Amplified Bible

Psalm 101

The Psalmist’s Profession of Uprightness.

A Psalm of David.

1I will sing of [steadfast] lovingkindness and justice;
To You, O Lord, I will sing praises.

I will behave wisely and follow the way of integrity.
When will You come to me?
I will walk in my house in integrity and with a blameless heart.

I will set no worthless or wicked thing before my eyes.
I hate the practice of those who fall away [from the right path];
It will not grasp hold of me.

A perverse heart shall depart from me;
I will not tolerate evil.

Whoever secretly slanders his neighbor, him I will silence;
The one who has a haughty look and a proud (arrogant) heart I will not tolerate.


My eyes will be on the faithful (honorable) of the land, that they may dwell with me;
He who walks blamelessly is the one who will minister to and serve me.

He who practices deceit will not dwell in my house;
He who tells lies and half-truths will not continue [to remain] in my presence.

Morning after morning I will destroy all the wicked in the land,
That I may cut off from the city of the Lord all those who do evil.

Het Boek

Psalmen 101

1Een psalm van David.

Ik wil een lied zingen
over goedheid, liefde en rechtvaardigheid.
Voor U, Here, wil ik een psalm zingen.
Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef.
Komt U naar mij toe?
Ik leef oprecht en eerlijk.
Ik denk niet aan onzuivere dingen.
Ik haat de levenswandel van de zondaars.
Daar houd ik mij verre van.
Iemand met een zondig hart
moet ver van mij wegblijven
en misdadigers wil ik niet kennen.
Wie stiekem kwaadspreekt over zijn kennissen,
wil ik vernietigen.
Wie hoogmoedig en trots is,
kan ik niet verdragen.
Ik ben op zoek naar eerlijke mensen,
die mogen bij mij wonen.
Wie zuiver leeft, mag mij dienen.
Bedriegers mogen niet in mijn huis komen
en leugenaars kan ik niet zien!
Elke dag opnieuw vernietig ik
de ongelovigen in dit land
en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien.