Amplified Bible

Psalm 102

Prayer of an Afflicted Man for Mercy on Himself and on Zion.

A Prayer of the afflicted; when he is overwhelmed and pours out his complaint to God.

1Hear my prayer, O Lord,
And let my cry for help come to You!

Do not hide Your face from me in the day of my distress!
Incline Your ear to me;
In the day when I call, answer me quickly.

For my days have vanished in smoke,
And my bones have been scorched like a hearth.

My heart has been struck like grass and withered,
Indeed, [absorbed by my heartache] I forget to eat my food.

Because of the sound of my groaning [in suffering and trouble]
My bones cling to my flesh.

I am like a [mournful] [a]vulture of the wilderness;
I am like a [desolate] owl of the wasteland.

I am sleepless and lie awake [mourning],
I have become like a lonely bird on a housetop.


My enemies taunt me all day long;
Those who ridicule me use my name as a curse.

For I have eaten ashes like bread,
And have mingled my drink with tears
10 
Because of Your indignation and Your wrath,
For You have lifted me up and thrown me away.
11 
My days are like an evening shadow that lengthens and vanishes [with the sun];
And as for me, I wither away like grass.

12 
But You, O Lord, are enthroned forever [ruling eternally as sovereign];
And [the fame and glory of] Your name [endures] to all generations.
13 
You will arise and have compassion on Zion,
For it is time to be gracious and show favor to her;
Yes, the appointed time [the moment designated] has come.
14 
For Your servants find [melancholy] pleasure in the stones [of her ruins]
And feel pity for her dust.
15 
So the nations will fear the name of the Lord,
And all the kings of the earth [will recognize] Your glory.
16 
For the Lord has built up Zion;
He has appeared in His glory and brilliance;
17 
He has regarded the prayer of the destitute,
And has not despised their prayer.

18 
Let this be recorded for the generation to come,
That a people yet to be created will praise the Lord.
19 
For He looked down from His holy height [of His sanctuary],
From heaven the Lord gazed on the earth,
20 
To hear the sighing of the prisoner,
To set free those who were doomed to death,
21 
So that people may declare the name of the Lord in Zion
And His praise in Jerusalem,
22 
When the peoples are gathered together,
And the kingdoms, to serve the Lord.

23 
He has exhausted my strength [humbling me with sorrow] in the way;
He has shortened my days.
24 
I said, “O my God, do not take me away in the midst of my days;
Your years are [eternal] throughout all generations.
25 
“At the beginning You founded the earth;
The heavens are the work of Your hands.
26 
“Even they will perish, but You endure;
Yes, all of them will wear out like a garment.
Like clothing You will change them and they shall be changed.
27 
“But You remain the same,
And Your years will never end.
28 
“The children of Your servants will continue,
And their descendants will be established before You.”

Notas al pie

  1. Psalm 102:6 Lit pelican, or some kind of desert bird.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 102

Psalm 102

Ångerpsalm; tröst i nöden

1Bön av en betryckt och svag som utgjuter sin klagan inför Herren.

2Herre, hör min bön!

Låt mitt rop om hjälp nå dig!

3Dölj dig inte för mig när jag är i nöd.

Lyssna, och skynda dig att svara mig när jag ropar.

4För mina dagar försvinner som rök,

och det brinner i mitt inre som en glöd.

5Mitt innersta är förtorkat,

vissnat som gräs.

Jag glömmer att äta min mat,

6och min suckan har gjort

att jag magrat till bara skinn och ben.

7Jag är som en pelikan[a] långt ute i vildmarken,

som en uggla bland ruiner.

8Jag ligger vaken,

jag är som en ensam fågel på taket.

9Mina fiender hånar mig dag efter dag

och använder mig i svordomar.

10Jag äter aska som bröd

och blandar min dryck med tårar,

11för din vredes och förbittrings skull.

Du har gripit mig och stött bort mig.

12Mitt liv är som kvällsskuggan,

jag vissnar som gräset.

13Men du, Herre, regerar i evighet,

och från generation till generation ska man komma ihåg dig.

14Du ska gripa in

och visa nåd mot Sion.

Nu är det dags att visa medlidande med det,

nu har den tiden kommit.

15Dina tjänare älskar dess stenar,

de lider av att se det ligga i grus.

16Folken ska frukta Herrens namn

och kungarna på jorden din härlighet,

17när Herren bygger upp Sion på nytt

och visar sig i sin härlighet.

18Han ska lyssna till de nödlidandes böner

och inte förakta vad de ber om.

19Detta ska skrivas ner för kommande generationer,

för att folk som han kommer att skapa[b] ska prisa Herren.

20För han blickar ner från sin heliga höjd,

Herren ser ner till jorden.

21Han hör den fångnes klagan

och befriar de dödsdömda.

22Herrens namn ska förkunnas i Sion

och hans lov i Jerusalem,

23när folk och riken samlas

för att tjäna honom.

24Han har gjort mig kraftlös trots att jag är i mina bästa år.

Han har förkortat min levnadstid.

25Jag säger:

”Min Gud, ryck inte bort mig mitt i livet,

du som själv lever från generation till generation!

26För länge sedan lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

27De ska försvinna, men du består.

De är alla som utslitna kläder som du byter ut,

och de försvinner.

28Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.

29Dina tjänares barn ska leva vidare hos dig,

och deras efterkommande bestå inför dig.”

Notas al pie

  1. 102:7 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, förutom att det är någon sorts oren fågel.
  2. 102:19 Eller har skapat.