Amplified Bible

Psalm 111

The Lord Praised for His Goodness.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
I will give thanks to the Lord with all my heart,
In the company of the upright and in the congregation.

Great are the works of the Lord,
Studied by all those who delight in them.

Splendid and majestic is His work,
And His righteousness endures forever.

He has made His wonderful acts to be remembered;
The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion.

He has given food to those who fear Him [with awe-inspired reverence];
He will remember His covenant forever.

He has declared and made known to His people the power of His works,
In giving them the heritage of the nations.


The works of His hands are truth and [absolute] justice;
All His precepts are sure (established, reliable, trustworthy).

They are upheld forever and ever;
They are done in [absolute] truth and uprightness.

He has sent redemption to His people;
He has ordained His covenant forever;
Holy and awesome is His name—[inspiring reverence and godly fear].
10 
The [reverent] fear of the Lord is the beginning (the prerequisite, the absolute essential, the alphabet) of wisdom;
A good understanding and a teachable heart are possessed by all those who do the will of the Lord;
His praise endures forever.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 111

Psalm 111

Herrens storhet och nåd

1Halleluja!

Jag vill prisa Herren av hela mitt hjärta

i de rättsinnigas råd, i församlingen.

2Stora är Herrens verk,

de begrundas av alla som finner sin glädje i dem.

3Majestätiska och underbara är hans gärningar,

och hans rättfärdighet består för alltid.

4Han har gjort sina under så att man minns dem.

Nådig och barmhärtig är Herren.

5Han ger mat till dem som fruktar honom.

Han kommer för evigt ihåg sitt förbund.

6Han har visat sin makt för sitt folk

genom att ge dem andra folks arvedel.

7Allt han gör är trofast och rättvist,

och alla hans förordningar är pålitliga.

8De består alltid och för evigt,

de verkställs i trofasthet och uppriktighet.

9Han befriade sitt folk

och slöt ett evigt förbund.

Heligt och värt att frukta är hans namn.

10Att frukta Herren är början till vishet,

de som följer hans vilja ska vinna insikt.

Lovprisningen till honom varar i evighet.