Amplified Bible

Psalm 113

The Lord Exalts the Humble.

1[a]Praise the Lord! ([b]Hallelujah!)
Praise, O servants of the Lord,
Praise the name of the Lord.

Blessed be the name of the Lord
From this time forth and forever.

From the rising of the sun to its setting
The name of the Lord is to be praised [with awe-inspired reverence].

The Lord is high above all nations,
And His glory above the heavens.


Who is like the Lord our God,
Who is enthroned on high,

Who humbles Himself to regard
The heavens and the earth?

He raises the poor out of the dust
And lifts the needy from the ash heap,

That He may seat them with princes,
With the princes of His people.

He makes the barren woman live in the house
As a joyful mother of children.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 113:1 It is said that Psalms 113-118 were ordained by the prophets and Torah scholars to be recited as a unit on special holy days. The unit was called the Hallel (Heb “Praise”).
  2. Psalm 113:1 According to Jewish tradition, one who had the office of Reader in a congregation would read the Psalms of the Hallel aloud, and when he came to a command to “Praise the Lord” (Heb Halelu Yah), it was the congregation’s duty to respond with “Hallelujah!”

Swedish Contemporary Bible

Psalms 113

Psalm 113

Guds stora omsorg

1Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,

prisa Herrens namn!

2Välsignat är Herrens namn

nu och för evigt.

3Herrens namn ska prisas

från öster till väster.[a]

4Herren är upphöjd över alla folk.

Hans ära når högre än himlen.

5Vem är lik Herren, vår Gud,

som sitter på sin tron i höjden,

6som böjer sig ner och ser så djupt – 

vem i himlen, vem på jorden?

7Den fattige drar han upp ur stoftet,

och den nödställde ur askhögen

8och sätter honom bland furstar,

bland sitt folks furstar.

9Han låter den barnlösa hustrun få ett hem

som en lycklig mor till barnen.

Halleluja!

Notas al pie

  1. 113:3 Ordagrant: …från soluppgång till solnedgång, vilket var dåtida sätt att uttrycka öster och väster, som i sin tur betydde hela jorden. Jfr v. 2 där man uppmanas till lovprisning nu och för evigt, alltså ska Herren prisas alltid och överallt. V. 3 kan dock också tolkas som parallell till v. 2 och i så fall syfta på lovprisning från morgon (soluppgång) till kväll (solnedgång), alltså hela dagen.