Amplified Bible

Proverbs 17

Contrast the Upright and the Wicked

1Better is a dry morsel [of food served] with quietness and peace
Than a house full of feasting [served] with strife and contention.

A wise servant will rule over the [unworthy] son who acts shamefully and brings disgrace [to the family]
And [the worthy servant] will share in the inheritance among the brothers.

The refining pot is for silver and the furnace for gold,
But the Lord tests hearts.

An evildoer listens closely to wicked lips;
And a liar pays attention to a destructive and malicious tongue.

Whoever mocks the poor taunts his Maker,
And he who rejoices at [another’s] disaster will not go unpunished.

Grandchildren are the crown of aged men,
And the glory of children is their fathers [who live godly lives].

Excellent speech does not benefit a fool [who is spiritually blind],
Much less do lying lips benefit a prince.

A bribe is like a bright, precious stone in the eyes of its owner;
Wherever he turns, he prospers.

He who covers and forgives an offense seeks love,
But he who repeats or gossips about a matter separates intimate friends.
10 
A reprimand goes deeper into one who has understanding and a teachable spirit
Than a hundred lashes into a fool.
11 
A rebellious man seeks only evil;
Therefore a cruel messenger will be sent against him.
12 
Let a man meet a [ferocious] bear robbed of her cubs
Rather than the [angry, narcissistic] fool in his folly.
13 
Whoever returns evil for good,
Evil will not depart from his house.
14 
The beginning of strife is like letting out water [as from a small break in a dam; first it trickles and then it gushes];
Therefore [a]abandon the quarrel before it breaks out and tempers explode.
15 
He who justifies the wicked, and he who condemns the righteous
Are both repulsive to the Lord.
16 
Why is there money in the hand of a fool to buy wisdom,
When he has no common sense or even a heart for it?
17 
A friend loves at all times,
And a brother is born for adversity.
18 
A man lacking common sense gives a pledge
And becomes guarantor [for the debt of another] in the presence of his neighbor.
19 
He who loves transgression loves strife and is quarrelsome;
He who [proudly] raises his gate seeks destruction [because of his arrogant pride].
20 
He who has a crooked mind finds no good,
And he who is perverted in his language falls into evil.
21 
He who becomes the parent of a fool [who is spiritually blind] does so to his sorrow,
And the father of a fool [who is spiritually blind] has no joy.
22 
A happy heart is good medicine and a joyful mind causes healing,
But a broken spirit dries up the bones.
23 
A wicked man receives a bribe from the [hidden] pocket
To pervert the ways of justice.
24 
[Skillful and godly] wisdom is in the presence of a person of understanding [and he recognizes it],
But the eyes of a [thickheaded] fool are on the ends of the earth.
25 
A foolish son is a grief and anguish to his father
And bitterness to her who gave birth to him.
26 
It is also not good to fine the righteous,
Nor to strike the noble for their uprightness.
27 
He who has knowledge restrains and is careful with his words,
And a man of understanding and wisdom has a cool spirit (self-control, an even temper).
28 
Even a [callous, arrogant] fool, when he keeps silent, is considered wise;
When he closes his lips he is regarded as sensible (prudent, discreet) and a man of understanding.

Notas al pie

  1. Proverbs 17:14 The ancient rabbis derived from this statement the principle of seeking a settlement before a case comes to court (cf Matt 5:25; Luke 12:58).

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 17

1Bedre at spise tørt brød i fred
    end festmad i splid og spektakel.
En klog slave får autoritet over sin herres uvorne unger,
    og han får del i arven, som var han en søn af familien.
En smeltning kan afgøre kvaliteten af sølv eller guld,
    men kun Herren kender et menneskes hjerte.
En ballademager tiltrækkes af destruktive planer,
    og en løgner lytter gerne til svig og bedrag.
At foragte de fattige er at håne deres Skaber,
    den, der er skadefro, vil selv komme i ulykke.
Bedsteforældre er stolte af deres børnebørn,
    ligesom børn er stolte af deres forældre.
En tåbe bør holde sig fra store ord,
    og den ædle bør holde sig fra løgn.
Bestikkelse virker som en trylleformular,
    for den kan åbne et utal af døre.
Den, der bærer over med en forurettelse, skaber gode relationer,
    men at hænge sig i andres fejl kan skille selv de bedste venner.
10 En fornuftig person lærer mere af en enkelt irettesættelse,
    end en tåbe lærer af 100 afstraffelser.
11 Onde mennesker er altid i oprør,
    men de vil få en velfortjent straf.
12 Hellere møde en bjørn, hvis unger er taget fra den,
    end en tåbe, der slår om sig med tåbeligheder.
13 Den, der gengælder godt med ondt,
    vil blive forfulgt af uheld.
14 At indlede et skænderi er som at åbne for en sluse,
    du må hellere få lukket igen, før der bliver rigtig krig.
15 At dømme en uskyldig og frikende en skyldig,
    begge dele vækker afsky hos Herren.
16 Hvad skal en tåbe bruge penge til?
    Kan man købe visdom, når man er uden forstand?
17 En ven er altid en ven,
    og slægtninge har man som en hjælp i nøden.
18 Det er dumt at stå inde for en fremmed mands lån
    og stille garanti for en andens gæld.
19 De, der elsker at skændes, skaber altid problemer,
    de overvurderer sig selv, og det ender galt.
20 Den, der har falske motiver, klarer sig skidt,
    og den, der lever i bedrag, falder med et brag.
21 Et tåbeligt barn giver sine forældre sorg,
    en oprørsk unge giver ingen glæde.
22 Et glad hjerte giver en sund krop,
    nedtrykthed dræner ens livsmod.
23 Onde mennesker tager imod bestikkelse
    og kæmper imod al retfærdighed.
24 Den fornuftige har visdom for øje,
    men tåbens blik fortaber sig i det fjerne.
25 Et tåbeligt barn bringer sin far sorg
    og gør sin mor skuffet og bitter.
26 Det er forkert, at give de uskyldige bøder
    og straffe de mennesker, som er ærlige.
27 Den kloge overvejer nøje sine ord,
    den forstandige holder hovedet koldt.
28 En tåbe, der tier, kan gå for at være fornuftig,
    den, der holder sin mund, betragtes som forstandig.