Amplified Bible

Psalm 101

The Psalmist’s Profession of Uprightness.

A Psalm of David.

1I will sing of [steadfast] lovingkindness and justice;
To You, O Lord, I will sing praises.

I will behave wisely and follow the way of integrity.
When will You come to me?
I will walk in my house in integrity and with a blameless heart.

I will set no worthless or wicked thing before my eyes.
I hate the practice of those who fall away [from the right path];
It will not grasp hold of me.

A perverse heart shall depart from me;
I will not tolerate evil.

Whoever secretly slanders his neighbor, him I will silence;
The one who has a haughty look and a proud (arrogant) heart I will not tolerate.


My eyes will be on the faithful (honorable) of the land, that they may dwell with me;
He who walks blamelessly is the one who will minister to and serve me.

He who practices deceit will not dwell in my house;
He who tells lies and half-truths will not continue [to remain] in my presence.

Morning after morning I will destroy all the wicked in the land,
That I may cut off from the city of the Lord all those who do evil.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 101

Psalmul 101

Al lui David. Un psalm.

Voi cânta îndurarea şi judecata,
    Ţie Îţi voi cânta, Doamne!
Voi fi cu luare aminte la calea integrităţii.
    Când vei veni la mine?
Voi umbla în integritatea inimii mele,
    în mijlocul casei mele.
Nu voi pune nici o nelegiuire
    înaintea ochilor mei!
Urăsc pe cei ce s-au abătut;
    el nu se va lipi de mine!
Inima pervertită se va îndepărta de mine.
    Nu vreau să cunosc răul!
Pe cel ce-şi bârfeşte semenul în ascuns
    îl voi reduce la tăcere;
pe cel cu ochii trufaşi şi cu inima îngâmfată
    nu-l voi suferi.

Ochii mei vor fi asupra credincioşilor din ţară,
    ca ei să locuiască cu mine;
cel ce umblă pe calea integrităţii
    îmi va sluji.
Cel ce săvârşeşte înşelăciunea
    nu va locui în casa mea;
cel ce spune minciuni
    nu va sta în preajma mea.
În fiecare dimineaţă îi voi nimici
    pe toţi cei răi din ţară,
ca să stârpesc din cetatea Domnului
    pe toţi aceia care săvârşesc nelegiuirea.