Amplified Bible

Psalm 108

Praise and Supplication to God for Victory.

A Song. A Psalm of David.

1O God, my heart is steadfast [with confident faith];
I will sing, I will sing praises, even with my soul.

Awake, harp and lyre;
I will awaken the dawn!

I will praise and give thanks to You, O Lord, among the people;
And I will sing praises to You among the nations.

For Your lovingkindness is great and higher than the heavens;
Your truth reaches to the skies.

Be exalted [in majesty], O God, above the heavens,
And Your glory above all the earth.

That Your beloved [ones] may be rescued,
Save with Your right hand, and answer me!


God has spoken in His [a]holiness:
“I will rejoice, I will portion out Shechem [as I divide Canaan among My people],
And measure out the Valley of Succoth.

“Gilead is Mine, Manasseh is Mine;
Ephraim also is the helmet of My head [My stronghold, My defense];
Judah is My [b]scepter.

“Moab is My washbowl;
Over Edom I will throw My shoe [to show Edom is Mine];
Over Philistia I will shout [in triumph].”

10 
Who will bring me into the fortified city [of Petra]?
Who will lead me to Edom?
11 
Have You not rejected us, O God?
And will You not go out, O God, with our armies?
12 
Give us help against the adversary,
For deliverance by man is in vain [a worthless hope].
13 
[c]With God we will do valiantly,
For it is He who will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:7 Or sanctuary.
  2. Psalm 108:8 Or lawgiver.
  3. Psalm 108:13 Or In or Through.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 108

Psalmul 108

Un cântec. Un psalm al lui David.

Inima mea este pregătită, Dumnezeule;
    voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflet al meu!
    Treziţi-vă, harfă şi liră!
        Voi trezi zorii[a].
Doamne, Te voi lăuda printre popoare,
    Îţi voi cânta printre neamuri.
Căci îndurarea Ta este mai înaltă decât cerurile,
    iar credincioşia Ta este mai presus de nori!
Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri
    şi fie slava Ta peste întreg pământul!

Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-mi!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[b]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot!
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu!
Moab este vasul în care Mă spăl!
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

10 Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
11 Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care ne-ai respins?
    Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care nu mai ieşi cu oştirile noastre?
12 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
13 Cu Dumnezeu vom fi biruitori
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri.

Notas al pie

  1. Psalmii 108:2 TM; LXX: Mă voi trezi în zori
  2. Psalmii 108:7 Sau: din Lăcaşul Său