Amplified Bible

Psalm 123

Prayer for the Lord’s Help.

A Song of [a]Ascents.

1Unto you I lift up my eyes,
O You who are enthroned in the heavens!

Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master,
And as the eyes of a maid to the hand of her mistress,
So our eyes look to the Lord our God,
Until He is gracious and favorable toward us.


Be gracious to us, O Lord, be gracious and favorable toward us,
For we are greatly filled with contempt.

Our soul is greatly filled
With the scoffing of those who are at ease,
And with the contempt of the proud [who disregard God’s law].

Notas al pie

  1. Psalm 123:1 See Psalm 120 title note.

Het Boek

Psalmen 123

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,
die in de hemel woont.
Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester
en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,
richten wij onze ogen op de Here, onze God,
en verwachten van Hem genade.
Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.
Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.
Wij werden overladen met spot van ongelovigen
en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.
Meer kunnen wij niet verdragen.