Amplified Bible

Proverbs 12

Contrast the Upright and the Wicked

1Whoever loves instruction and discipline loves knowledge,
But he who hates reproof and correction is stupid.

A good man will obtain favor from the Lord,
But He will condemn a man who devises evil.

A man will not be established by wickedness,
But the root of the [consistently] righteous will not be moved.

A virtuous and excellent wife [worthy of honor] is the crown of her husband,
But she who shames him [with her foolishness] is like rottenness in his bones.

The thoughts and purposes of the [consistently] righteous are just (honest, reliable),
But the counsels and schemes of the wicked are deceitful.

The [malevolent] words of the wicked lie in wait for [innocent] blood [to slander],
But the mouth of the upright will rescue and protect them.

The wicked are overthrown [by their evil] and are no more,
But the house of the [consistently] righteous will stand [securely].

A man will be commended according to his insight and sound judgment,
But the one who is of a perverse mind will be despised.

[a]Better is he who is lightly esteemed and has a servant,
Than he who [boastfully] honors himself [pretending to be what he is not] and lacks bread.
10 
A righteous man has kind regard for the life of his animal,
But even the compassion of the wicked is cruel.
11 
He who tills his land will have plenty of bread,
But he who follows worthless things lacks common sense and good judgment.
12 
The wicked desire the plunder of evil men,
But the root of the righteous yields richer fruit.
13 
An evil man is [dangerously] ensnared by the transgression of his lips,
But the righteous will escape from trouble.
14 
A man will be satisfied with good from the fruit of his words,
And the deeds of a man’s hands will return to him [as a harvest].
15 
The way of the [arrogant] fool [who rejects God’s wisdom] is right in his own eyes,
But a wise and prudent man is he who listens to counsel.
16 
The [arrogant] fool’s anger is quickly known [because he lacks self-control and common sense],
But a prudent man ignores an insult.
17 
He who speaks truth [when he testifies] tells what is right,
But a false witness utters deceit [in court].
18 
There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword,
But the tongue of the wise brings healing.
19 
Truthful lips will be established forever,
But a lying tongue is [credited] only for a moment.
20 
Deceit is in the heart of those who devise evil,
But counselors of peace have joy.
21 
No harm befalls the righteous,
But the wicked are filled with trouble.
22 
Lying lips are extremely disgusting to the Lord,
But those who deal faithfully are His delight.
23 
A shrewd man is reluctant to display his knowledge [until the proper time],
But the heart of [over-confident] fools proclaims foolishness.
24 
The hand of the diligent will rule,
But the negligent and lazy will be put to forced labor.
25 
Anxiety in a man’s heart weighs it down,
But a good (encouraging) word makes it glad.
26 
The righteous man is a guide to his neighbor,
But the way of the wicked leads them astray.
27 
The lazy man does not catch and roast his prey,
But the precious possession of a [wise] man is diligence [because he recognizes opportunities and seizes them].
28 
In the way of righteousness is life,
And in its pathway there is no death [but immortality—eternal life].

Notas al pie

  1. Proverbs 12:9 This is the first of many verses in Proverbs that use the “better...than” construction to emphasize contrasting positions.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 12

1Cine iubeşte disciplinarea, iubeşte cunoştinţa,
    dar cel ce urăşte mustrarea este prost.

Cel bun obţine bunăvoinţă de la Domnul,
    dar El condamnă pe omul cu intenţii rele.

Omul nu se poate întări prin răutate,
    dar cel drept nu poate fi dezrădăcinat.

O soţie virtuoasă este coroana soţului ei,
    dar cea care-i aduce ruşine este ca putrezirea în oasele lui.

Planurile celor drepţi sunt chibzuite,
    dar sfaturile celor răi sunt înşelătoare.

Cuvintele celor răi stau la pândă ca să verse sânge,
    dar vorbirea[a] celor drepţi îi va salva.

Cei răi sunt doborâţi şi nu mai sunt,
    dar casa celor drepţi rămâne în picioare.

Un om este lăudat potrivit priceperii lui,
    dar cel ce are mintea stricată va fi dispreţuit.

Mai bine lipsit de importanţă, dar cu servitor,
    decât fudul şi fără mâncare!

10 Celui drept îi pasă de nevoile animalului său,
    dar faptele binevoitoare ale celor răi sunt fără milă.

11 Cine îşi lucrează pământul se va sătura de pâine,
    dar cel ce umblă după deşertăciuni este fără minte.

12 Cel rău pofteşte prada celor ticăloşi,
    dar rădăcina celor drepţi va rodi[b].

13 Cel rău este prins în cursă de vorbirea lui păcătoasă,
    dar cel drept scapă din necaz.

14 Prin rodul gurii lui, omul va fi săturat de bunătăţi
    şi fiecare va fi răsplătit după lucrul mâinilor lui.

15 Calea prostului este corectă în ochii lui,
    dar cel înţelept ascultă sfaturile.

16 Cel prost îşi dă la iveală îndată mânia,
    dar cel prudent ascunde insulta.

17 Martorul adevărat depune o mărturie dreaptă,
    dar martorul fals spune minciuni.

18 Cuvintele necugetate sunt ca străpungerile unei săbii,
    dar limba celui înţelept aduce vindecare.

19 Buzele sincere sunt întărite pentru totdeauna,
    dar limba mincinoasă rezistă doar pentru o clipă.

20 Înşelătoria este în inima celor ce plănuiesc răul,
    dar bucuria este pentru cei împăciuitori.

21 Cel drept nu are parte de nici o nenorocire,
    dar cel rău este copleşit de necazuri.

22 Buzele mincinoase sunt o urâciune înaintea Domnului,
    dar cei credincioşi adevărului Îi sunt plăcuţi.

23 Omul prudent ascunde cunoştinţa,
    dar inima proştilor vesteşte prostia.

24 Mâinile harnice vor domni,
    dar leneşul va sfârşi la muncă forţată.

25 Neliniştea inimii omului duce la descurajare,
    dar o vorbă bună îl înveseleşte.

26 Cel drept îşi alege cu grijă prietenii,[c]
    dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

27 Leneşul nu-şi frige[d] vânatul,
    dar omul harnic îşi preţuieşte bunurile.

28 Pe cărarea dreptăţii este viaţă;
    de-a lungul ei nu este moarte[e].

Notas al pie

  1. Proverbe 12:6 Lit.: gura
  2. Proverbe 12:12 Lit.: va da
  3. Proverbe 12:26 Sau: este o călăuză pentru semenul său
  4. Proverbe 12:27 Sensul termenului ebraic este nesigur
  5. Proverbe 12:28 TM; LXX: viaţă, / însă cărarea celor răzbunători duce la moarte