Amplified Bible

Proverbs 16

Contrast the Upright and the Wicked

1The plans and reflections of the heart belong to man,
But the [wise] answer of the tongue is from the Lord.

All the ways of a man are clean and innocent in his own eyes [and he may see nothing wrong with his actions],
But the Lord weighs and examines the motives and intents [of the heart and knows the truth].

[a]Commit your works to the Lord [submit and trust them to Him],
And your plans will succeed [if you respond to His will and guidance].

The Lord has made everything for its own purpose,
Even the wicked [according to their role] for the day of evil.

Everyone who is proud and arrogant in heart is disgusting and exceedingly offensive to the Lord;
Be assured he will not go unpunished.

By mercy and lovingkindness and truth [not superficial ritual] wickedness is cleansed from the heart,
And by the fear of the Lord one avoids evil.

When a man’s ways please the Lord,
He makes even his enemies to be at peace with him.

Better is a little with righteousness
Than great income [gained] with injustice.

A man’s mind plans his way [as he journeys through life],
But the Lord directs his steps and establishes them.
10 
A divine decision [given by God] is on the lips of the king [as His representative];
His mouth should not be unfaithful or unjust in judgment.
11 
A just balance and [honest] scales are the Lord’s;
All the weights of the bag are His concern [established by His eternal principles].
12 
It is repulsive [to God and man] for kings to behave wickedly,
For a throne is established on righteousness (right standing with God).
13 
Righteous lips are the delight of kings,
And he who speaks right is loved.
14 
The wrath of a king is like a messenger of death,
But a wise man will appease it.
15 
In the light of the king’s face is life,
And his favor is like a cloud bringing the spring rain.
16 
How much better it is to get wisdom than gold!
And to get understanding is to be chosen above silver.
17 
The highway of the upright turns away and departs from evil;
He who guards his way protects his life (soul).
18 
Pride goes before destruction,
And a haughty spirit before a fall.
19 
It is better to be humble in spirit with the lowly
Than to divide the spoil with the proud (haughty, arrogant).
20 
He who pays attention to the word [of God] will find good,
And blessed (happy, prosperous, to be admired) is he who trusts [confidently] in the Lord.
21 
The wise in heart will be called understanding,
And sweet speech increases persuasiveness and learning [in both speaker and listener].
22 
Understanding (spiritual insight) is a [refreshing and boundless] wellspring of life to those who have it,
But to give instruction and correction to fools is foolishness.
23 
The heart of the wise instructs his mouth [in wisdom]
And adds persuasiveness to his lips.
24 
Pleasant words are like a honeycomb,
Sweet and delightful to the soul and healing to the body.
25 
There is a way which seems right to a man and appears straight before him,
But its end is the way of death.
26 
The appetite of a worker works for him,
For his hunger urges him on.
27 
A worthless man devises and digs up evil,
And the words on his lips are like a scorching fire.
28 
A perverse man spreads strife,
And one who gossips separates intimate friends.
29 
A violent and exceedingly covetous man entices his neighbor [to sin],
And leads him in a way that is not good.
30 
He who [slyly] winks his eyes does so to plot perverse things;
And he who compresses his lips [as if in a secret signal] brings evil to pass.
31 
The silver-haired head is a crown of splendor and glory;
It is found in the way of righteousness.
32 
He who is slow to anger is better and more honorable than the mighty [soldier],
And he who rules and controls his own spirit, than he who captures a city.
33 
The lot is cast into the lap,
[b]But its every decision is from the Lord.

Notas al pie

  1. Proverbs 16:3 Lit Roll.
  2. Proverbs 16:33 This is the reason why the casting of lots was sanctioned in Israel for certain cases of decision-making (e.g. Lev 16:8; Josh 18:6, 8; 1 Chr 25:8, etc.). It was understood that the outcomes were controlled by God, and the seemingly random procedure eliminated human influence. The last time the ritual is mentioned in the Bible is in the choice of Matthias to replace Judas (Acts 1:26). Many believe that the filling of the Holy Spirit at Pentecost in Acts 2 officially put an end to the ritual because it was then replaced by the direct guidance of the Spirit. It was never sanctioned or recommended as a way to determine God’s will in personal decision-making.

Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 16

1Vi kan alltid göra upp våra planer, men det är ändå Herren som har sista ordet.

Vi kan alltid visa att vi har rätt, men Herren prövar våra motiv.

Överlåt ditt arbete åt Herren, så kommer det att lyckas.

Herren har skapat allt för sina egna syften, till och med de ogudaktiga, som kommer att få sina straff.

Herren avskyr de högfärdiga. Du kan vara säker på att han aldrig ska låta dem komma undan sitt straff.

Visa trofasthet och kärlek så ska Gud förlåta dig din synd. Lyd honom, så ska inget ont hända dig.

När en människa behagar Herren, påverkar han till och med hennes värsta fiender att sluta fred med henne.

Det är bättre att ha lite, som man förtjänat på ett hederligt sätt, än att ohederligt skaffa sig stora rikedomar.

Vi bör planera men samtidigt räkna med att Herren leder oss.

10 Gud hjälper kungen att döma folket rättvist. Därför behöver han inte begå några misstag.

11 Herren kräver ärlighet i affärer. Han har själv fastslagit denna princip.

12 En kung kan aldrig tolerera det som är orätt, för det är rättvisan som ger honom makt att regera.

13 Kungen är glad när folket lever i sanning och rättfärdighet.

14 Kungens vrede är en dödens bud bärare, men en vis man kan mildra den.

15 Det går väl för den som kungen gillar. Hans välvilja är som ett livgivande vårregn.

16 Vishet är mycket bättre än guld, och gott omdöme mycket bättre än silver!

17 De gudfruktigas väg leder bort från det onda. Den som följer den vägen kan vara trygg.

18 Stolthet slutar i fördärv och högfärd leder till fall.

19 Det är bättre att vara ödmjuk bland de fattiga än att dela de ogudaktigas rikedomar.

20 Gud välsignar dem som lyssnar till hans ord. Lycklig är den människa som litar på Herren.

21 Den vise är välkänd för sin kunskap, och han delar med sig av den till andra.

22 Visheten är livets källa för de kloka, men att försöka undervisa en dåre är bortkastad tid.

23 Från en vis man kommer väl valda och övertygande ord som folk lätt kan förstå.

24 Vänliga ord är som honung, njut bara och hälsosamma.

25 Fler än en tror sig ha funnit den rätta vägen, men är ändå på väg mot döden.

26 Det är bra med hunger, om den tvingar dig att arbeta för att tillfredsställa den.

27 Sysslolösa händer är djävulens verktyg. Allt löst prat kommer från honom.

28 En ogudaktig människa sår splittring. Skvaller skiljer de bästa vänner åt.

29 Den ogudaktige försöker att övertala sina vänner för att få dem in på onda vägar.

30 Den som tittar under lugg och biter ihop tänderna har något ont i kikaren.

31 Grått hår är en ärekrona, och man finner den mest bland de gudfruktiga.

32 Det är bättre att ha tålamod än att vara stark. Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel stad.

33 Vi singlar ofta slant, men det är Herren som avgör om det blir krona eller klave.