Amplified Bible

Proverbs 10

Contrast of the Righteous and the Wicked

1The proverbs of Solomon:

A wise son makes a father glad,
But a foolish [stubborn] son [who refuses to learn] is a grief to his mother.

Treasures of wickedness and ill-gotten gains do not profit,
But righteousness and moral integrity in daily life rescues from death.

The Lord will not allow the [a]righteous to hunger [God will meet all his needs],
But He will reject and cast away the craving of the wicked.

Poor is he who works with a negligent and idle hand,
But the hand of the diligent makes him rich.

He who gathers during summer and takes advantage of his opportunities is a son who acts wisely,
But he who sleeps during harvest and ignores the moment of opportunity is a son who acts shamefully.

Blessings are on the head of the righteous [the upright, those in right standing with God],
But the mouth of the wicked conceals violence.

The [b]memory of the righteous [person] is a [source of] blessing,
But the name of the wicked will [be forgotten and] rot [like a corpse].

The wise in heart [are willing to learn so they] will accept and obey commands (instruction),
But the babbling fool [who is arrogant and thinks himself wise] will come to ruin.

He who walks in integrity and with moral character walks securely,
But he who takes a crooked way will be discovered and punished.
10 
He who [maliciously] winks the eye [of evil intent] causes trouble;
And the babbling fool [who is arrogant and thinks himself wise] will come to ruin.
11 
The mouth of the righteous is a fountain of life and his words of wisdom are a source of blessing,
But the mouth of the wicked conceals violence and evil.
12 
Hatred stirs up strife,
But love covers and overwhelms all transgressions [forgiving and overlooking another’s faults].
13 
On the lips of the discerning, [skillful and godly] wisdom is found,
But discipline and the rod are for the back of the one who is without common sense and understanding.
14 
Wise men store up and treasure knowledge [in mind and heart],
But with the mouth of the foolish, ruin is at hand.
15 
The rich man’s wealth is his fortress;
The ruin of the poor is their poverty.
16 
The wages of the righteous [the upright, those in right standing with God] is [a worthwhile, meaningful] life,
The income of the wicked, punishment.
17 
He who learns from instruction and correction is on the [right] path of life [and for others his example is a path toward wisdom and blessing],
But he who ignores and refuses correction goes off course [and for others his example is a path toward sin and ruin].
18 
He who hides hatred has lying lips,
And he who spreads slander is a fool.
19 
When there are many words, transgression and offense are unavoidable,
But he who controls his lips and keeps thoughtful silence is wise.
20 
The tongue of the righteous is like precious silver (greatly valued);
The heart of the wicked is worth little.
21 
The lips of the righteous feed and guide many,
But fools [who reject God and His wisdom] die for lack of understanding.
22 
The blessing of the Lord brings [true] riches,
And He adds no sorrow to it [for it comes as a blessing from God].
23 
Engaging in evil is like sport to the fool [who refuses wisdom and chases sin],
But to a man of understanding [skillful and godly] wisdom brings joy.
24 
What the wicked fears will come upon him,
But the desire of the righteous [for the blessings of God] will be granted.
25 
When the whirlwind passes, the wicked is no more,
But the righteous has an everlasting foundation.
26 
Like vinegar to the teeth and smoke to the eyes,
So is the lazy one to those who send him to work.
27 
The [reverent] fear of the Lord [worshiping, obeying, serving, and trusting Him with awe-filled respect] prolongs one’s life,
But the years of the wicked will be shortened.
28 
The hope of the righteous [those of honorable character and integrity] is joy,
But the expectation of the wicked [those who oppose God and ignore His wisdom] comes to nothing.
29 
The way of the Lord is a stronghold to the upright,
But it is ruin to those who do evil.
30 
The [consistently] righteous will never be shaken,
But the wicked will not inhabit the earth.
31 
The mouth of the righteous flows with [skillful and godly] wisdom,
But the perverted tongue will be cut out.
32 
The lips of the righteous know (speak) what is acceptable,
But the mouth of the wicked knows (speaks) what is perverted (twisted).

Notas al pie

  1. Proverbs 10:3 Lit soul of the righteous.
  2. Proverbs 10:7 Lit mention. In Jewish tradition, “memory” is not just a recollection but implies speaking of the one remembered.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 10

Salomons ordsprog

1Her følger Salomons ordsprog:

En klog søn gør forældrene glade,
    en tåbelig søn giver dem sorg.
Tilranede rigdomme lønner sig ikke,
    hæderlighed kan redde en fra døden.
Herren stiller de retskafnes sult,
    men opfylder ikke de ondes ønsker.
Dovenskab gør fattig,
    flid gør rig.
De kloge høster, når marken er moden,
    de, der sover høsttiden væk, er en skændsel.
De retsindige bliver velsignede,
    de ondes ord rammer dem selv.
Et godt menneske huskes med glæde,
    den gudløses navn går i glemmebogen.
Den fornuftige tager imod belæring,
    en pralende tåbe går det ilde.
Den oprigtige kan leve i tryghed,
    den uærlige bliver afsløret før eller siden.
10 Den, der afslører uretten, fremmer freden,
    den, der lader uret passere, skaber problemer.[a]
11 Den retsindiges ord er en kilde til liv,
    fra den ondes ord udspringer vold.[b]
12 Had provokerer til strid,
    men kærlighed tilgiver alt.
13 Den fornuftige taler med vise ord,
    tåbelige ord fører til straf.
14 Den vise vokser i visdom,
    tåben snakker sig en ulykke til.
15 Den riges rigdom er hans sikre borg,
    den fattiges fattigdom er en ruin.
16 Den retskafne belønnes med et godt liv,
    den onde straffes på grund af sin synd.
17 Den, der lader sig korrigere, får fremgang,
    den, der afslår vejledning, farer vild.
18 Skjuler man had under venlighed, lyver man,
    og den, der spreder sladder, er en tåbe.
19 Den, der taler for meget, fejler for tit,
    men den, der er tilbageholdende, anses for vis.
20 Den retsindiges tale er guld værd,
    den ondes tanker er værdiløse.
21 Den retskafnes ord er til hjælp for mange,
    tåber dør af mangel på dømmekraft.
22 Herrens velsignelse gør rig,
    egne anstrengelser[c] lægger ikke noget til.
23 Tåben finder fornøjelse i ondskabsfulde planer,
    den kloge glæder sig, når visdommen sejrer.
24 Den ondes frygt bliver til virkelighed,
    den retskafnes ønske går i opfyldelse.
25 Når stormen raser, går den onde til grunde,
    men den retskafne står fast for evigt.
26 En doven arbejder irriterer sin chef
    som røg i øjnene eller eddike på tænderne.
27 Ærefrygt for Herren forlænger ens liv,
    de gudløse dør før tiden.
28 Den retskafne kan forvente glæde,
    den ondes forhåbninger brister.
29 Herren beskytter dem, der handler ret,
    men han straffer dem, der handler ondt.
30 Onde mennesker sendes i eksil,
    de retskafne bliver boende.
31 Den retsindiges tale er fuld af visdom,
    løgnerens ordstrøm bør standses.
32 Den retsindiges ord er gode,
    den onde taler kun falske ord.

Notas al pie

  1. 10,10 Oversat efter LXX, da den hebraiske tekst i 10b tilsyneladende ved en fejl er kopieret fra vers 8b.
  2. 10,11 Ordret „Den ondes mund dækker over vold” som et brønddæksel. Når han åbner munden, kommer der vold op.
  3. 10,22 Oversættelsen usikker. Det hebraiske ord kan betyde pinefuldt hårdt arbejde (1.Mos. 3,17) eller smerten forbundet med det hårde arbejde (1.Mos. 3,16).