Amplified Bible

Proverbs 2

The Pursuit of Wisdom Brings Security

1My son, if you will receive my words
And treasure my commandments within you,

So that your ear is attentive to [skillful and godly] wisdom,
And apply your heart to understanding [seeking it conscientiously and striving for it eagerly];

Yes, if you cry out for insight,
And lift up your voice for understanding;

If you seek skillful and godly wisdom as you would silver
And search for her as you would hidden treasures;

Then you will understand the [reverent] fear of the Lord [that is, worshiping Him and regarding Him as truly awesome]
And discover the knowledge of God.

For the Lord gives [skillful and godly] wisdom;
From His mouth come knowledge and understanding.

He stores away sound wisdom for the righteous [those who are in right standing with Him];
He is a shield to those who walk in integrity [those of honorable character and moral courage],

He guards the paths of justice;
And He preserves the way of His saints (believers).

Then you will understand righteousness and justice [in every circumstance]
And integrity and every good path.
10 
For [skillful and godly] wisdom will enter your heart
And knowledge will be pleasant to your soul.
11 
Discretion will watch over you,
Understanding and discernment will guard you,
12 
To keep you from the way of evil and the evil man,
From the man who speaks perverse things;
13 
From those who leave the paths of uprightness
To walk in the ways of darkness;
14 
Who find joy in doing evil
And delight in the perversity of evil,
15 
Whose paths are crooked,
And who are devious in their ways;
16 
To keep you from the immoral woman;
From the seductress with her flattering words,
17 
Who leaves the companion (husband) of her youth,
And forgets the covenant of her God.
18 
For her house leads down to death
And her paths lead to the dead;
19 
None who go to her return again,
Nor do they regain the paths of life—
20 
So you will walk in the way of good men [that is, those of personal integrity, moral courage and honorable character],
And keep to the paths of the righteous.
21 
For the upright [those who are in right standing with God] will live in the land
And those [of integrity] who are blameless [in God’s sight] will remain in it;
22 
But the wicked will be cut off from the land
And the treacherous shall be [forcibly] uprooted and removed from it.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 2

Beneficiile morale ale înţelepciunii

1Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele
    şi vei păstra în tine îndrumările mele,
dacă-ţi vei apleca urechea spre înţelepciune
    şi inima spre pricepere,
dacă vei cere înţelepciune
    şi te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei dori ca pe argint
    şi o vei căuta ca pe o comoară ascunsă,
atunci vei înţelege frica de Domnul
    şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune;
    din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El păstrează izbânda pentru cel drept
    şi este scut pentru cei ce umblă în integritate.
El păzeşte căile judecăţii
    şi protejează calea credincioşilor Lui.

Atunci vei înţelege dreptatea, corectitudinea
    şi integritatea; vei înţelege orice cale bună.
10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta
    şi cunoaşterea va fi plăcută sufletului tău.
11 Prudenţa te va proteja
    şi priceperea te va păzi.

12 Înţelepciunea te va scăpa de calea celui rău,
    de omul care vorbeşte lucruri stricate,
13 de cel ce părăseşte cărările dreptăţii,
    ca să umble pe căile întunericului,
14 căruia îi place să facă rău
    şi se bucură de perversitatea răului,
15 ale cărui cărări sunt întortocheate
    şi ale cărui drumuri sunt lăturalnice.

16 Ea te va îndepărta de femeia adulteră,
    de străina care rosteşte cuvinte ademenitoare,
17 de cea care îşi părăseşte partenerul tinereţii ei
    şi uită legământul făcut înaintea Dumnezeului ei[a].
18 Casa ei conduce spre moarte
    şi urmele ei duc la duhurile celor morţi.
19 Nimeni, din cei ce merg la ea, nu se mai întoarce,
    nici nu mai găseşte cărările vieţii.

20 De aceea tu să mergi pe căile oamenilor buni
    şi să păstrezi cărările celor drepţi.
21 Căci cei drepţi vor locui ţara
    şi cei integri vor rămâne în ea,
22 dar cei răi vor fi stârpiţi din ţară
    şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Notas al pie

  1. Proverbe 2:17 Sau: legământul Dumnezeului ei