Amplified Bible

Proverbs 27

Warnings and Instructions

1Do not boast about tomorrow,
For you do not know what a day may bring.

Let another praise you, and not your own mouth;
A stranger, and not your own lips.

Stone is heavy and the sand weighty,
But a fool’s [unreasonable] wrath is heavier and more burdensome than both of them.

Wrath is cruel and anger is an overwhelming flood,
But who is able to endure and stand before [the sin of] jealousy?

Better is an open reprimand [of loving correction]
Than love that is hidden.

Faithful are the wounds of a friend [who corrects out of love and concern],
But the kisses of an enemy are deceitful [because they serve his hidden agenda].

He who is satisfied loathes honey,
But to the hungry soul any bitter thing is sweet.

Like a bird that wanders from her nest [with its comfort and safety],
So is a man who wanders from his home.

Oil and perfume make the heart glad;
So does the sweetness of a friend’s counsel that comes from the heart.
10 
Do not abandon your own friend and your father’s friend,
And do not go to your brother’s house in the day of your disaster.
Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.
11 
My son, be wise, and make my heart glad,
That I may reply to him who reproaches (reprimands, criticizes) me.
12 
A prudent man sees evil and hides himself and avoids it,
But the naive [who are easily misled] continue on and are punished [by suffering the consequences of sin].
13 
[The judge tells the creditor,] “Take the garment of one who is surety (guarantees a loan) for a stranger;
And hold him in pledge when he is surety for an immoral woman [for it is unlikely the debt will be repaid].”
14 
He who blesses his neighbor with a loud voice early in the morning,
It will be counted as a curse to him [for it will either be annoying or his purpose will be suspect].
15 
A constant dripping on a day of steady rain
And a contentious (quarrelsome) woman are alike;
16 
Whoever attempts to restrain her [criticism] might as well try to stop the wind,
And grasps oil with his right hand.
17 
As iron sharpens iron,
So one man sharpens [and influences] another [through discussion].
18 
He who tends the fig tree will eat its fruit,
And he who faithfully protects and cares for his master will be honored.
19 
As in water face reflects face,
So the heart of man reflects man.
20 
Sheol (the place of the dead) and Abaddon (the underworld) are never satisfied;
Nor are the eyes of man ever satisfied.
21 
The refining pot is for silver and the furnace for gold [to separate the impurities of the metal],
And each is tested by the praise given to him [and his response to it, whether humble or proud].
22 
Even though you pound a [hardened, arrogant] fool [who rejects wisdom] in a mortar with a pestle like grain,
Yet his foolishness will not leave him.

23 
Be diligent to know the condition of your flocks,
And pay attention to your herds;
24 
For riches are not forever,
Nor does a crown endure to all generations.
25 
When the grass is gone, the new growth is seen,
And herbs of the mountain are gathered in,
26 
The lambs will supply wool for your clothing,
And the goats will bring the price of a field.
27 
And there will be enough goats’ milk for your food,
For the food of your household,
And for the maintenance of your maids.

Het Boek

Spreuken 27

1Verheug u niet bij voorbaat over de dag van morgen, want u weet niet wat een dag zal brengen.
Laat u liever door een ander prijzen, dat is beter dan dat u zichzelf prijst.
Een steen is zwaar en zand gewichtig, maar de woede van een dwaas is zwaarder om te dragen.
Boosheid en overmatige woede brengen wreedheid voort, maar zij zijn nog niets vergeleken bij jaloezie.
Een openlijke bestraffing is beter dan dat iemand zwijgt uit liefde.
De berispingen van iemand die van u houdt, worden ingegeven door vriendschap. Maar vriendelijkheid van iemand die u haat, komt voort uit bedrog.
Iemand die zojuist gegeten heeft, taalt niet meer naar lekker eten, maar honger maakt rauwe bonen zoet.
Zoals een uit het nest gevallen vogel rondzwerft, zo doolt een man rond die zijn vaderstad verliet.
Geurige olie maakt het hart blij, net zoals de goede raad die de ene vriend de andere geeft.
10 Verlaat uw vriend en die van uw vader niet, maar wendt u in tijden van tegenspoed niet tot uw broeder. Want een goede buurman is beter dan een ver familielid.
11 Wees verstandig, mijn zoon, en maak mijn hart blij, dan kan ik wie mij aanvalt van repliek dienen.
12 Een bedachtzaam en verstandig mens ziet het dreigend gevaar en verbergt zich, maar de onverstandigen blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft.
13 Heeft iemand zich garant gesteld voor een onbekende, neem dan zijn mantel als onderpand.
14 Wie zijn kennis al ʼs morgens vroeg luidruchtig en joviaal een groet toeroept, zal met argwaan bekeken worden.
15 Een lekkend dak bij zware regen is net zo erg als een ruziënde vrouw.
16 Zij is net zo ongrijpbaar als de wind, netzomin te verbergen als de geurige olie die u op uw rechterhand strijkt.
17 Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander.
18 Wie goed voor de vijgenboom zorgt, zal de vijgen ervan eten. Wie zorg heeft voor zijn heer, wordt gerespecteerd.
19 Zoals het water het uiterlijk van een mens weerspiegelt, geeft het hart van een mens zijn innerlijk weer.
20 Hel en verderf zijn nooit te verzadigen, datzelfde geldt voor de verlangens van een mens.
21 Zoals de smeltkroes het zilver toetst en de oven het goud, zo wordt een mens getoetst door zijn reputatie.
22 Al stamp je een dwaas in een mortier met een vijzel, midden tussen het gestampte graan, toch raakt hij zijn dwaasheid niet kwijt.
23 Doe uw best om elk schaap in uw kudde te kennen, let goed op uw have en vee.
24 Want rijkdom duurt niet eeuwig en aanzien en rijkdom gaan niet vanzelfsprekend over van vader op zoon.
25 Wanneer het gras opkomt en begint te bloeien, moeten de gewassen op de berghellingen worden geoogst.
26 De huiden en de wol van uw lammeren kunt u gebruiken voor kleding, met de bokken kunt u betalen voor de grond.
27 Bovendien is de geitenmelk grondstof van veel voedsel voor u, uw gezin en uw personeel.