Amplified Bible

Psalm 103

Praise for the Lord’s Mercies.

A Psalm of David.

1Bless and affectionately praise the Lord, O my soul,
And all that is [deep] within me, bless His holy name.

Bless and affectionately praise the Lord, O my soul,
And do not forget any of His benefits;

Who forgives all your sins,
Who heals all your diseases;

Who redeems your life from the pit,
Who crowns you [lavishly] with lovingkindness and tender mercy;

Who satisfies your years with good things,
So that your youth is renewed like the [soaring] eagle.


The Lord executes righteousness
And justice for all the oppressed.

He made known His ways [of righteousness and justice] to Moses,
His acts to the children of Israel.

The Lord is merciful and gracious,
Slow to anger and abounding in compassion and lovingkindness.

He will not always strive with us,
Nor will He keep His anger forever.
10 
He has not dealt with us according to our sins [as we deserve],
Nor rewarded us [with punishment] according to our wickedness.
11 
For as the heavens are high above the earth,
So great is His lovingkindness toward those who fear and worship Him [with awe-filled respect and deepest reverence].
12 
As far as the east is from the west,
So far has He removed our transgressions from us.
13 
Just as a father loves his children,
So the Lord loves those who fear and worship Him [with awe-filled respect and deepest reverence].
14 
For He knows our [mortal] frame;
He remembers that we are [merely] dust.

15 
As for man, his days are like grass;
Like a flower of the field, so he flourishes.
16 
For the wind passes over it and it is no more,
And its place knows it no longer.
17 
But the lovingkindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who [reverently] fear Him,
And His righteousness to children’s children,
18 
To those who honor and keep His covenant,
And remember to do His commandments [imprinting His word on their hearts].

19 
The Lord has established His throne in the heavens,
And His sovereignty rules over all [the universe].
20 
Bless the Lord, you His angels,
You mighty ones who do His commandments,
Obeying the voice of His word!
21 
Bless the Lord, all you His hosts,
You who serve Him and do His will.
22 
Bless the Lord, all you works of His, in all places of His dominion;
Bless and affectionately praise the Lord, O my soul!

Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.