Amplified Bible

Proverbs 1

The Usefulness of Proverbs

1The proverbs (truths obscurely expressed, maxims) of Solomon son of David, king of Israel:


To know [skillful and godly] wisdom and instruction;
To discern and comprehend the words of understanding and insight,

To receive instruction in wise behavior and the discipline of wise thoughtfulness,
Righteousness, justice, and integrity;

That prudence (good judgment, astute common sense) may be given to the naive or inexperienced [who are easily misled],
And knowledge and discretion (intelligent discernment) to the youth,

The wise will hear and increase their learning,
And the person of understanding will acquire wise counsel and the skill [to steer his course wisely and lead others to the truth],

To understand a proverb and a figure [of speech] or an enigma with its interpretation,
And the words of the wise and their riddles [that require reflection].


The [reverent] fear of the Lord [that is, worshiping Him and regarding Him as truly awesome] is the beginning and the preeminent part of knowledge [its starting point and its essence];
But arrogant [a]fools despise [skillful and godly] wisdom and instruction and self-discipline.

The Enticement of Sinners


My son, hear the instruction of your father,
And do not reject the teaching of your mother.

For they are a garland of grace on your head,
And chains and ornaments [of gold] around your neck.
10 
My son, if sinners entice you,
Do not consent.
11 
If they say, “Come with us;
Let us lie in wait to shed blood,
Let us ambush the innocent without cause;
12 
Let us swallow them alive like Sheol (the place of the dead),
Even whole, as those who go down to the pit [of death];
13 
We will find and take all kinds of precious possessions,
We will fill our houses with spoil;
14 
Throw in your lot with us [they insist];
We will all have one money bag [in common],”
15 
My son, do not walk on the road with them;
Keep your foot [far] away from their path,
16 
For their feet run to evil,
And they hurry to shed blood.
17 
Indeed, it is useless to spread the baited net
In the sight of any bird;
18 
But [when these people set a trap for others] they lie in wait for their own blood;
They set an ambush for their own lives [and rush to their destruction].
19 
So are the ways of everyone who is greedy for gain;
Greed takes away the lives of its possessors.

Wisdom Warns

20 
[b]Wisdom shouts in the street,
She raises her voice in the markets;
21 
She calls out at the head of the noisy streets [where large crowds gather];
At the entrance of the city gates she speaks her words:
22 
“How long, O naive ones [you who are easily misled], will you love being simple-minded and undiscerning?
How long will scoffers [who ridicule and deride] delight in scoffing,
How long will fools [who obstinately mock truth] hate knowledge?
23 
“If you will turn and pay attention to my rebuke,
Behold, I [Wisdom] will pour out my spirit on you;
I will make my words known to you.
24 
“Because I called and you refused [to answer],
I stretched out my hand and no one has paid attention [to my offer];
25 
And you treated all my counsel as nothing
And would not accept my reprimand,
26 
I also will laugh at your disaster;
I will mock when your dread and panic come,
27 
When your dread and panic come like a storm,
And your disaster comes like a whirlwind,
When anxiety and distress come upon you [as retribution].
28 
“Then they will call upon me (Wisdom), but I will not answer;
They will seek me eagerly but they will not find me,
29 
Because they hated knowledge
And did not choose the fear of the Lord [that is, obeying Him with reverence and awe-filled respect],
30 
They would not accept my counsel,
And they spurned all my rebuke.
31 
“Therefore they shall eat of the fruit of their own [wicked] way
And be satiated with [the penalty of] their own devices.
32 
“For the turning away of the [c]naive will kill them,
And the careless ease of [self-righteous] fools will destroy them.
33 
“But whoever listens to me (Wisdom) will live securely and in confident trust
And will be at ease, without fear or dread of evil.”

Notas al pie

  1. Proverbs 1:7 In Proverbs various kinds of fools are discussed including those who are closed-minded, over-confident, and reject instruction and correction—the unteachable; those who lack spiritual insight—the spiritually blind; and those who are flippant, hardened, and who deliberately choose to reject God and wisdom—the arrogant.
  2. Proverbs 1:20 Wisdom is personified as a woman in vv 20-33 and speaks, in the first person, of godly wisdom. Read the word “wisdom” as “the wisdom of God” and see the wonderful power of this book.
  3. Proverbs 1:32 Lit simple ones.

Swedish Contemporary Bible

Proverbs 1

Vishetens välsignelse

(1:1—9:18)

1Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.

2Av dem får man fostran och vägledning,

så att man förstår de visas ord.

3Av dem får man vägledning till insikt

och till ett ärligt och rättfärdigt liv.

4De ger klokhet till de okunniga,

och lärdom till de unga om vad som är viktigt.

5Den vise hör dem och ökar sin kunskap.

Den kloke skaffar sig vägledning

6för att förstå ordspråk och liknelser,

de visas ord och gåtor.

7Herrens fruktan är vishetens början,

men den som är oklok föraktar vishet och vägledning.

8Hör, min son, din fars förmaning,

förkasta inte din mors undervisning.

9De bildar en skön krans på ditt huvud,

en vacker kedja kring din hals.

10Min son, låt dig inte lockas av syndare.

11De säger:

”Kom! Vi lägger oss i bakhåll för att döda,

för att lura på oskyldiga.

12Likt dödsriket slukar vi dem levande och hela,

så som de som läggs ner i graven.

13Vi ska få alla slags värdefulla ting

och kan fylla våra hus med plundrat gods.

14Du får vara med och dela,

pengarna kan vi ha i en gemensam kassa.”

15Min son, gå inte in på deras väg,

sätt inte din fot på deras stig,

16för med snabba steg söker de sig till ondskan,

och snabbt vill de utgjuta blod.

17Det är meningslöst att breda ut ett nät

inför ögonen på fåglarna.

18Dessa ligger på lur efter sitt eget blod

och i bakhåll för sina egna liv.

19Sådant blir slutet för den som roffar åt sig i oärlighet,

det kostar honom hans eget liv.

20Visheten ropar högt på gatan

och höjer sin röst på torget.

21Mitt bland de bullriga gatorna predikar den

och håller tal vid stadsportarna:

22”Hur länge ska ni okunniga älska okunnighet,

ni smädare njuta av smädelser,

ni dårar hata kunskap?

23Vänd om och ta emot min tillrättavisning,

så ska jag låta min ande komma över er

och dela med mig av min kunskap till er.

24Jag har ropat på er, men ni har inte lyssnat.

Jag har räckt ut min hand,

men ingen har brytt sig om den.

25Ni har struntat i alla mina råd

och avvisat min tillrättavisning.

26Därför ska jag också skratta åt er olycka

och håna er förtvivlan,

27när förskräckelsen griper tag i er som ett oväder

och olyckan sveper över er som en stormby,

när nöd och ångest drabbar er.

28Då kommer de att ropa till mig,

men jag ska inte svara.

De kommer att söka mig

men inte finna.

29De hatade kunskap

och ville inte frukta Herren,

30de avvisade mina råd

och föraktade mina tillrättavisningar.

31Därför får de äta sina gärningars frukt

och mätta sig med sina onda planer.

32De okunnigas avfällighet ska kosta dem livet

och dårarnas sorglöshet förgöra dem.

33Men den som lyssnar till mig ska leva i trygghet

och behöver inte vara rädd för något ont.”