Amplified Bible

Psalm 112

Prosperity of the One Who Fears the Lord.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
Blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the man who fears the Lord [with awe-inspired reverence and worships Him with obedience],
Who delights greatly in His commandments.

His descendants will be mighty on earth;
The generation of the upright will be blessed.

Wealth and riches are in his house,
And his righteousness endures forever.

Light arises in the darkness for the upright;
He is gracious and compassionate and righteous (upright—in right standing with God).

It is well with the man who is gracious and lends;
He conducts his affairs with justice.

He will never be shaken;
The righteous will be remembered forever.


He will not fear bad news;
His heart is steadfast, trusting [confidently relying on and believing] in the Lord.

His heart is upheld, he will not fear
While he looks [with satisfaction] on his adversaries.

He has given freely to the poor;
His righteousness endures forever;
His horn will be exalted in honor.

10 
The wicked will see it and be angered,
He will gnash his teeth and melt away [in despair and death];
The desire of the wicked will perish and come to nothing.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 112

Psalmul 112[a]

Lăudaţi-L pe Domnul!

Ferice de omul care se teme de Domnul
    şi care găseşte o mare plăcere în poruncile Lui!

Urmaşii[b] lui vor fi puternici în ţară;
    neamul celor integri va fi binecuvântat.
Bogăţie şi belşug sunt în casa lui,
    iar dreptatea sa dăinuieşte pentru totdeauna.
O lumină străluceşte în întuneric pentru cei integri,
    pentru cel ce este îndurător, milostiv şi drept.[c]
Îi merge bine omului care îşi face milă împrumutând
    şi care îşi chiverniseşte lucrurile potrivit cu dreptatea.
Niciodată nu se va clătina.
    Cel drept va fi amintit întotdeauna.
El nu se teme de veşti rele,
    căci inima lui este tare şi se încrede în Domnul.
Inima lui este tare şi nu se teme;
    el îşi va vedea împlinită dorinţa faţă de duşmanii săi.
A împărţit şi a dăruit celor nevoiaşi;
    dreptatea lui rămâne pentru totdeauna,
        iar puterea[d] îi va fi înălţată cu onoare[e].

10 Cel rău vede aceasta şi se mânie,
    scrâşneşte din dinţi şi leşină;
        dorinţele celor răi tot neîmplinite rămân.

Notas al pie

  1. Psalmii 112:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 112:2 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. Psalmii 112:4 Sau: integri, / căci El [Domnul] este îndurător, milostiv şi drept.
  4. Psalmii 112:9 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
  5. Psalmii 112:9 Sau: cu slavă