Amplified Bible

Psalm 118

Thanksgiving for the Lord’s Saving Goodness.

1O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Oh let Israel say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let the house of Aaron say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let those who [reverently] fear the Lord, say,
“His lovingkindness endures forever.”


Out of my distress I called on the Lord;
The Lord answered me and set me free.

The Lord is on my side; I will not fear.
What can [mere] man do to me?

The Lord is on my side, He is among those who help me;
Therefore I will look [in triumph] on those who hate me.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in man.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in princes.

10 
All nations encompassed me;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
11 
They encompassed me, yes, they surrounded me [on every side];
In the name of the Lord I will cut them off.
12 
They swarmed around me like bees;
They flare up and are extinguished like a fire of thorns;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
13 
You [my enemy] pushed me violently so that I was falling,
But the Lord helped me.
14 
The Lord is my strength and song,
And He has become my salvation.

15 
The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous:
The right hand of the Lord does valiantly.
16 
The right hand of the Lord is exalted;
The right hand of the Lord does valiantly.
17 
I will not die, but live,
And declare the works and recount the illustrious acts of the Lord.
18 
The Lord has disciplined me severely,
But He has not given me over to death.

19 
Open to me the [temple] gates of righteousness;
I shall enter through them, I shall give thanks to the Lord.
20 
This is the gate of the Lord;
The righteous will enter through it.
21 
I will give thanks to You, for You have heard and answered me;
And You have become my salvation [my Rescuer, my Savior].

22 
The stone which the builders rejected
Has become the [a]chief corner stone.
23 
This is from the Lord and is His doing;
It is marvelous in our eyes.
24 
This [day in which God has saved me] is the day which the Lord has made;
Let us rejoice and be glad in it.
25 
O Lord, save now, we beseech You;
O Lord, we beseech You, send now prosperity and give us success!
26 
Blessed is the one who comes in the name of the Lord;
We have blessed you from the house of the Lord [you who come into His sanctuary under His guardianship].
27 
The Lord is God, and He has given us light [illuminating us with His grace and freedom and joy].
Bind the festival sacrifices with [b]cords to the horns of the altar.
28 
You are my God, and I give thanks to You;
[You are] my God, I extol You.
29 
O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:22 This refers either to the prominent stone at the top of a corner tower, or perhaps more likely to the stone at the foundation of a corner, the first stone laid for a structure (cf Eph 2:20). The special significance of the latter is that the shape of its sides determined how the walls were laid out. The verse refers prophetically to Jesus the Messiah (see Matt 21:42 etc.), but the ancient rabbis interpreted it as a reference to David, who started as a humble shepherd, not the background one would expect for a king. Some prophetic passages refer to an event in the past that is a precursor or foreshadowing of the future prophetic event.
  2. Psalm 118:27 Lit branches. In Jewish tradition this is interpreted as a ritual for the Feast of Booths. The term “festival” is understood as a reference to the lulav, several branches bound together and later placed against the altar so that they reach to the top of the horns and bend over the altar.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 118

Lovsang som tak for sejr[a]

1Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid.
Syng med, Israels menighed:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, Arons præsteslægt:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, alle I, der kender Herren:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”

I min nød bad jeg til Herren,[b]
    han svarede og satte mig fri.
Herren er med mig, så jeg vil intet frygte.
    Hvad kan mennesker gøre mig?
Herren hjælper mig,
    han besejrer alle mine fjender.
Det er bedre at stole på Herren
    end at sætte sin lid til mennesker.
Det er bedre at søge hjælp hos ham
    end at stole på stormænd og fyrster.
10 Jeg var omringet af fjendtlige hære,
    men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
11 De kom imod mig fra alle sider,
    men i Herrens kraft sejrede jeg over dem.
12 De sværmede om mig som bier,
    de blussede op som ild i en bunke kvas,
        men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
13 Jeg blev angrebet hårdt og var ved at bukke under,
    men Herren kom mig til undsætning.
14 Herren hjalp mig og gav mig styrke,
    han gav mig sejr over mine fjender.
15 Der høres jubel og sejrsråb i de gudfrygtiges telte:
    „Herren gav os sejr!
16 Herren er stor og mægtig!
    Det var ham, der gav os sejren!”
17 Jeg er ikke død, jeg lever stadig.
    Jeg vil fortælle, hvad Herren har gjort.
18 Selv om Herren satte mig på en hård prøve,
    skånede han dog mit liv.
19 Luk helligdommens porte op,
    så jeg kan gå ind og lovsynge Herren.
20 De porte fører ind til Guds nærhed,
    kun de gudfrygtige kan gå derind.
21 Jeg takker dig, Herre,
    for du hørte min bøn og gav mig sejr.

22 Den sten, bygmestrene kasserede,
    er blevet selve hjørnestenen.[c]
23 Det er Herren, der har gjort det,
    og det er forunderligt at se.
24 Det er Herrens dag i dag,
    kom, lad os juble og fryde os.
25 Herre, hjælp os, når vi er i nød,
    red os og giv os fremgang!

26 Velsignet være den, som kommer i Herrens navn.
    Vi velsigner jer fra Herrens hus.
27 Herren er vor Gud, og han har givet os glæde.
    Lad folk komme i festligt optog
        til alterets horn med flettede grene.[d]
28 Du er min Gud, og jeg vil takke dig.
    Jeg vil fortælle om din storhed og magt.

29 Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid!

Notas al pie

  1. Salme 118 Denne sang blev normalt brugt ved Løvhyttefesten.
  2. 118,5 I vers 5-21 er det sandsynligvis kongen (David?), der taler og takker Herren for sejr over fjendens hære.
  3. 118,22 I vers 22-25 er det sandsynligvis folket, der synger. Meningen er uklar, men kongen sammenlignes åbenbart med en byggesten, der er blevet smidt væk, men så løftes op af Herren og får hæderspladsen. Måske var det et ordsprog. Det er også en profetisk henvisning til Messias.
  4. 118,27 Eller: „Kom og bind offerdyret til alterets horn.” Teksten er uklar.