Amplified Bible

Psalm 102

Prayer of an Afflicted Man for Mercy on Himself and on Zion.

A Prayer of the afflicted; when he is overwhelmed and pours out his complaint to God.

1Hear my prayer, O Lord,
And let my cry for help come to You!

Do not hide Your face from me in the day of my distress!
Incline Your ear to me;
In the day when I call, answer me quickly.

For my days have vanished in smoke,
And my bones have been scorched like a hearth.

My heart has been struck like grass and withered,
Indeed, [absorbed by my heartache] I forget to eat my food.

Because of the sound of my groaning [in suffering and trouble]
My bones cling to my flesh.

I am like a [mournful] [a]vulture of the wilderness;
I am like a [desolate] owl of the wasteland.

I am sleepless and lie awake [mourning],
I have become like a lonely bird on a housetop.


My enemies taunt me all day long;
Those who ridicule me use my name as a curse.

For I have eaten ashes like bread,
And have mingled my drink with tears
10 
Because of Your indignation and Your wrath,
For You have lifted me up and thrown me away.
11 
My days are like an evening shadow that lengthens and vanishes [with the sun];
And as for me, I wither away like grass.

12 
But You, O Lord, are enthroned forever [ruling eternally as sovereign];
And [the fame and glory of] Your name [endures] to all generations.
13 
You will arise and have compassion on Zion,
For it is time to be gracious and show favor to her;
Yes, the appointed time [the moment designated] has come.
14 
For Your servants find [melancholy] pleasure in the stones [of her ruins]
And feel pity for her dust.
15 
So the nations will fear the name of the Lord,
And all the kings of the earth [will recognize] Your glory.
16 
For the Lord has built up Zion;
He has appeared in His glory and brilliance;
17 
He has regarded the prayer of the destitute,
And has not despised their prayer.

18 
Let this be recorded for the generation to come,
That a people yet to be created will praise the Lord.
19 
For He looked down from His holy height [of His sanctuary],
From heaven the Lord gazed on the earth,
20 
To hear the sighing of the prisoner,
To set free those who were doomed to death,
21 
So that people may declare the name of the Lord in Zion
And His praise in Jerusalem,
22 
When the peoples are gathered together,
And the kingdoms, to serve the Lord.

23 
He has exhausted my strength [humbling me with sorrow] in the way;
He has shortened my days.
24 
I said, “O my God, do not take me away in the midst of my days;
Your years are [eternal] throughout all generations.
25 
“At the beginning You founded the earth;
The heavens are the work of Your hands.
26 
“Even they will perish, but You endure;
Yes, all of them will wear out like a garment.
Like clothing You will change them and they shall be changed.
27 
“But You remain the same,
And Your years will never end.
28 
“The children of Your servants will continue,
And their descendants will be established before You.”

Notas al pie

  1. Psalm 102:6 Lit pelican, or some kind of desert bird.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 102

Pangamuyo sang Tawo nga Nagaantos

1Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo.
Pamatii ang akon pagpangayo sang bulig sa imo.
Indi ka magpanago sa akon sa tion sang akon kalisod.
Pamatii ako kon magpanawag ako sa imo,
kag sabta ako gilayon.
Kay ang akon kabuhi dali lang madula pareho sa aso;
ang akon lawas[a] daw sa ginasunog.
Nagahugos ako pareho sa hilamon nga nagakalaya.
Kag nadulaan ako sang gana magkaon
tungod sang akon mabaskog nga pag-ugayong.
Daw sa tul-an na lang ako nga ginputos sang panit.
Nagaisahanon ako pareho sa maila nga pispis
ukon pareho sa bukaw sa guba nga lugar nga wala sing may nagaestar nga tawo.
Indi ako makatulog; pareho ako sa pispis nga nagaisahanon sa atop sang balay.
Permi ako ginapakahuy-an sang akon mga kaaway.
Ginayaguta nila ako kag ginagamit nila nga halimbawa ang akon malain nga kahimtangan sa pagsumpa sa iban.
Ginayaguta nila ako kay wala na ako kaon-kaon
kundi nagapungko na lang sa abo[b] kag nagahilibion
10 tungod sang imo puwerte nga kaakig sa akon.
Ginayaguta man nila ako kay daw pareho ako sa basura nga ginpudyot mo kag ginhaboy.
11 Ang akon kabuhi pareho sa landong nga nagakadula.
Kag pareho ako sa hilamon nga nagakalaya.

12 Pero ikaw iya, Ginoo, nagahari sa wala sing katapusan;
dumdumon ka sang mga tawo hasta san-o.
13 Handa ka na nga kaluoyan ang Zion,[c]
tungod kay nag-abot na ang natalana nga tion nga ipakita mo ang imo kaayo sa iya.
14 Kay ang ini nga siyudad, bisan wasak na, ginahigugma kag ginakabalak-an pa gihapon sang imo katawhan nga imo mga alagad.

15 Ang mga nasyon magatahod sa Ginoo;
ang tanan nga hari sa kalibutan magatahod sa iya nga gamhanan nga presensya.
16 Kay patindugon liwat sang Ginoo ang Zion;
ipakita niya ang iya gamhanan nga presensya.
17 Pagasabton niya ang pangamuyo sang mga makaluluoy;
indi niya pag-ibaliwala ang ila pangamuyo.

18 Isulat ini para sa palaabuton nga mga henerasyon,
agod nga magadayaw sila sa Ginoo:
19 Ginatulok sang Ginoo ang kalibutan didto sa iya balaan nga lugar sa langit,
20 agod pamatian niya ang mga pag-ugayong sang iya katawhan nga ginbihag
kag agod hilwayon niya ang iya katawhan nga palatyon.
21 Kag tungod sini, ang mga ginhimo[d] sang Ginoo ibantala sa Zion, ang siyudad sang Jerusalem,
kag didto pagadayawon siya.
22 Matabo ini kon magtipon na ang mga katawhan halin sa mga nasyon kag mga ginharian sa pagsimba sa Ginoo.

23 Wala pa gani matapos ang akon kabuhi ginapaluya na ako sang Ginoo;
ginapalip-ot niya ang akon kabuhi.
24 Gani nagsiling ako,
“O Dios ko nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, indi anay pagkuhaa ang akon kabuhi sa wala pa ako magtigulang.
25 Sang una gintuga mo ang kalibutan kag ang kalangitan.
26 Ini sila magakalawala, pero ikaw magapadayon sa gihapon.
Magagabok sila tanan pareho sa bayo.
Kag pareho man sa bayo, ilisan mo sila kag mawala sila.
27 Pero ikaw iya amo lang sa gihapon;
wala ka sing katapusan.
28 Ang mga kaliwat sang imo katawhan nga imo mga alagad magakabuhi nga luwas sa katalagman kag bantayan mo sila.”

Notas al pie

  1. 102:3 lawas: sa literal, mga tul-an.
  2. 102:9 nagapungko na lang sa abo: Nagapakita ini sang pagpangasubo.
  3. 102:13 Zion: ukon, Jerusalem.
  4. 102:21 mga ginhimo: sa literal, ngalan.