Amplified Bible

Proverbs 28

Warnings and Instructions

1The wicked flee when no one pursues them,
But the righteous are as bold as a lion.

When a land does wrong, it has many princes,
But when the ruler is a man of understanding and knowledge, its stability endures.

A poor man who oppresses and exploits the lowly
Is like a sweeping rain which leaves no food.

Those who [a]set aside the law [of God and man] praise the wicked,
But those who keep the law [of God and man] struggle with them.

Evil men do not understand justice,
But they who long for and seek the Lord understand it fully.

Better is the poor who walks in his integrity
Than he who is crooked and two-faced though he is rich.

He who keeps the law [of God and man] is a wise and discerning son,
But he who is a companion of gluttons humiliates his father [and himself].

He who increases his wealth by interest and usury (excessive interest)
Gathers it for him who is gracious to the poor.

He who turns his ear away from listening to the law [of God and man],
Even his prayer is repulsive [to God].
10 
He who leads the upright astray on an evil path
Will himself fall into his own pit,
But the blameless will inherit good.
11 
The rich man [who is conceited and relies on his wealth instead of God] is wise in his own eyes,
But the poor man who has understanding [because he relies on God] is able to see through him.
12 
When the righteous triumph, there is great glory and celebration;
But when the wicked rise [to prominence], men hide themselves.
13 
He who conceals his transgressions will not prosper,
But whoever confesses and [b]turns away from his sins will find compassion and mercy.
14 
Blessed and favored by God is the man who fears [sin and its consequence] at all times,
But he who hardens his heart [and is determined to sin] will fall into disaster.
15 
Like a roaring lion and a charging bear
Is a wicked ruler over a poor people.
16 
A leader who is a great oppressor lacks understanding and common sense [and his wickedness shortens his days],
But he who hates unjust gain will [be blessed and] prolong his days.
17 
A man who is burdened with the guilt of human blood (murder)
Will be a fugitive until death; let no one support him or give him refuge.
18 
He who walks blamelessly and uprightly will be kept safe,
But he who is crooked (perverse) will suddenly fall.
19 
He who cultivates his land will have plenty of bread,
But he who follows worthless people and frivolous pursuits will have plenty of poverty.
20 
A faithful (right-minded) man will abound with blessings,
But he who hurries to be rich will not go unpunished.
21 
To have regard for one person over another and to show favoritism is not good,
Because for a piece of bread a man will transgress.
22 
He who has an evil and envious eye hurries to be rich
And does not know that poverty will come upon him.
23 
He who [appropriately] reprimands a [wise] man will afterward find more favor
Than he who flatters with the tongue.
24 
He who robs his father or his mother
And says, “This is no sin,”
Is [not only a thief but also] the companion of a man who destroys.
25 
An arrogant and greedy man stirs up strife,
But he who trusts in the Lord will be blessed and prosper.
26 
He who trusts confidently in his own heart is a [dull, thickheaded] fool,
But he who walks in [skillful and godly] wisdom will be rescued.
27 
He who gives to the poor will never want,
But he who shuts his eyes [from their need] will have many curses.
28 
When the wicked rise [to power], men hide themselves;
But when the wicked perish, the [consistently] righteous increase and become great.

Notas al pie

  1. Proverbs 28:4 Lit forsake.
  2. Proverbs 28:13 Lit forsakes.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 28

1Cel rău fuge, deşi nu este urmărit,
    dar cei drepţi îndrăznesc ca un leu.

Când o ţară este răzvrătită, are mulţi conducători,
    dar cu un om priceput şi cunoscător stabilitatea este menţinută.

Un om sărac care-i asupreşte pe cei sărmani
    este ca o ploaie torenţială care aduce lipsă de hrană.

Cei ce părăsesc Legea îi laudă pe cei răi,
    dar cei ce păzesc Legea îi confruntă.

Oamenii răi nu înţeleg justiţia,
    dar cei ce caută pe Domnul o înţeleg în totalitate.

Mai bine un sărac care umblă în integritatea lui,
    decât un bogat ale cărui căi sunt corupte.

Cel ce păzeşte Legea este un fiu priceput,
    dar cel ce se însoţeşte cu cei lacomi îşi face de ruşine tatăl.

Cine îşi înmulţeşte averea prin dobândă excesivă
    strânge pentru cel milos faţă de săraci.

Dacă cineva refuză să mai asculte Legea,
    chiar şi rugăciunea lui este privită ca fiind o urâciune.

10 Cine conduce pe cel drept pe o cale rea
    va cădea el însuşi în propria-i groapă,
        dar cei integri vor primi o bună moştenire.

11 Omul bogat se poate considera înţelept,
    dar un sărac chibzuit îi cunoaşte valoarea.

12 Când triumfă cei drepţi este un mare entuziasm,
    dar când se ridică cei răi oamenii se ascund.

13 Cine îşi ascunde păcatele nu va propăşi,
    dar oricine le mărturiseşte şi renunţă la ele va găsi milă.

14 Binecuvântat este omul care este întotdeauna precaut,[a]
    dar cel ce-şi împietreşte inima va cădea în necaz.

15 Ca un leu răgind şi ca un urs atacând,
    aşa este cel rău care domneşte peste un popor sărac.

16 Prinţul fără pricepere este un tiran,
    dar cel ce urăşte venitul din jaf va avea multe zile.

17 Un om chinuit de vinovăţia crimei
    va fi fugar până la moarte.
        Nimeni să nu-l susţină!

18 Cel ce umblă în integritate va fi salvat,
    dar omul ale cărui căi sunt corupte va cădea pe neaşteptate.

19 Cine îşi lucrează pământul se va sătura de pâine,
    dar cel ce umblă după deşertăciuni se va sătura de sărăcie.

20 Un om credincios va fi binecuvântat pe deplin,
    dar cel nerăbdător să se îmbogăţească nu va rămâne nepedepsit.

21 Nu este bine să fii părtinitor –
    chiar şi pentru o bucată de pâine omul poate să păcătuiască.

22 Un om zgârcit este nerăbdător să se îmbogăţească,
    dar nu ştie că-l aşteaptă sărăcia.

23 Cel ce mustră un om câştigă mai multă apreciere în cele din urmă,
    decât cel care are o limbă linguşitoare.

24 Cine fură pe tatăl său sau pe mama sa şi zice că nu este un păcat,
    este confrate cu cel ce pustieşte.

25 Un om lacom stârneşte certuri,
    dar cel ce se încrede în Domnul va fi săturat din belşug.

26 Cel ce se încrede în inima lui este un prost,
    dar cine umblă în înţelepciune va fi salvat.

27 Cine dă săracului nu va duce lipsă,
    dar cine închide ochii va avea parte de multe blesteme.

28 Când se ridică cei răi, oamenii se ascund,
    dar când pier ei, cei drepţi se înmulţesc.

Notas al pie

  1. Proverbe 28:14 Sau: care întotdeauna are o temere