Amplified Bible

Proverbs 2

The Pursuit of Wisdom Brings Security

1My son, if you will receive my words
And treasure my commandments within you,

So that your ear is attentive to [skillful and godly] wisdom,
And apply your heart to understanding [seeking it conscientiously and striving for it eagerly];

Yes, if you cry out for insight,
And lift up your voice for understanding;

If you seek skillful and godly wisdom as you would silver
And search for her as you would hidden treasures;

Then you will understand the [reverent] fear of the Lord [that is, worshiping Him and regarding Him as truly awesome]
And discover the knowledge of God.

For the Lord gives [skillful and godly] wisdom;
From His mouth come knowledge and understanding.

He stores away sound wisdom for the righteous [those who are in right standing with Him];
He is a shield to those who walk in integrity [those of honorable character and moral courage],

He guards the paths of justice;
And He preserves the way of His saints (believers).

Then you will understand righteousness and justice [in every circumstance]
And integrity and every good path.
10 
For [skillful and godly] wisdom will enter your heart
And knowledge will be pleasant to your soul.
11 
Discretion will watch over you,
Understanding and discernment will guard you,
12 
To keep you from the way of evil and the evil man,
From the man who speaks perverse things;
13 
From those who leave the paths of uprightness
To walk in the ways of darkness;
14 
Who find joy in doing evil
And delight in the perversity of evil,
15 
Whose paths are crooked,
And who are devious in their ways;
16 
To keep you from the immoral woman;
From the seductress with her flattering words,
17 
Who leaves the companion (husband) of her youth,
And forgets the covenant of her God.
18 
For her house leads down to death
And her paths lead to the dead;
19 
None who go to her return again,
Nor do they regain the paths of life—
20 
So you will walk in the way of good men [that is, those of personal integrity, moral courage and honorable character],
And keep to the paths of the righteous.
21 
For the upright [those who are in right standing with God] will live in the land
And those [of integrity] who are blameless [in God’s sight] will remain in it;
22 
But the wicked will be cut off from the land
And the treacherous shall be [forcibly] uprooted and removed from it.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 2

Fordelene ved at søge visdom

1Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn,
    og tager imod min vejledning,
hvis du adlyder visdommens ord
    og ærligt søger at få indsigt,
hvis du tørster efter kundskab
    og længes efter viden,
søger efter visdom som efter sølv,
    graver efter den, som var den guld,
så vil du få ærefrygt for Gud
    og bedre kunne forstå, hvem han er.

For den sande visdom kommer fra Herren,
    hos ham får man kundskab og indsigt.
Han giver gode råd til de oprigtige
    og beskytter dem, der lever ret.
Han våger over de retsindiges vej
    og tager de trofaste under sine vinger.
Hvis du lytter til ham, vil du forstå,
    hvad der er godt og rigtigt.

10 Den visdom og kundskab, du får,
    vil tilfredsstille dit hjertes længsel.
11 Dømmekraft vil hjælpe og beskytte dig,
    omtanke vil bevare dig fra at fare vild
12 og værne dig mod onde mennesker,
    folk, der altid lyver og bedrager,
13 dem, der nægter at følge Guds vej
    og sniger sig frem i mørket.
14 De glæder sig over ondskaben,
    fryder sig over forfærdelige ting.
15 De er uærlige i alt, hvad de gør,
    løgnagtige i alt, hvad de foretager sig.

16 Visdom redder dig fra en andens utro hustru,
    fra en løsagtig kvindes forførende ord,
17 en kvinde, som svigter sit troskabsløfte
    og forlader sin ungdoms elskede.
18 At gå ind i hendes hus er at gå døden i møde,
    vejen fører direkte ned i dødsrigets mørke.
19 Ingen, som besøger hende, vender tilbage,
    de har fjernet sig fra vejen til livet.

20 Derfor bør du følge de rette stier
    og holde dig til Guds vej.
21 De, der gør det rette, bliver boende i landet,
    de retsindige bliver ikke jaget bort.
22 Men de gudløse bliver fjernet fra landet,
    de troløse rykkes op med rode.