Amplified Bible

Proverbs 14

Contrast the Upright and the Wicked

1The wise woman builds her house [on a foundation of godly precepts, and her household thrives],
But the foolish one [who lacks spiritual insight] tears it down with her own hands [by ignoring godly principles].

He who walks in uprightness [reverently] fears the Lord [and obeys and worships Him with profound respect],
But he who is devious in his ways despises Him.

In the mouth of the [arrogant] [a]fool [who rejects God] is a rod for his back,
But the lips of the wise [when they speak with godly wisdom] will protect them.

Where there are no oxen, the manger is clean,
But much revenue [because of good crops] comes by the strength of the ox.

A faithful and trustworthy witness will not lie,
But a false witness speaks lies.

A scoffer seeks wisdom and finds none [for his ears are closed to wisdom],
But knowledge is easy for one who understands [because he is willing to learn].

Leave the presence of a [shortsighted] fool,
For you will not find knowledge or hear godly wisdom from his lips.

The wisdom of the sensible is to understand his way,
But the foolishness of [shortsighted] fools is deceit.

Fools mock sin [but sin mocks the fools],
But among the upright there is good will and the favor and blessing of God.
10 
The heart knows its own bitterness,
And no stranger shares its joy.
11 
The house of the wicked will be overthrown,
But the tent of the upright will thrive.
12 
There is a way which seems right to a man and appears straight before him,
But its end is the way of death.
13 
Even in laughter the heart may be in pain,
And the end of joy may be grief.
14 
The backslider in heart will have his fill with his own [rotten] ways,
But a good man will be satisfied with his ways [the godly thought and action which his heart pursues and in which he delights].
15 
The naive or inexperienced person [is easily misled and] believes every word he hears,
But the prudent man [is discreet and astute and] considers well where he is going.
16 
A wise man suspects danger and cautiously avoids evil,
But the fool is arrogant and careless.
17 
A quick-tempered man acts foolishly and without self-control,
And a man of wicked schemes is hated.
18 
The naive [are unsophisticated and easy to exploit and] inherit foolishness,
But the sensible [are thoughtful and far-sighted and] are crowned with knowledge.
19 
The evil will bow down before the good,
And the wicked [will bow down] at the gates of the righteous.
20 
The poor man is hated even by his neighbor,
But those who love the rich are many.
21 
He who despises his neighbor sins [against God and his fellow man],
But happy [blessed and favored by God] is he who is gracious and merciful to the poor.
22 
Do they not go astray who devise evil and wander from the way of righteousness?
But kindness and truth will be to those who devise good.
23 
In all labor there is profit,
But mere talk leads only to poverty.
24 
The crown of the wise is their wealth [of wisdom],
But the foolishness of [closed-minded] fools is [nothing but] folly.
25 
A truthful witness saves lives,
But he who speaks lies is treacherous.
26 
In the [reverent] fear of the Lord there is strong confidence,
And His children will [always] have a place of refuge.
27 
The [reverent] fear of the Lord [that leads to obedience and worship] is a fountain of life,
So that one may avoid the snares of death.
28 
In a multitude of people is a king’s glory,
But in a lack of people is a [pretentious] prince’s ruin.
29 
He who is slow to anger has great understanding [and profits from his self-control],
But he who is quick-tempered exposes and exalts his foolishness [for all to see].
30 
A calm and peaceful and tranquil heart is life and health to the body,
But passion and envy are like rottenness to the bones.
31 
He who oppresses the poor taunts and insults his Maker,
But he who is kind and merciful and gracious to the needy honors Him.
32 
The wicked is overthrown through his wrongdoing,
But the righteous has hope and confidence and a refuge [with God] even in death.
33 
Wisdom rests [silently] in the heart of one who has understanding,
But what is in the heart of [shortsighted] fools is made known.
34 
Righteousness [moral and spiritual integrity and virtuous character] exalts a nation,
But sin is a disgrace to any people.
35 
The king’s favor and good will are toward a servant who acts wisely and discreetly,
But his anger and wrath are toward him who acts shamefully.

Notas al pie

  1. Proverbs 14:3 See note 1:7.

Swedish Contemporary Bible

Proverbs 14

1Visa kvinnor bygger upp sitt hus,

medan dumma river ner det med egna händer.

2Den som vandrar rakt fram fruktar Herren,

den som går krokiga vägar föraktar honom.

3Den dummes tal resulterar i ris för hans rygg,

men de visa skyddas av sina ord.

4En krubba utan oxar förblir ren,

men det är oxarnas styrka som gör skörden riklig.

5Ett sant vittne bedrar aldrig,

men ett falskt vittne har bara lögner att komma med.

6En hädare söker vishet men finner ingen,

men den kommer lätt till den som har omdöme.

7Håll dig borta från dåren,

för från honom får du aldrig höra några kloka ord.

8Den klokes vishet kan urskilja den rätta vägen,

men dårars dumhet bedrar.

9De dumma hånskrattar åt skuldoffer,[a]

men hos de rättsinniga finns välvilja.

10Varje hjärta känner sin egen sorg,

och ingen annan kan dela dess glädje.

11Den gudlöses hus rivs ner,

men den rättsinniges boning blomstrar.

12En väg som kan synas rätt för en människa

kan ändå leda till döden.

13Även hos den som skrattar kan hjärtat göra ont,

och glädjen kan sluta i sorg.

14Den trolöse får tillbaka vad han förtjänar,

likaså belönas den gode.

15Den okunnige tror allt som sägs,

den kloke ger akt på sina steg.

16Den vise fruktar och undviker faror,

en dåre är arrogant och sorglös.

17En hetsig man gör dumheter,

en kallt beräknande man blir hatad.

18De okunniga ärver dumhet,

men de kloka kröns av kunskap.

19De onda måste buga sig för de goda

och de gudlösa vid de rättfärdigas portar.

20Också av sina närmaste blir den fattige hatad,

medan den rike har många vänner.

21Den som föraktar sin medmänniska syndar.

Lycklig är den som visar den fattige nåd.

22De som planerar ondska far vilse,

men de som planerar det som är gott finner nåd och trofasthet.

23Arbete ger välstånd

men tomt prat fattigdom.

24De visas krona är deras rikedom

och dårarnas deras dumhet.

25Ett sant vittne räddar liv,

men ett falskt vittne är en förrädare.

26Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste,

och hans barn får där en tillflykt.

27Herrens fruktan är en källa till liv,

som hjälper människan att undgå dödens snaror.

28Ett stort folk är en kungs ära,

men utan det går fursten under.

29Den som kan behärska sitt temperament är förståndig,

men den hetsige visar bara upp sin dumhet.

30Sinnesro ger kroppen hälsa,

men avundsjuka är röta i benen.

31Den som förtrycker den fattige förolämpar hans skapare,

men den som hjälper de fattiga ärar honom.

32Den gudlöse går under på grund av sin ondska,

men den rättfärdige har en tillflykt ända in i döden.

33I den förnuftiges hjärta bor visheten,

bland dårarna låter den sig bli känd.[b]

34Rättfärdighet upphöjer ett folk,

men synd blir till folkens vanära.

35En kung gläder sig över en vis tjänare,

men hans vrede drabbar den som handlar skamligt.

Notas al pie

  1. 14:9 Grundtextens innebörd är osäker. Enligt Septuaginta: I överträdarnas hus bor skuld.
  2. 14:33 Enligt bl.a. Septuaginta: …bland dårarna låter den sig inte bli känd.