Amplified Bible

Psalm 116

Thanksgiving for Rescue from Death.

1I love the Lord, because He hears [and continues to hear]
My voice and my supplications (my pleas, my cries, my specific needs).

Because He has inclined His ear to me,
Therefore I will call on Him as long as I live.

The cords and sorrows of death encompassed me,
And the terrors of Sheol came upon me;
I found distress and sorrow.

Then I called on the name of the Lord:
“O Lord, please save my life!”


Gracious is the Lord, and [consistently] righteous;
Yes, our God is compassionate.

[a]The Lord protects the simple (childlike);
I was brought low [humbled and discouraged], and He saved me.

Return to your rest, O my soul,
For the Lord has dealt bountifully with you.

For You have rescued my life from death,
My eyes from tears,
And my feet from stumbling and falling.

I will walk [in submissive wonder] before the Lord
In the land of the living.
10 
I believed [and clung to my God] when I said,
“I am greatly afflicted.”
11 
I said in my alarm,
“All men are liars.”

12 
What will I give to the Lord [in return]
For all His benefits toward me?
[How can I repay Him for His precious blessings?]
13 
I will lift up the cup of salvation
And call on the name of the Lord.
14 
I will pay my vows to the Lord,
Yes, in the presence of all His people.
15 
[b]Precious [and of great consequence] in the sight of the Lord
Is the death of His godly ones [so He watches over them].
16 
O Lord, truly I am Your servant;
I am Your servant, the son of Your handmaid;
You have unfastened my chains.
17 
I will offer to You the sacrifice of thanksgiving,
And will call on the name of the Lord.
18 
I will pay my vows to the Lord,
Yes, in the presence of all His people,
19 
In the courts of the Lord’s house (temple)—
In the midst of you, O Jerusalem.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 116:6 In Jewish tradition this became a common saying to explain how some people could do ill-advised things and not suffer for them.
  2. Psalm 116:15 The ancient rabbis interpreted this verse to mean that it is hard for God to declare death upon the righteous.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 116

Psalmul 116

Îl iubesc pe Domnul, căci El ascultă
    glasul meu, cererile mele.
Pentru că Şi-a plecat urechea spre mine,
    Îl voi chema în toate zilele mele.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii
    şi mă cuprinseseră sudorile Locuinţei Morţilor;
        eram copleşit de necaz şi de durere.
Dar am chemat Numele Domnului, zicând:
    Doamne, Te rog, izbăveşte-mi sufletul!“

Domnul este îndurător şi drept,
    Dumnezeul nostru este milostiv.
Domnul păzeşte pe cei neştiutori[a];
    eram nenorocit de tot, dar El m-a izbăvit.

Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta,
    căci Domnul ţi-a făcut bine!
Da, Tu mi-ai scăpat sufletul de la moarte,
    ochii – de lacrimi,
        şi picioarele – de poticnire,
astfel că voi putea umbla înaintea Domnului
    pe pământul celor vii!
10 Am crezut, chiar dacă am continuat să spun:
    „Sunt foarte nenorocit!“
11 În neliniştea mea ziceam:
    „Orice om este mincinos!“

12 Dar cum I-aş putea răsplăti Domnului
    toate binefacerile Lui faţă de mine?
13 Voi ridica cupa izbăvirilor
    şi voi chema Numele Domnului.
14 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea poporului Său.

15 Preţioasă este în ochii Domnului
    moartea[b] credincioşilor Săi.
16 Doamne, Te-am rugat, ca rob al Tău ce sunt,
    ca rob al Tău, fiu al slujitoarei Tale[c],
        şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17 Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire
    şi voi chema mereu Numele Domnului.
18 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea întregului Său popor,
19 în curţile Casei Domnului,
    în mijlocul tău, Ierusalime!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 116:6 Vezi nota de la 19:7
  2. Psalmii 116:15 Vezi şi Ps. 72:14
  3. Psalmii 116:16 Sau: credincios fiu al Tău