Amplified Bible

Psalm 111

The Lord Praised for His Goodness.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
I will give thanks to the Lord with all my heart,
In the company of the upright and in the congregation.

Great are the works of the Lord,
Studied by all those who delight in them.

Splendid and majestic is His work,
And His righteousness endures forever.

He has made His wonderful acts to be remembered;
The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion.

He has given food to those who fear Him [with awe-inspired reverence];
He will remember His covenant forever.

He has declared and made known to His people the power of His works,
In giving them the heritage of the nations.


The works of His hands are truth and [absolute] justice;
All His precepts are sure (established, reliable, trustworthy).

They are upheld forever and ever;
They are done in [absolute] truth and uprightness.

He has sent redemption to His people;
He has ordained His covenant forever;
Holy and awesome is His name—[inspiring reverence and godly fear].
10 
The [reverent] fear of the Lord is the beginning (the prerequisite, the absolute essential, the alphabet) of wisdom;
A good understanding and a teachable heart are possessed by all those who do the will of the Lord;
His praise endures forever.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 111:1-10

Herrens storhed og mægtige undere

1Halleluja!

Af hele mit hjerte vil jeg takke Herren,111,1 Salmen er akrostisk, bortset fra indledningsordet, så hver linie begynder med næste bogstav i alfabetet. Oversættelsen er lidt mere fri end normalt for at opnå en tilsvarende effekt.

berømme ham midt i de gudfrygtiges forsamling.

2De ting, han gør, er vidunderlige,

enhver, der oplever dem, må juble og glæde sig.

3Fantastiske er alle hans undere,

glem ikke hans uendelige godhed.

4Herren er nådig og barmhjertig,

ingen må glemme hans velgerninger.

5Jeg ved, at han altid sørger for sit folk.

Kan han nogensinde glemme sin pagt med dem?

6Landet, som tilhørte de fremmede, gav han til sit eget folk,

med magt drev han de andre væk for øjnene af sine udvalgte.

7Når han handler, gør han altid det rigtige,

ordene fra ham kan man stole på.

8Pas på, at I trofast adlyder hans bud,

retsindighed har evighedsværdi.

9Sit folk har han sat i frihed,

til evig tid varer hans pagt med dem.

Underfuld og hellig er Herren.

10Visdom udspringer af ærefrygt for Gud.

Ypperlig er den indsigt, man får ved at adlyde ham.

Æren er hans for evigt!