests also I will clothe with salvation,
And her godly ones will shout aloud for joy.
17 
“There I will make the horn (strength) of David grow;
I have prepared a lamp for My anointed [fulfilling the promises].
18 
“His enemies I will clothe with shame,
But upon himself shall his crown shine.”

Notas al pie

  1. Psalm 132:1 See Psalm 120 title note.
  2. Psalm 132:11 Lit the fruit of your body.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 132

Pagdayaw sa Templo sang Dios

1Ginoo, indi pagkalimti si David kag ang tanan nga kabudlayan nga ginbatas niya.
Dumduma ang iya promisa sa imo, Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.
Nagpromisa siya nga,
“Indi ako magpauli ukon maghigda
ukon magtulog
hasta nga makakita ako sang lugar nga para puy-an sang Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.”

Sang didto kami sa Efrata[a] nakabati kami kon diin ang Kahon sang Kasugtanan,
kag nakita namon ini sa latagon sang Jaar.
Dayon nagsiling kami, “Makadto kita sa templo sang Ginoo kag magsimba sa atubangan sang iya trono.”[b]

Sige na, Ginoo, kadto ka sa imo templo upod sang Kahon sang Kasugtanan nga simbolo sang imo gahom.
Kabay pa nga magkabuhi permi sing matarong ang imo mga pari kag magkanta sa kalipay ang imo matutom nga katawhan.
10 Tungod kay David nga imo alagad, indi pag-isikway ang imo pinili nga hari.
11 Nagpromisa ka sadto kay David,
kag sigurado nga tumanon mo kag indi pagbawion.
Siling mo: “Ang isa sang imo mga kaliwat pabuslon ko sa imo bilang hari.
12 Kon tumanon sang imo mga kaliwat nga mga hari ang akon kasugtanan kag ang mga pagpanudlo nga gintudlo ko sa ila,
ang ila mga kaliwat magahari man hasta san-o.”

13 Matuod nga ginpili kag ginhandom sang Ginoo ang Zion[c] nga iya puy-an.
Siling niya,
14 “Amo ini ang akon puluy-an hasta san-o;
diri ako magapuyo[d] kay ginhandom ko ini.
15 Hatagan ko ang Zion sang tanan niya nga kinahanglanon,
kag bisan ang iya mga pumuluyo nga mga imol busgon ko sang pagkaon.
16 Permi ko luwason ang iya mga pari,
kag ang iya matutom nga mga pumuluyo magakanta permi sa kalipay.

17 “Paharion ko sa Zion ang hari nga kaliwat ni David kag padayunon ko ang iya paggahom.[e]
18 Pakahuy-an ko ang iya mga kaaway, pero pauswagon ko ang iya ginharian.”

Notas al pie

  1. 132:6 Efrata: Siguro amo ini ang Betlehem.
  2. 132:7 trono: sa literal, tulungtungan sang tiil.
  3. 132:13 Zion: ukon, Jerusalem.
  4. 132:14 magapuyo: ukon, magahari.
  5. 132:17 padayunon… paggahom: ukon, himuon ko siya nga suga para sa akon katawhan. Sa literal, ibutang ko ang suga para sa pinili ko nga hari.