Amplified Bible

Proverbs 28

Warnings and Instructions

1The wicked flee when no one pursues them,
But the righteous are as bold as a lion.

When a land does wrong, it has many princes,
But when the ruler is a man of understanding and knowledge, its stability endures.

A poor man who oppresses and exploits the lowly
Is like a sweeping rain which leaves no food.

Those who [a]set aside the law [of God and man] praise the wicked,
But those who keep the law [of God and man] struggle with them.

Evil men do not understand justice,
But they who long for and seek the Lord understand it fully.

Better is the poor who walks in his integrity
Than he who is crooked and two-faced though he is rich.

He who keeps the law [of God and man] is a wise and discerning son,
But he who is a companion of gluttons humiliates his father [and himself].

He who increases his wealth by interest and usury (excessive interest)
Gathers it for him who is gracious to the poor.

He who turns his ear away from listening to the law [of God and man],
Even his prayer is repulsive [to God].
10 
He who leads the upright astray on an evil path
Will himself fall into his own pit,
But the blameless will inherit good.
11 
The rich man [who is conceited and relies on his wealth instead of God] is wise in his own eyes,
But the poor man who has understanding [because he relies on God] is able to see through him.
12 
When the righteous triumph, there is great glory and celebration;
But when the wicked rise [to prominence], men hide themselves.
13 
He who conceals his transgressions will not prosper,
But whoever confesses and [b]turns away from his sins will find compassion and mercy.
14 
Blessed and favored by God is the man who fears [sin and its consequence] at all times,
But he who hardens his heart [and is determined to sin] will fall into disaster.
15 
Like a roaring lion and a charging bear
Is a wicked ruler over a poor people.
16 
A leader who is a great oppressor lacks understanding and common sense [and his wickedness shortens his days],
But he who hates unjust gain will [be blessed and] prolong his days.
17 
A man who is burdened with the guilt of human blood (murder)
Will be a fugitive until death; let no one support him or give him refuge.
18 
He who walks blamelessly and uprightly will be kept safe,
But he who is crooked (perverse) will suddenly fall.
19 
He who cultivates his land will have plenty of bread,
But he who follows worthless people and frivolous pursuits will have plenty of poverty.
20 
A faithful (right-minded) man will abound with blessings,
But he who hurries to be rich will not go unpunished.
21 
To have regard for one person over another and to show favoritism is not good,
Because for a piece of bread a man will transgress.
22 
He who has an evil and envious eye hurries to be rich
And does not know that poverty will come upon him.
23 
He who [appropriately] reprimands a [wise] man will afterward find more favor
Than he who flatters with the tongue.
24 
He who robs his father or his mother
And says, “This is no sin,”
Is [not only a thief but also] the companion of a man who destroys.
25 
An arrogant and greedy man stirs up strife,
But he who trusts in the Lord will be blessed and prosper.
26 
He who trusts confidently in his own heart is a [dull, thickheaded] fool,
But he who walks in [skillful and godly] wisdom will be rescued.
27 
He who gives to the poor will never want,
But he who shuts his eyes [from their need] will have many curses.
28 
When the wicked rise [to power], men hide themselves;
But when the wicked perish, the [consistently] righteous increase and become great.

Notas al pie

  1. Proverbs 28:4 Lit forsake.
  2. Proverbs 28:13 Lit forsakes.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 28

1Den, som har dårlig samvittighed, flygter,
    selv når ingen er efter ham,
men den, hvis samvittighed er god,
    holder stand som en løve.

Når et folk er i oprør, holder en leder ikke længe,
    men en klog og dygtig regent skaber ro og tryghed.

En ubehøvlet tyran, der undertrykker de svage,
    er som en haglbyge, der slår kornet ned.

Den, der ignorerer loven, støtter ondskaben,
    den, der holder fast ved loven, bekæmper det onde.
De onde forstår ikke, hvad retfærdighed er,
    men det gør de, der ønsker at gøre Guds vilje.
Det er bedre at være ærlig og fattig
    end at være rig og uhæderlig.
En fornuftig søn adlyder loven,
    men den, der føjter om med dårlige venner,
    er en vanære for sin far.

Den, som bliver rig ved at udnytte andre og kræve høje renter,
    mister sin rigdom til den, som er barmhjertig mod de hjælpeløse.

Når et menneske ignorerer Guds lov,
    er selv hans bønner en afskyelighed.
10 Den, der forleder andre til synd, falder i sin egen fælde,
    men de retsindige skal få en rig belønning.

11 En, der er rig, tror, han ved alt,
    men en fattig med sund fornuft ved bedre.

12 Når retfærdigheden sejrer, er der grund til fest,
    men når ondskaben hersker, søger folk i skjul.

13 Den, der dækker over sine fejl, får aldrig fremgang,
    den, der erkender dem og lover bedring, får en ny chance.
14 Velsignet er den, som har ærefrygt for Gud,
    den, som kun tror på sig selv, ender i store problemer.

15 Farlig som en brølende løve eller en sulten bjørn
    er en ondsindet hersker for det folk, han regerer.

16 En regent, der undertrykker sit folk, er en tåbe.
    En god leder udnytter ikke sin magt til egen fordel.

17 Den, der har mord på samvittigheden, er altid på flugt,
    lad være med at dække over ham.
18 Den retsindige bliver reddet,
    den uærlige går sin undergang i møde.

19 Den, der passer sit arbejde, har nok at spise,
    den, der drømmer tiden bort, må sulte.
20 Den, der er ærlig og trofast, bliver rigt belønnet,
    den, der uærligt bliver rig, undgår ikke straf.

21 Partiskhed i retten er altid af det onde,
    og nogle kan bestikkes bare med et stykke brød.
22 Den griske har kun øje for at vinde sig rigdom,
    han ser ikke, at det er fattigdom, der venter ham.

23 I sidste ende er en ærlig irettesættelse bedre
    end altid at høre på smigrende ord.

24 Den, der stjæler fra sine forældre,
    er ikke bedre end en simpel røver.
25 Selviskhed fører til skænderier,
    tillid til Herren fører til fremgang.
26 Den, der kun stoler på sig selv, er en tåbe,
    den, der vandrer i visdom, er tryg.

27 Den, der giver til mennesker i nød, vil altid selv have nok,
    den, der lukker øjnene for nøden, bliver foragtet.

28 Når et ondt menneske regerer, søger folk i dækning,
    når den onde styrtes, blomstrer retfærdigheden.