Amplified Bible

Proverbs 19

On Life and Conduct

1Better is a poor man who walks in his integrity
Than a [rich] man who is twisted in his speech and is a [shortsighted] fool.

Also it is not good for a person to be without knowledge,
And he who hurries with his feet [acting impulsively and proceeding without caution or analyzing the consequences] sins (misses the mark).

The foolishness of man undermines his way [ruining whatever he undertakes];
Then his heart is resentful and rages against the Lord [for, being a fool, he blames the Lord instead of himself].

Wealth makes many friends,
But a poor man is separated from his friend.

A false witness will not go unpunished,
And he who breathes out lies will not escape.

Many will seek the favor of a generous and noble man,
And everyone is a friend to him who gives gifts.

All the brothers of a poor man hate him;
How much more do his friends abandon him!
He pursues them with words, but they are gone.

He who gains wisdom and good sense loves (preserves) his own soul;
He who keeps understanding will find good and prosper.

A false witness will not go unpunished,
And he who breathes lies will perish.
10 
Luxury is not fitting for a fool;
Much less for a slave to rule over princes.
11 
Good sense and discretion make a man slow to anger,
And it is his honor and glory to overlook a transgression or an offense [without seeking revenge and harboring resentment].
12 
The king’s wrath terrifies like the roaring of a lion,
But his favor is as [refreshing and nourishing as] dew on the grass.
13 
A foolish (ungodly) son is destruction to his father,
And the contentions of a [quarrelsome] wife are like a constant dripping [of water].
14 
House and wealth are the inheritance from fathers,
But a wise, understanding, and sensible wife is [a gift and blessing] from the Lord.
15 
Laziness casts one into a deep sleep [unmindful of lost opportunity],
And the idle person will suffer hunger.
16 
He who keeps and obeys the commandment [of the Lord] keeps (guards) his own life,
But he who is careless of his ways and conduct will die.
17 
He who is gracious and lends a hand to the poor lends to the Lord,
And the Lord will repay him for his good deed.
18 
Discipline and teach your son while there is hope,
And do not [indulge your anger or resentment by imposing inappropriate punishment nor] desire his destruction.
19 
A man of great anger will bear the penalty [for his quick temper and lack of self-control];
For if you rescue him [and do not let him learn from the consequences of his action], you will only have to rescue him over and over again.
20 
Listen to counsel, receive instruction, and accept correction,
That you may be wise in the time to come.
21 
Many plans are in a man’s mind,
But it is the Lord’s purpose for him that will stand (be carried out).
22 
That which is desirable in a man is his loyalty and unfailing love,
But it is better to be a poor man than a [wealthy] liar.
23 
The fear of the Lord leads to life,
So that one may sleep satisfied, untouched by evil.
24 
The lazy man buries his hand in the [food] dish,
But will not even bring it to his mouth again.
25 
Strike a scoffer [for refusing to learn], and the naive may [be warned and] become prudent;
Reprimand one who has understanding and a teachable spirit, and he will gain knowledge and insight.
26 
He who assaults his father and chases away his mother
Is a son who brings shame and disgrace.
27 
Cease listening, my son, to instruction and discipline
And you will stray from the words of knowledge.
28 
A wicked and worthless witness mocks justice,
And the mouth of the wicked spreads iniquity.
29 
Judgments are prepared for scoffers,
And beatings for the backs of [thickheaded] fools.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 19

1Det er bedre at være ærlig og fattig
    end at være en uhæderlig tåbe.
Begejstring og uvidenhed er en farlig blanding,
    den, der farer hurtigt frem, begår mange fejl.
En tåbe er selv årsag til sine problemer,
    selvom han giver Gud skylden.
Rigdom tiltrækker mange venner,
    det gør fattigdom ikke.
Et falsk vidne får sin straf,
    en løgner undslipper ikke.
Man bukker dybt for en gavmild rigmand,
    den, der giver gaver, har mange venner.
Den fattiges slægtninge undgår ham,
    og hans bekendte holder afstand fra ham.
Han beder hele tiden om hjælp,
    men han får dem ikke overtalt.
Man gavner sig selv ved at søge efter visdom,
    den, der sætter pris på viden, får fremgang.
Et falsk vidne får sin straf,
    en løgner går til grunde.
10 Det er upassende for en tåbe at leve i luksus
    og for en slave at bestemme over en adelsmand.
11 Der skal meget til, før de vise bliver vrede,
    at bære over med en fornærmelse vinder dem respekt.
12 En konges vrede er frygtelig som løvens brøl,
    hans anerkendelse forfriskende som morgenduggen.
13 En tåbelig søn er sin fars ulykke,
    en kones anklager som evindelige dryp fra et hul i taget.
14 Man kan arve sig til hus og rigdom,
    men en forstående kone er en gave fra Herren.
15 Den sløve og slappe sover tiden væk,
    den dovne kan ikke holde sulten fra døren.
16 Den, der adlyder Guds bud, gavner sig selv,
    at lade hånt om sin handlemåde ender med død.
17 At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån,
    han betaler det rigeligt tilbage.
18 Disciplinér dine børn, for så er der håb for fremtiden,
    men pas på ikke at gøre dem fortræd.
19 En ilter person må tage følgen af sine handlinger,
    skåner man ham, bliver han bare værre.
20 Tag imod råd og vejledning,
    gør du det, opnår du visdom til sidst.
21 Mennesker lægger et utal af planer,
    men det er Herrens planer, der lykkes.
22 Det er en fordel at være ærlig og trofast,
    hellere være en fattig mand end en bedrager.
23 Ærefrygt for Herren fører til et godt liv,
    man er mæt og tilfreds og skærmes fra ondt.
24 Den dovne stikker fingrene i frugtfadet,
    men gider ikke føre hånden til munden.
25 En tåbe kan lære af at se en slyngel få bank,
    men for den kloge er en irettesættelse nok.
26 Den, der jager sin far og mor på porten,
    er en skændsel og vanære for sin slægt.
27 Min søn, holder du op med at lytte til vejledning,
    glemmer du snart, hvad du allerede har lært.
28 Et falsk vidne blæser på retfærdighed,
    onde mennesker trives med ondskab.
29 Spottere lærer kun, når de bliver afstraffet,
    tåber lærer kun, når de får bank.