Amplified Bible

Psalm 120

Prayer for Breaking Away from the Treacherous.

A Song of [a]Ascents.

1In my trouble I cried to the Lord,
And He answered me.

Rescue my soul, O Lord, from lying lips,
And from a deceitful tongue.

What shall be given to you, and what more shall be done to you,
You deceitful tongue?—

Sharp arrows of the warrior,
With the [b]burning coals of the broom tree.


Woe to me, for I sojourn in Meshech,
and I live among the tents of Kedar [among hostile people]!

Too long my soul has had its dwelling
With those who hate peace.

I am for peace, but when I speak,
They are for war.

Notas al pie

  1. Psalm 120:1 It is possible that the fifteen psalms (chs 120-134) known as the “Songs of Degrees or Ascents” were sung by the caravans of pilgrims going up to attend the annual feasts at Jerusalem. But it is equally possible that the title has reference to some peculiarity in connection with the music or the manner of using it.
  2. Psalm 120:4 The ancient rabbis explained that coals from a broom tree are unusual in that they continue burning on the inside even after they are extinguished on the outside. They compared this to a person who listens to slander: even if you try to persuade him otherwise and he seems to be convinced, he is still “burning” on the inside, i.e. still unconvinced.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 120

Psalmul 120[a]

Un cântec de pelerinaj

În strâmtorarea mea strig către Domnul
    şi El îmi răspunde.
Doamne, scapă-mi sufletul de buzele mincinoase
    şi de limba înşelătoare!

Ce-ţi va da El ţie,
    ce-ţi va aduce El, limbă înşelătoare?
Săgeţi ascuţite de războinic,
    cu cărbuni de verigel[b].

Vai de mine, căci locuiesc la Meşek,
    sălăşluiesc în corturile din Chedar!
Mult mi-a mai locuit sufletul
    împreună cu cei ce urăsc pacea!
Eu sunt pentru pace, dar când vorbesc eu,
    ei sunt pentru război.

Notas al pie

  1. Psalmii 120:1 După cum ne indică şi titlurile lor, aceşti psalmi au fost adunaţi într-o colecţie de cântări care erau cântate fie atunci când credincioşii urcau treptele Templului (de aici Cântări ale treptelor), fie atunci când pelerinii care veneau să se închine la Ierusalim urcau Muntele Sion (de aici Cântări ale procesiunii sau de pelerinaj). Totodată, această colecţie de psalmi mai este cunoscută în liturghia evreiască, împreună cu Ps. 135-136, drept Hallelul Mare
  2. Psalmii 120:4 Sau: rotem (lat. retama raetam), plantă uşor inflamabilă. Lemnul acestei plante era folosit drept cărbune (vezi nota de la Iov 30:4)