Amplified Bible

Psalm 127

Prosperity Comes from the Lord.

A Song of [a]Ascents. Of Solomon.

1Unless the Lord builds the house,
They labor in vain who build it;
Unless the Lord guards the city,
The watchman keeps awake in vain.

It is vain for you to rise early,
To retire late,
To eat the bread of anxious labors—
For He gives [blessings] to His beloved even in his sleep.


Behold, children are a heritage and gift from the Lord,
The fruit of the womb a reward.

Like arrows in the hand of a warrior,
So are the children of one’s youth.

How blessed [happy and fortunate] is the man whose quiver is filled with them;
They will not be ashamed
When they speak with their enemies [in gatherings] at the [city] gate.

Notas al pie

  1. Psalm 127:1 See Psalm 120 title note.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 127

Psalmul 127

Un cântec de pelerinaj. Al lui Solomon.

Dacă nu zideşte Domnul o casă,
    degeaba trudesc cei ce o zidesc.
Dacă nu străjuieşte Domnul o cetate,
    degeaba păzeşte străjerul.
Degeaba vă treziţi devreme
    şi vă culcaţi târziu,
mâncând o pâine câştigată cu trudă.
    Preaiubitului Său însă El îi dă cu adevărat odihnă[a].

Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul,
    rodul pântecelui este o răsplată.
Ca săgeţile în mâna unui viteaz,
    aşa sunt fiii din anii tinereţii.
Ferice de bărbatul
    care îşi umple tolba cu ei;
el nu se va ruşina
    când va vorbi duşmanilor la poartă.

Notas al pie

  1. Psalmii 127:2 Sa: Preaiubitului Său însă El îi dă pâinea ca în somn