Amplified Bible

Proverbs 4

A Father’s Instruction

1Hear, O children, the instruction of a father,
And pay attention [and be willing to learn] so that you may gain understanding and intelligent discernment.

For I give you good doctrine;
Do not [a]turn away from my instruction.

When I was a son with my father (David),
Tender and the only son in the sight of my mother (Bathsheba),

He taught me and said to me,
“Let your heart hold fast my words;
Keep my commandments and live.

“Get [skillful and godly] wisdom! Acquire understanding [actively seek spiritual discernment, mature comprehension, and logical interpretation]!
Do not forget nor turn away from the words of my mouth.

“Do not [b]turn away from her (Wisdom) and she will guard and protect you;
Love her, and she will watch over you.

“The beginning of wisdom is: Get [skillful and godly] wisdom [it is preeminent]!
And with all your acquiring, get understanding [actively seek spiritual discernment, mature comprehension, and logical interpretation].

“Prize wisdom [and exalt her], and she will exalt you;
She will honor you if you embrace her.

“She will place on your head a garland of grace;
She will present you with a crown of beauty and glory.”

10 
Hear, my son, and accept my sayings,
And the years of your life will be many.
11 
I have instructed you in the way of [skillful and godly] wisdom;
I have led you in upright paths.
12 
When you walk, your steps will not be impeded [for your path will be clear and open];
And when you run, you will not stumble.
13 
Take hold of instruction; [actively seek it, grip it firmly and] do not let go.
Guard her, for she is your life.
14 
Do not enter the path of the wicked,
And do not go the way of evil men.
15 
Avoid it, do not travel on it;
Turn away from it and pass on.
16 
For the wicked cannot sleep unless they do evil;
And they are deprived of sleep unless they make someone stumble and fall.
17 
For they eat the bread of wickedness
And drink the wine of violence.
18 
But the path of the just (righteous) is like the light of dawn,
That shines brighter and brighter until [it reaches its full strength and glory in] the perfect day.
19 
The way of the wicked is like [deep] darkness;
They do not know over what they stumble.

20 
My son, pay attention to my words and be willing to learn;
Open your ears to my sayings.
21 
Do not let them escape from your sight;
Keep them in the center of your heart.
22 
For they are life to those who find them,
And healing and health to all their flesh.
23 
Watch over your heart with all diligence,
For from it flow the springs of life.
24 
Put away from you a deceitful (lying, misleading) mouth,
And put devious lips far from you.
25 
Let your eyes look directly ahead [toward the path of moral courage]
And let your gaze be fixed straight in front of you [toward the path of integrity].
26 
Consider well and watch carefully the path of your feet,
And all your ways will be steadfast and sure.
27 
Do not turn away to the right nor to the left [where evil may lurk];
Turn your foot from [the path of] evil.

Notas al pie

  1. Proverbs 4:2 Lit forsake.
  2. Proverbs 4:6 Lit forsake.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 4

Înţelepciunea este cel mai important lucru

1Ascultaţi, fiilor, povaţa unui tată;
    fiţi atenţi şi veţi dobândi pricepere!
Eu vă dau îndrumări bune,
    nu respingeţi învăţătura mea!
Pe când eram băiat în casa tatălui meu
    şi fiul gingaş şi unic al mamei,
mi se repeta şi mi se spunea:
    „Primeşte cuvintele mele cu toată inima ta,
        păstrează îndrumările mele şi vei trăi!
Dobândeşte înţelepciunea, dobândeşte priceperea!
    Nu uita cuvintele mele şi nu te îndepărta de ele!
Nu uita înţelepciunea şi ea te va proteja!
    Iubeşte-o, şi ea te va ocroti!
Înţelepciunea este cea mai importantă;
    de aceea dobândeşte înţelepciunea
        şi, cu orice preţ[a], dobândeşte priceperea!
Preţuieşte-o şi ea te va înălţa;
    îmbrăţişeaz-o şi ea îţi va aduce onoare!
Ea îţi va pune pe cap o cunună graţioasă,
    îţi va da o coroană frumoasă.“

10 Ascultă, fiul meu, acceptă cuvintele mele
    şi anii vieţii tale vor fi lungi!
11 Eu te îndrum pe calea înţelepciunii
    şi te conduc de-a lungul cărărilor drepte.
12 Când vei merge, paşii nu-ţi vor fi tulburaţi;
    când vei alerga, nu te vei împiedica.
13 Perseverează în învăţătură, nu o neglija!
    Păstreaz-o, căci ea este viaţa ta!
14 Nu-ţi pune piciorul pe cărarea ticăloşilor
    şi nu merge pe calea oamenilor răi!
15 Evit-o, nu trece pe ea!
    Întoarce-te şi mergi pe calea ta!
16 Aceia nu pot să doarmă dacă n-au făcut ceva rău;
    le piere somnul dacă nu fac pe cineva să se împiedice.
17 Ei mănâncă pâinea ticăloşiei
    şi beau vinul violenţei.

18 Cărarea celor drepţi este ca licărirea zorilor
    care străluceşte tot mai mult până în plinul zilei.
19 Dar calea celor răi este ca întunecimea,
    ei nu ştiu de ce se vor împiedica.

20 Fiul meu, fii atent la ceea ce îţi spun,
    ascultă cu atenţie cuvintele mele!
21 Nu-ţi îndepărta privirea de la ele,
    păstrează-le în adâncul inimii tale,
22 căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc
    şi sănătate pentru tot trupul lor.
23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice,
    căci din ea ies izvoarele vieţii!
24 Îndepărtează înşelăciunea din gura ta
    şi înlătură ipocrizia de pe buzele tale!
25 Ochii tăi să privească direct înainte,
    şi pleoapele tale să ţintească drept înaintea ta.
26 Netezeşte-ţi cărarea picioarelor tale,
    şi toate căile tale să fie trainice.
27 Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga!
    Îndepărtează-ţi piciorul de la rău!

Notas al pie

  1. Proverbe 4:7 Sau: înţelepciunea; / mai presus de orice