Amplified Bible

Psalm 113

The Lord Exalts the Humble.

1[a]Praise the Lord! ([b]Hallelujah!)
Praise, O servants of the Lord,
Praise the name of the Lord.

Blessed be the name of the Lord
From this time forth and forever.

From the rising of the sun to its setting
The name of the Lord is to be praised [with awe-inspired reverence].

The Lord is high above all nations,
And His glory above the heavens.


Who is like the Lord our God,
Who is enthroned on high,

Who humbles Himself to regard
The heavens and the earth?

He raises the poor out of the dust
And lifts the needy from the ash heap,

That He may seat them with princes,
With the princes of His people.

He makes the barren woman live in the house
As a joyful mother of children.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 113:1 It is said that Psalms 113-118 were ordained by the prophets and Torah scholars to be recited as a unit on special holy days. The unit was called the Hallel (Heb “Praise”).
  2. Psalm 113:1 According to Jewish tradition, one who had the office of Reader in a congregation would read the Psalms of the Hallel aloud, and when he came to a command to “Praise the Lord” (Heb Halelu Yah), it was the congregation’s duty to respond with “Hallelujah!”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 113

1Tamandani Yehova.

Mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
    tamandani dzina la Yehova.
Yehova atamandidwe,
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.
Kuyambira ku matulukiro a dzuwa mpaka ku malowero ake,
    dzina la Yehova liyenera kutamandidwa.

Yehova wakwezeka pa anthu a mitundu yonse,
    ulemerero wake ndi woposa mayiko akumwamba.
Ndani wofanana ndi Yehova Mulungu wathu,
    Iye amene amakhala mwaufumu mmwamba?
amene amawerama pansi kuyangʼana
    miyamba ndi dziko lapansi?

Iye amakweza munthu wosauka kuchoka pa fumbi
    ndi kutukula munthu wosowa kuchoka pa dzala;
amawakhazika pamodzi ndi mafumu,
    pamodzi ndi mafumu a anthu ake.
Amakhazikitsa mayi wosabereka mʼnyumba yake
    monga mayi wa ana wosangalala.

Tamandani Yehova.