Amplified Bible

Psalm 105

The Lord’s Wonderful Works in Behalf of Israel.

1O give thanks to the Lord, call upon His name;
Make known His deeds among the people.

Sing to Him, sing praises to Him;
Speak of all His wonderful acts and devoutly praise them.

Glory in His holy name;
Let the hearts of those who seek and require the Lord [as their most essential need] rejoice.

Seek and deeply long for the Lord and His strength [His power, His might];
Seek and deeply long for His face and His presence continually.

Remember [with awe and gratitude] the wonderful things which He has done,
His amazing deeds and the judgments uttered by His mouth [on His enemies, as in Egypt],

O you offspring of Abraham, His servant,
O you sons of Jacob, His chosen ones!

He is the Lord our God;
His judgments are in all the earth.


He has remembered His covenant forever,
The word which He commanded and established to a [a]thousand generations,

The covenant which He made with Abraham,
And His sworn oath to Isaac,
10 
Which He confirmed to Jacob as a statute,
To Israel as an everlasting covenant,
11 
Saying, “To you I will give the land of Canaan
As the measured portion of your inheritance.”
12 
When there were only a few men in number,
Very few [in fact], and strangers in it;
13 
And they wandered from one nation to another,
From one kingdom to another people,
14 
He allowed no man to oppress them;
He rebuked kings for their sakes, saying,
15 
“Do not touch My anointed ones,
And do My prophets no harm.”

16 
And He called for a famine upon the land [of Egypt];
He [b]cut off every source of bread.
17 
He sent a man before them,
Joseph, who was sold as a slave.
18 
His feet they hurt with shackles;
[c]He was put in chains of iron,
19 
Until the time that his word [of prophecy regarding his brothers] came true,
The word of the Lord tested and refined him.
20 
The king sent and released him,
The ruler of the peoples [of Egypt], and set him free.
21 
He made Joseph lord of his house
And ruler of all his possessions,
22 
To imprison his princes at his will,
That he might teach his elders wisdom.
23 
Israel also came into Egypt;
Thus Jacob sojourned in the land of Ham.
24 
There the Lord greatly increased [the number of] His people,
And made them more powerful than their enemies.

25 
He turned the heart [of the Egyptians] to hate His people,
To deal craftily with His servants.
26 
He sent Moses His servant,
And Aaron, whom He had chosen.
27 
They exhibited His wondrous signs among them,
Great miracles in the land of Ham (Egypt).
28 
He sent [thick, oppressive] darkness and made the land dark;
And Moses and Aaron did not rebel against His words.
29 
He turned Egypt’s waters into blood
And caused their fish to die.
30 
Their land swarmed with frogs,
Even in the chambers of their kings.
31 
He spoke, and there came swarms of flies
And gnats in all their territory.
32 
He gave them hail for rain,
With flaming fire in their land.
33 
He struck their vines also and their fig trees,
And shattered the [ice-laden] trees of their territory.
34 
He spoke, and the [migratory] locusts came,
And the young locusts, even without number,
35 
And ate up all the vegetation in their land,
And devoured the fruit of their ground.
36 
He also struck down all the firstborn in their land,
The first fruits and chief substance of all their strength.

37 
He brought the sons of Israel out [of Egypt] with silver and gold,
And among their tribes there was not one who stumbled.
38 
Egypt was glad when they departed,
For the dread and fear of them had fallen on the Egyptians.
39 
The Lord spread a cloud as a covering [by day],
And a fire to illumine the night.
40 
The Israelites asked, and He brought quail,
And satisfied them with the bread of heaven.
41 
He opened the rock and water flowed out;
It ran in the dry places like a river.
42 
For He remembered His holy word
To Abraham His servant;
43 
He brought out His people with joy,
And His chosen ones with a joyful shout,
44 
He gave them the lands of the nations [of Canaan],
So that they would possess the fruits of those peoples’ labor,
45 
So that they might observe His precepts
And keep His laws [obediently accepting and honoring and valuing them].
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 105:8 There were twenty-six recorded generations from Adam to Moses. The ancient rabbis took “thousand” here very literally and maintained that God originally planned to give the Law to the thousandth generation, but He foresaw that they would be wicked, so He declined to create 974 generations and gave the Law to the twenty-sixth generation (Moses) instead.
  2. Psalm 105:16 Lit broke the whole rod of, referring to the fact that bread was stored as ring-shaped loaves on a rod. If the rod was broken, the loaves fell off and were lost or ruined.
  3. Psalm 105:18 Lit his soul came into.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 105

Guds undere gennem Israels historie

1Sig tak til Herren og giv ham ære!
    Forkynd hans undere for alle folkeslag!
Syng og spil til hans ære,
    tænk på alle de mirakler, han har udført.
Glæd jer over hans herlighed.
    Lad alle, der kender ham, fryde sig.
Søg hjælp hos Herren og hans styrke,
    hold jer altid nær til ham.
Tænk på de fantastiske ting, han har gjort,
    alle de undere, han har udført.
I er jo børn af Guds tjener, Abraham,
    I er de udvalgte efterkommere af Jakob.[a]
Han er Herren, vor Gud,
    han hersker over hele jorden.
Han holder altid sine løfter,
    er trofast gennem tusind generationer.
Han står bag sin pagt med Abraham,
    det løfte, han højtideligt afgav til Isak.
10 Han bekræftede det overfor Jakob
    som en vedvarende pagt med Israels folk:
11 „Jeg giver jer Kanaʼans land,
    det skal være jeres særlige ejendom.”
12 Det sagde han, da de endnu var få,
    en lille flok fremmede i Kanaʼans land.
13 De vandrede fra land til land,
    fra det ene rige til det andet.
14 Men han tillod ingen at skade dem,
    han advarede konger om at holde sig væk.
15 „Rør ikke mine udvalgte,
    gør ikke mine profeter fortræd!”
16 Han sendte hungersnød over Kanaʼans land,
    gjorde ende på alle deres forsyninger.
17 Han sendte en mand i forvejen til Egypten.
    Det var Josef, der blev solgt som slave.
18 I fængslet blev hans fødder lagt i lænker,
    om halsen fik han en ring af jern,
19 indtil hans profeti blev opfyldt,
    og det viste sig, at Herren talte sandt.
20 Da fik Farao ham løsladt,
    Egyptens konge satte ham i frihed.
21 Han fik ansvar for Faraos finanser,
    hans paladser, hans gods og ejendom.
22 Han fik autoritet over alle kongens embedsmænd
    og gav instrukser til Faraos rådgivere.
23 Så kom Jakob og hans familie til landet,
    de boede som gæster i Egypten.

24 Herren gjorde dem frugtbare og talrige,
    de blev mere talstærke end landets indbyggere.
25 På den måde gjorde Gud egypterne misundelige,
    så de begyndte at mishandle hans tjenere.
26 Da sendte Gud sin tjener Moses
    sammen med Aron, som han havde udvalgt.
27 De udførte fantastiske ting,
    gjorde tegn og undere i Egyptens land.
28 Herren sendte et tykt mørke over landet,
    men egypterne adlød ikke hans befaling.
29 Han forvandlede deres floder til blod,
    så alle fiskene døde.
30 Han fyldte landet med frøer,
    selv i kongens private gemakker kom de ind.
31 Han sendte fluesværme i massevis,
    myggene svirrede over hele landet.
32 I stedet for regn kom der frygtelige haglbyger,
    og lynene slog ned over hele Egypten.
33 Vinstokke og figentræer blev ødelagt,
    træerne splintredes og væltede omkuld.
34 Så sendte han sværme af græshopper,
    de kom i utrolige mængder,
35 de åd alt, hvad der var grønt i landet,
    de spiste alle markens afgrøder.
36 Derpå dræbte han det kæreste, de ejede,
    den førstefødte søn i hvert eneste hjem.
37 Da førte Herren sit folk ud af Egypten,
    belæsset med sølv og guld,
        ingen var syg eller svagelig.
38 Egypterne var lettede, da de var borte,
    for de var blevet bange for dem.
39 Gud skærmede sit folk med en sky,
    han lyste for dem med en ildsky om natten.
40 De bad om kød, og han sendte vagtler,
    mættede dem med manna, brødet fra himlen.
41 Han åbnede en klippe, så vand strømmede ud,
    det blev til en flod i ørkenens sand.
42 Herren opfyldte sit hellige løfte,
    som han havde givet til sin tjener Abraham.
43 Hans folk drog ud med frydesang,
    hans udvalgte jublede af glæde.
44 Han gav dem fremmede folkeslags lande,
    de høstede afgrøder, som andre havde plantet.
45 Det gjorde han med det mål for øje,
    at hans folk skulle adlyde hans bud.
Lovet være Herren!

Notas al pie

  1. 105,6 Nogle håndskrifter siger: „efterkommere af Jakob, den udvalgte.”