Amplified Bible

Psalm 118

Thanksgiving for the Lord’s Saving Goodness.

1O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Oh let Israel say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let the house of Aaron say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let those who [reverently] fear the Lord, say,
“His lovingkindness endures forever.”


Out of my distress I called on the Lord;
The Lord answered me and set me free.

The Lord is on my side; I will not fear.
What can [mere] man do to me?

The Lord is on my side, He is among those who help me;
Therefore I will look [in triumph] on those who hate me.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in man.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in princes.

10 
All nations encompassed me;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
11 
They encompassed me, yes, they surrounded me [on every side];
In the name of the Lord I will cut them off.
12 
They swarmed around me like bees;
They flare up and are extinguished like a fire of thorns;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
13 
You [my enemy] pushed me violently so that I was falling,
But the Lord helped me.
14 
The Lord is my strength and song,
And He has become my salvation.

15 
The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous:
The right hand of the Lord does valiantly.
16 
The right hand of the Lord is exalted;
The right hand of the Lord does valiantly.
17 
I will not die, but live,
And declare the works and recount the illustrious acts of the Lord.
18 
The Lord has disciplined me severely,
But He has not given me over to death.

19 
Open to me the [temple] gates of righteousness;
I shall enter through them, I shall give thanks to the Lord.
20 
This is the gate of the Lord;
The righteous will enter through it.
21 
I will give thanks to You, for You have heard and answered me;
And You have become my salvation [my Rescuer, my Savior].

22 
The stone which the builders rejected
Has become the [a]chief corner stone.
23 
This is from the Lord and is His doing;
It is marvelous in our eyes.
24 
This [day in which God has saved me] is the day which the Lord has made;
Let us rejoice and be glad in it.
25 
O Lord, save now, we beseech You;
O Lord, we beseech You, send now prosperity and give us success!
26 
Blessed is the one who comes in the name of the Lord;
We have blessed you from the house of the Lord [you who come into His sanctuary under His guardianship].
27 
The Lord is God, and He has given us light [illuminating us with His grace and freedom and joy].
Bind the festival sacrifices with [b]cords to the horns of the altar.
28 
You are my God, and I give thanks to You;
[You are] my God, I extol You.
29 
O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:22 This refers either to the prominent stone at the top of a corner tower, or perhaps more likely to the stone at the foundation of a corner, the first stone laid for a structure (cf Eph 2:20). The special significance of the latter is that the shape of its sides determined how the walls were laid out. The verse refers prophetically to Jesus the Messiah (see Matt 21:42 etc.), but the ancient rabbis interpreted it as a reference to David, who started as a humble shepherd, not the background one would expect for a king. Some prophetic passages refer to an event in the past that is a precursor or foreshadowing of the future prophetic event.
  2. Psalm 118:27 Lit branches. In Jewish tradition this is interpreted as a ritual for the Feast of Booths. The term “festival” is understood as a reference to the lulav, several branches bound together and later placed against the altar so that they reach to the top of the horns and bend over the altar.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 118

Psalm 118

Tacksägelse för Herrens nåd och hjälp

1Prisa Herren, för han är god!

Hans nåd varar i evighet.

2Säg, Israel:

”Hans nåd varar i evighet!”

3Säg, Arons släkt:

”Hans nåd varar i evighet!”

4Säg, ni som fruktar Herren:

”Hans nåd varar i evighet!”

5I mitt trångmål ropade jag till Herren,

och han svarade mig

och förde mig ut till en rymlig plats.

6Herren är med mig.

Jag är inte rädd.

Vad kan en människa göra mot mig?

7Herren är med mig, och han hjälper mig.

Jag ska triumfera över dem som hatar mig.

8Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren

än att lita på människor.

9Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren

än lita på personer i maktposition.

10Jag var omringad av alla folk,

men i Herrens namn höll jag dem ifrån mig.

11Jag var fullständigt omringad,

men i Herrens namn höll jag dem ifrån mig.

12De svärmade runt mig som bin,

men de slocknade lika fort som en eld bland törnbuskar.

I Herrens namn höll jag dem borta från mitt liv.

13De knuffade mig hårt för att få mig att falla,

men Herren hjälpte mig.

14Herren är min styrka och min sång,

han har blivit min räddning.

15Glädje och segerrop hörs från de rättfärdigas tält:

Herren har med makt utfört väldiga gärningar.

16Herren har lyft sin makts hand.

Herren har med makt utfört väldiga gärningar.”

17Jag behöver inte dö,

utan jag får leva och berätta om Herrens gärningar.

18Herren har tuktat mig hårt,

men inte överlämnat mig åt döden.

19Öppna rättfärdighetens portar för mig!

Jag vill gå in genom dem och prisa Herren.

20Det här är Herrens port,

de rättfärdiga får gå in genom den.

21Jag prisar dig för att du har besvarat min bön

och räddat mig.

22Den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna

har blivit en hörnsten.

23Detta är Herrens verk

och förunderligt i våra ögon.

24Detta är dagen då Herren har agerat,

låt oss därför vara glada och jubla.

25Herre, rädda oss[a]!

Herre, ge framgång!

26Välsignad är han som kommer i Herrens namn!

Vi välsignar er från Herrens hus.

27Herren är Gud och ger oss ljus.

Låt oss gå i en procession tillsammans,

med kvistar i händerna,

fram till altarets horn![b]

28Du är min Gud, jag vill prisa dig,

min Gud, jag vill upphöja dig.

29Prisa Herren, för han är god!

Hans nåd varar för evigt.

Notas al pie

  1. 118:25 På hebreiska hosianna.
  2. 118:27 Grundtextens innebörd är osäker och kan kanske också tolkas som en uppmaning till att binda högtidsoffret vid altarets horn.