Amplified Bible

Psalm 106

Israel’s Rebelliousness and the Lord’s Deliverances.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
Oh give thanks to the Lord, for He is good;
For His mercy and lovingkindness endure forever!

Who can put into words the mighty deeds of the Lord?
Or who can proclaim all His praise [that is due Him]?

Blessed are those who observe justice [by honoring God’s precepts],
Who practice righteousness at all times.


Remember me, O Lord, when You favor Your people.
Visit me with Your salvation [when You rescue them],

That I may see the prosperity of Your chosen ones,
That I may rejoice in the gladness of Your nation,
That I may glory with Your inheritance.


We have sinned like our fathers;
We have committed iniquity, we have behaved wickedly.

Our fathers in Egypt did not understand nor appreciate Your miracles;
They did not remember the abundance of Your mercies nor imprint Your lovingkindnesses on their hearts,
But they were rebellious at the sea, at the [a]Red Sea.

Nevertheless He saved them for His name’s sake,
That He might make His [supreme] power known.

He rebuked the Red Sea, and it dried up;
And He led them through the depths as through a pasture.
10 
So He saved them from the hand of the one that hated them,
And redeemed them from the hand of the [Egyptian] enemy.
11 
And the waters covered their adversaries;
Not one of them was left.
12 
Then Israel believed in [the validity of] His words;
They sang His praise.

13 
But they quickly forgot His works;
They did not [patiently] wait for His counsel and purpose [to be revealed regarding them],
14 
But lusted intensely in the wilderness
And tempted God [with their insistent desires] in the desert.
15 
So He gave them their request,
But sent a wasting disease among them.

16 
They envied Moses in the camp,
And Aaron [the high priest], the holy one of the Lord,
17 
Therefore the earth opened and swallowed Dathan,
And engulfed the company of Abiram.
18 
And a fire broke out in their company;
The flame consumed the wicked.

19 
They made a calf in Horeb (Sinai)
And worshiped a cast image.
20 
Thus they exchanged [the true God who was] their glory
For the image of an ox that eats grass.
21 
They forgot God their Savior,
Who had done such great things in Egypt,
22 
Wonders in the land of Ham,
Awesome things at the Red Sea.
23 
Therefore He said He would destroy them,
[And He would have done so] had not Moses, His chosen one, stepped into the gap before Him,
To turn away His wrath from destroying them.
24 
Then they despised the pleasant land [of Canaan];
They did not believe in His word nor rely on it,
25 
But they sulked and complained in their tents;
They did not listen to the voice of the Lord.
26 
Therefore He lifted up His hand [swearing] to them,
That He would cause them to fall in the wilderness,
27 
And that He would cast out their descendants among the nations
And scatter them in the lands [of the earth].

28 
They joined themselves also to [the idol] Baal of Peor,
And ate sacrifices offered to the dead.
29 
Thus they provoked Him to anger with their practices,
And a plague broke out among them.
30 
Then Phinehas [the priest] stood up and [b]interceded,
And so the plague was halted.
31 
And that was credited to him for righteousness,
To all generations forever.

32 
They provoked Him to anger at the waters of [c]Meribah,
So that it went hard with Moses on their account;
33 
Because they were rebellious against His Spirit,
Moses spoke recklessly with his lips.

34 
They did not destroy the [pagan] peoples [in Canaan],
As the Lord commanded them,
35 
But they mingled with the [idolatrous] nations
And learned their ways,
36 
And served their idols,
Which became a [dreadful] snare to them.
37 
They even sacrificed their sons and their daughters to demons
38 
And shed innocent blood,
Even the blood of their sons and of their daughters,
Whom they sacrificed to the idols of Canaan;
And the land was polluted with their blood.
39 
In this way they became unclean in their practices;
They played the prostitute in their own deeds [by giving their worship, which belongs to God alone, to other “gods”].

40 
Therefore the anger of the Lord was kindled against His people
And He detested His own [d]inheritance.
41 
He gave them into the hands of the nations,
And those who hated them ruled over them.
42 
Their enemies also oppressed them,
And they were subdued under the [powerful] hand of their enemies.
43 
Many times He rescued them;
But they were rebellious in their counsel,
And sank down in their wickedness.

44 
Nevertheless He looked [sympathetically] at their distress
When He heard their cry;
45 
And He remembered His covenant for their sake,
And relented [rescinding their sentence] according to the greatness of His lovingkindness [when they cried out to Him],
46 
He also made them objects of compassion
Among those who had carried them away captive.

47 
Save us, O Lord our God,
And gather us from among the nations,
That we may give thanks to Your holy name
And glory in praising You.
48 
Blessed be the Lord, the God of Israel,
From everlasting even to everlasting.
And let all the people say, “Amen.”
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 106:7 Lit Sea of Reeds; and so throughout.
  2. Psalm 106:30 The exact meaning of the Hebrew here has been debated since ancient times. The term interceded probably is best because it could refer to Phinehas’ intervention by executing the guilty couple (Num 25:7f), or to his interceding through prayer in behalf of Israel. No such prayer is recorded, but it is certainly possible that Phinehas prayed for relief before or after the execution. The ancient rabbis mostly understood the intercession as a prayer, but some of them took the meaning of the Hebrew to be that Phinehas interceded essentially by arguing with God as to whether it was fair to destroy so many people for the sins of two.
  3. Psalm 106:32 Lit strife.
  4. Psalm 106:40 I.e. people.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 106

Psalmul 106

Lăudaţi-L pe Domnul!

Daţi mulţumire Domnului, căci este bun!
    Îndurarea Lui ţine pe vecie![a]
Cine poate spune toate isprăvile Domnului?
    Cine poate vesti toată lauda Sa?
Ferice de cei care păzesc ce este drept
    şi care înfăptuiesc dreptatea tot timpul.
Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău!
    Apropie-Te de mine cu mântuirea Ta,
ca să văd bunăstarea aleşilor Tăi,
    să mă bucur de bucuria poporului Tău
        şi să Te laud împreună cu moştenirea Ta.

Noi am păcătuit ca şi strămoşii noştri,
    am săvârşit nelegiuire, am făcut rău.
În timp ce erau în Egipt, strămoşii noştri
    nu au luat aminte la minunile Tale;
nu au ţinut minte mulţimea îndurărilor Tale
    şi s-au răzvrătit când au ajuns la mare, la Marea Roşie[b].
El i-a izbăvit din pricina Numelui Său,
    ca să-Şi descopere puterea Sa.
A mustrat Marea Roşie şi aceasta s-a uscat;
    apoi i-a condus prin adâncuri sterpe ca pustia.
10 I-a izbăvit din mâna celui ce-i ura
    şi i-a răscumpărat din mâna duşmanului.
11 Apele i-au acoperit pe potrivnicii lor,
    fără ca vreunul din ei să scape.
12 Atunci I-au crezut cuvintele
    şi I-au cântat laudă.

13 Dar au uitat curând lucrările Lui;
    ei nu I-au aşteptat sfatul.
14 Li s-au aprins poftele în pustie
    şi L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietăţi.
15 El le-a dat ce ceruseră,
    dar a trimis o boală nimicitoare peste ei.

16 Unii din tabără au fost geloşi pe Moise
    şi pe Aaron, cel sfinţit Domnului.
17 Pământul s-a deschis, l-a înghiţit pe Datan
    şi a acoperit ceata lui Abiram.
18 Focul le-a consumat ceata;
    flăcările i-au mistuit pe cei răi.

19 La Horeb şi-au făcut un viţel
    şi s-au închinat chipului turnat.
20 Au schimbat Slava lor
    cu chipul unui bou care mănâncă iarbă.
21 L-au uitat pe Dumnezeu, Izbăvitorul lor,
    pe Cel Ce făcuse mari lucrări în Egipt,
22 pe Cel Ce înfăptuise minuni în ţara lui Ham
    şi lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie.
23 Astfel El a spus că o să-i nimicească,
    însă Moise, alesul Său,
a stat în spărtură înaintea Lui,
    ca să-I abată mânia de la nimicire.

24 Apoi au respins ţara cea plăcută;
    ei nu au crezut în promisiunea Lui.
25 Au cârtit în corturile lor
    şi nu au ascultat de glasul Domnului.
26 Atunci, El a jurat solemn
    că îi va face să cadă în pustie,
27 că le va face urmaşii să cadă printre neamuri
    şi-i va împrăştia printre popoare.

28 S-au alipit de Baal-Peor
    şi au mâncat jertfe închinate morţilor[c].
29 L-au mâniat prin faptele lor,
    astfel încât o urgie a izbucnit printre ei.
30 Dar s-a ridicat Fineas, a făcut judecată
    şi urgia s-a oprit.
31 Lucrul acesta i-a fost socotit dreptate,
    din generaţie în generaţie, pe vecie.

32 L-au mâniat pe Dumnezeu şi la apele Meriba,
    iar din pricina lor i-a mers rău şi lui Moise.
33 Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Său,
    iar Moise a vorbit necugetat cu buzele lui.[d]

34 Ei nu au nimicit popoarele
    despre care le spusese Domnul,
35 ci s-au amestecat cu neamurile
    şi s-au deprins cu faptele acestora.
36 Au slujit idolilor lor,
    iar aceştia au devenit o cursă pentru ei.
37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele
    în cinstea demonilor.
38 Au vărsat sânge nevinovat,
    sângele fiilor şi al fiicelor lor,
jertfindu-i idolilor din Canaan,
    şi au spurcat ţara din pricina sângelui.
39 S-au întinat prin faptele lor,
    s-au desfrânat prin lucrările lor.

40 Atunci s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului Său
    şi Şi-a urât moştenirea.
41 I-a dat pe mâna neamurilor
    şi astfel cei ce îi urau au stăpânit peste ei.
42 Duşmanii lor i-au asuprit
    şi au fost umiliţi sub mâna lor.
43 El i-a scăpat de multe ori,
    dar ei se răzvrăteau prin planurile lor.
        S-au nenorocit prin nelegiuirea lor.

44 El a privit la strâmtorarea lor
    când le-a auzit strigătele.
45 Din pricina lor Şi-a adus aminte de legământul Lui.
    I s-a făcut milă de ei din pricina marii Sale îndurări
46 şi a făcut ca aceştia să capete milă
    din partea tuturor celor ce-i luaseră captivi.

47 Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne!
    Strânge-ne dintre neamuri
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
    şi să ne fălim aducându-Ţi laudă.

48 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie!
Tot poporul să zică: „Amin!“

Laudă Domnului!

Notas al pie

  1. Psalmii 106:1 Sau: Dragostea Lui este veşnică!
  2. Psalmii 106:7 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde acelaşi termen ebraic, suf, are sensul de alge). Denumirea de Marea Roşie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX şi VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar şi astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf; vezi 1 Regi 9:26
  3. Psalmii 106:28 Cu referire probabil la idoli
  4. Psalmii 106:33 Sau: Căci i-au întărâtat duhul (lui Moise) / iar el a vorbit necugetat cu buzele lui.