Amplified Bible

Psalm 121

The Lord the Keeper of Israel.

A Song of [a]Ascents.

1I will lift up my eyes to the hills [of Jerusalem]—
From where shall my help come?

My help comes from the Lord,
Who made heaven and earth.

He will not allow your foot to slip;
He who keeps you will not slumber.

Behold, He who keeps Israel
Will neither slumber [briefly] nor sleep [soundly].


The Lord is your keeper;
The Lord is your shade on your right hand.

The sun will not strike you by day,
Nor the moon by night.

The Lord will protect you from all evil;
He will keep your life.

The Lord will guard your going out and your coming in [everything that you do]
From this time forth and forever.

Notas al pie

  1. Psalm 121:1 See Psalm 120 title note.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 121

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikweza maso anga ku mapiri;
    kodi thandizo langa limachokera kuti?
Thandizo langa limachokera kwa Yehova,
    wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.

Sadzalola kuti phazi lako literereke;
    Iye amene amakusunga sadzawodzera.
Taonani, Iye amene amasunga Israeli
    sadzawodzera kapena kugona.

Yehova ndiye amene amakusunga;
    Yehova ndiye mthunzi wako ku dzanja lako lamanja.
Dzuwa silidzakupweteka nthawi ya masana,
    kapena mwezi nthawi ya usiku.

Yehova adzakuteteza ku zoyipa zonse;
    adzasunga moyo wako.
Yehova adzayangʼanira kutuluka kwako ndi kulowa kwako;
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.