Amplified Bible

Proverbs 30

The Words of Agur

1The words of [a]Agur the son of Jakeh, the oracle:

The man says to Ithiel, to Ithiel and to Ucal:


Surely [b]I am more brutish and stupid than any man,
And I do not have the understanding of a man [for I do not know what I do not know].

I have not learned [skillful and godly] wisdom,
Nor do I have knowledge of the Holy One [who is the source of wisdom].

Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has bound the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name, and what is His Son’s name?
Certainly you know!


Every word of God is tested and refined [like silver];
He is a shield to those who trust and take refuge in Him.

Do not add to His words,
Or He will reprove you, and you will be found a liar.


Two things I have asked of You;
Do not deny them to me before I die:

Keep deception and lies far from me;
Give me neither poverty nor riches;
Feed me with the food that is my portion,

So that I will not be full and deny You and say, “Who is the Lord?”
Or that I will not be poor and steal,
And so profane the name of my God.

10 
Do not slander or malign a servant before his master [stay out of another’s personal life],
Or he will curse you [for your interference], and you will be found guilty.

11 
There is a generation (class of people) that curses its father
And does not bless its mother.
12 
There is a generation (class of people) that is pure in its own eyes,
Yet is not washed from its filthiness.
13 
There is a generation (class of people)—oh, how lofty are their eyes!
And their eyelids are raised in arrogance.
14 
There is a generation (class of people) whose teeth are like swords
And whose jaw teeth are like knives,
To devour the afflicted from the earth
And the needy from among men.

15 
The leech has two daughters,
“Give, give!”
There are three things that are never satisfied,
Four that do not say, “It is enough”:
16 
[c]Sheol, and the barren womb,
Earth that is never satisfied with water,
And fire that never says, “It is enough.”
17 
The eye that mocks a father
And scorns a mother,
The ravens of the valley will pick it out,
And the young vultures will devour it.

18 
There are three things which are too astounding and unexpectedly wonderful for me,
Four which I do not understand:
19 
The way of an eagle in the air,
The way of a serpent on a rock,
The way of a ship in the middle of the sea,
And the way of a man with a maid.
20 
This is the way of an adulterous woman:
She eats and wipes her mouth
And says, “I have done no wrong.”

21 
Under three things the earth is disquieted and quakes,
And under four it cannot bear up:
22 
Under a servant when he reigns,
Under a [spiritually blind] fool when he is filled with food,
23 
Under an unloved woman when she gets married,
And under a maidservant when she supplants her mistress.

24 
There are four things that are small on the earth,
But they are exceedingly wise:
25 
The ants are not a strong people,
Yet they prepare their food in the summer;
26 
The [d]shephanim are not a mighty folk,
Yet they make their houses in the rocks;
27 
The locusts have no king,
Yet all of them go out in groups;
28 
You may grasp the lizard with your hands,
Yet it is in kings’ palaces.

29 
There are three things which are stately in step,
Even four which are stately in their stride:
30 
The lion, which is mighty among beasts
And does not turn back before any;
31 
The [e]strutting rooster, the male goat also,
And the king when his army is with him.

32 
If you have foolishly exalted yourself,
Or if you have plotted evil, put your hand on your mouth.
33 
Surely the churning of milk produces butter,
And wringing the nose produces blood;
So the churning of anger produces strife.

Notas al pie

  1. Proverbs 30:1 The identity of Agur, author of this chapter, is uncertain.
  2. Proverbs 30:2 This may be viewed as either a sarcastic response to an unknown critic, or simply the sincere reflections of a humble man.
  3. Proverbs 30:16 Hades, the nether world, the place of the dead.
  4. Proverbs 30:26 Small, shy, furry animals, (Hyrax syriacus) found in the peninsula of the Sinai, northern Israel, and in the region around the Dead Sea; kjv coney, orig NASB badgers.
  5. Proverbs 30:31 Lit girt in the loins. The meaning of the Hebrew is unclear. Other translations propose greyhound.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 30

Agurs sentenser

1Her følger nogle ord af Agur, Jakes søn, henvendt til Itiel og Ukal.[a]

Jeg er bare et almindeligt menneske
    uden nogen særlig indsigt.
Jeg er ikke nogen vismand
    og kan ikke udgrunde Guds tanker.
Hvem er steget op til himlen og steget ned igen?
    Hvem har kontrol over vinden?
        Hvem har magt over havets bølger?
Er det måske et menneske, der har grundlagt jorden
    og fastsat dens grænser?
I så fald hvad hedder han, og hvad hedder hans søn?
    Fortæl mig det, hvis du kender ham.

Alt, hvad Gud siger, er sandt,
    han beskytter dem, der søger tilflugt hos ham.
Lav ikke om på hans ord,
    for at han ikke skal dømme dig som løgner.

Herre, jeg beder dig om to ting,
    som skal kendetegne mit liv.
For det første: Bevar mig fra falskhed og løgn.
    For det andet: Bevar mig fra fattigdom såvel som fra rigdom.
        Giv mig blot de daglige fornødenheder.
For hvis jeg bliver rig,
    bliver jeg måske selvtilfreds
        og tror ikke længere, jeg har brug for dig,
og hvis jeg bliver fattig,
    stjæler jeg måske og vanærer derved dit navn.

10 Anklag ikke en slave over for hans herre på et falsk grundlag,
    ellers vil slaven forbande dig, og du må bøde for det.

11 Der findes dem, som forbander deres far
    og ikke påskønner deres mor.
12 I egne øjne er de helt uskyldige
    på trods af deres mange synder.
13 De har himmelvendte blikke
    og går rundt med næsen i sky.
14 Deres tænder er knivskarpe,
    og de fortærer de hjælpeløse.

15 Iglen har to døtre, der hedder:
    „Giv mig dit” og „Giv mig dat”.

Der er fire ting, som aldrig får nok
    og altid vil have mere:
16 De dødes rige og det ufrugtbare moderliv,
    den udtørrede, tørstige jord og ilden, der breder sig uhæmmet.

17 Hvis du ser på din far med foragt i blikket,
    og hvis du ser på din mor med trodsige øjne,
skal ravnene hakke dine øjne ud,
    og gribbene skal æde dem.

18 Der er fire ting, jeg ikke fatter:
19 Hvordan en ørn kan flyve så højt,
    hvordan en slange kan krybe hen over klippen,
hvordan et skib finder vej over havet,
    og hvordan en ung mand bliver forgabt i en pige.

20 Jeg forstår heller ikke den utro kvinde:
Først stiller hun sin sult,
    så tørrer hun sig om munden og siger:
        „Jeg har da ikke gjort noget forkert!”

21 Fire ting er ikke til at bære:
22 En slave, der bliver konge,
    en tåbe, der bliver rig,
23 en bitter kvinde, der bliver gift,
    og en slavepige, der overtager sin frues plads.

24 Fire skabninger på jorden er små,
    men kan udføre store bedrifter:
25 Myrerne er små og svage,
    men samler dog vinterforråd om sommeren.
26 Klippegrævlinger er ikke særlig stærke,
    men kan dog bygge deres bolig i klippen.
27 Græshopper har ingen leder,
    men flyver alligevel i tæt formation.
28 Firben kan med lethed fanges,
    men trænger dog ind i kongens palads.

29 Der er fire slags konger på jorden,
    og de optræder alle med selvbevidst værdighed:
30 Løven, dyrenes konge, der ikke viger tilbage for noget,
31     kamphanen, der ikke lader sig kue,
bjerggeden, der skuer ud over sletten,
    og kongen, der fører an i slaget.

32 Hvis du har været så dum at ophøje dig selv,
    eller hvis du har lagt ondskabsfulde planer,
        så hold op med det samme.
33 For ligesom mælk, der kærnes, bliver til smør,
    og et slag på næsen får blodet frem,
        sådan vil stadige provokationer ende med ufred.

Notas al pie

  1. 30,1 Teksten er uklar.