Amplified Bible

Philippians 3

The Goal of Life

1Finally, my [a]fellow believers, continue to rejoice and delight in the Lord. To write the same things again is no trouble for me, and it is a safeguard for you.

Look out for the [b]dogs [the Judaizers, the legalists], look out for the troublemakers, look out for the [c]false circumcision [those who claim circumcision is necessary for salvation]; for we [who are born-again have been reborn from above—spiritually transformed, renewed, set apart for His purpose and] are the true circumcision, who worship in the Spirit of God and glory and take pride and exult in Christ Jesus and place no confidence [in what we have or who we are] in the flesh— though I myself might have [some grounds for] confidence in the flesh [if I were pursuing salvation by works]. If anyone else thinks that he has reason to be confident in the flesh [that is, in his own efforts to achieve salvation], I have far more: circumcised when I was eight days old, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews [an exemplary Hebrew]; as to the [observance of the] Law, a Pharisee; as to my zeal [for Jewish tradition], a persecutor of the church; and as to righteousness [supposed right living] which [my fellow Jews believe] is in the Law, I proved myself blameless.

But whatever former things were gains to me [as I thought then], these things [once regarded as advancements in merit] I have come to consider as loss [absolutely worthless] for the sake of Christ [and the purpose which He has given my life]. But more than that, I count everything as loss compared to the priceless privilege and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord [and of growing more deeply and thoroughly acquainted with Him—a joy unequaled]. For His sake I have lost everything, and I consider it all garbage, so that I may gain Christ, and may be found in Him [believing and relying on Him], not having any righteousness of my own derived from [my obedience to] the Law and its rituals, but [possessing] that [genuine righteousness] which comes through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. 10 And this, so that I may know Him [experientially, becoming more thoroughly acquainted with Him, understanding the remarkable wonders of His Person more completely] and [in that same way experience] the power of His resurrection [which overflows and is active in believers], and [that I may share] the fellowship of His sufferings, by being continually conformed [inwardly into His likeness even] to His death [dying as He did]; 11 [d]so that I may attain to the resurrection [that will raise me] from the dead.

12 Not that I have already obtained it [this goal of being Christlike] or have already been made perfect, but I actively press on [e]so that I may take hold of that [perfection] for which Christ Jesus took hold of me and made me His own. 13 [f]Brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet; but one thing I do: forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead, 14 I press on toward the goal to win the [heavenly] prize of the upward call of God in Christ Jesus. 15 All of us who are mature [pursuing spiritual perfection] should have this attitude. And if in any respect you have a different attitude, that too God will make clear to you. 16 Only let us stay true to what we have already attained.

17 Brothers and sisters, together follow my example and observe those who live by the pattern we gave you. 18 For there are many, of whom I have often told you, and now tell you even with tears, who live as enemies of the cross of Christ [rejecting and opposing His way of salvation], 19 whose fate is destruction, whose god is their belly [their worldly appetite, their sensuality, their vanity], and whose glory is in their shame—who focus their mind on earthly and temporal things. 20 But [we are different, because] our citizenship is in heaven. And from there we eagerly await [the coming of] the Savior, the Lord Jesus Christ; 21 who, by exerting that power which enables Him even to subject everything to Himself, will [not only] transform [but completely refashion] our earthly bodies so that they will be like His glorious resurrected body.

Notas al pie

  1. Philippians 3:1 Lit brethren.
  2. Philippians 3:2 Jews often used “dogs” as a derogatory term to refer to Gentiles, so Paul’s reference to his Jewish opponents in this verse is ironic. Most dogs were untamed scavengers and considered disgusting because they ate anything.
  3. Philippians 3:2 Because circumcision was not necessary for salvation, the circumcision demanded by the Judaizers was nothing more than mutilation.
  4. Philippians 3:11 Lit if somehow.
  5. Philippians 3:12 Lit even if I may. Paul knew that he could not really reach perfection in this life, but his goal was to “press on” as if it were attainable.
  6. Philippians 3:13 Lit Brethren.

En Levende Bok

Filippenserne 3

Skyldfri gjennom troen på Kristus

1Nå vil jeg, kjære søsken, oppfordre dere til å glede dere over fellesskapet med Herren Jesus. Jeg vil minne dere om noe dere allerede har hørt tidligere. Det er ikke noe ekstra bry for meg, og det er en trygghet for dere at sannheten står fast.

Pass dere for bikkjene[a]. Med det mener jeg disse onde menneskene som skjærer kroppen i stykker. De som sier at ingen kan bli frelst uten at de holder fast på seremonien med å omskjære guttene. Den ekte omskjærelsen handler ikke om en ytre forandring. Det handler om at vi er stolte over vårt fellesskap med Jesus Kristus. I vårt indre tilber og tjener vi Gud og er ledet av hans Ånd.

Selv om det skulle vært nok å sette sin lit til hvem vi er, og til hva vi gjør, så ville jeg selv ligge godt an. Dersom noen kunne skryte av slikt, da måtte det være jeg. Jeg ble omskåret da jeg var åtte dager gammel og tilhører Israels folk og Benjamins stamme. Jeg er en ekte jøde, født av jødiske foreldre, og gjorde alt for å følge Moseloven[b] som en ekte fariseer[c]. Ja, jeg gikk så langt i min fanatisme at jeg forfulgte alle troende. Når det gjaldt å holde alle budene i loven, var jeg feilfri i folks øyne.

Alt dette, som jeg en gang syntes var så viktig, anser jeg nå å være fullstendig verdiløst på grunn av det som Kristus har gjort for oss. Ja, alt annet er verdiløst, når vi sammenligner det med den grenseløse rikdommen det er å kjenne Jesus Kristus, min Herre. For hans skyld har jeg kastet fra meg alt som verdiløst skrot, for at jeg skal få oppleve verdien av å tilhøre Kristus og leve i fellesskap med ham. Jeg strever ikke lenger for å bli skyldfri innfor Gud ved å følge Moseloven til punkt og prikke. Nå stoler jeg på at troen på Kristus frelser meg, etter som Gud lar den som tror, stå skyldfri innfor ham.

10 Det eneste jeg nå vil, er å lære Kristus å kjenne og få oppleve den mektige kraften som vakte han opp fra de døde. Ja, jeg er villig til å lide for hans skyld. Til og med dø på samme måten som ham. 11 Jeg håper at jeg en dag skal få stå opp fra de døde til evig liv.

Kjemp for å nå målet

12 Jeg vil slett ikke påstå at jeg har nådd målet og er perfekt. Jeg arbeider videre på å lære Jesus Kristus å kjenne. Jeg vil leve fullt og helt for ham, etter som han har frelst meg og lar meg tilhøre ham. 13 Nei, kjære søsken, jeg innbiller meg ikke at jeg er perfekt. En sak er likevel sikker: Jeg forsøker å glemme det som ligger bak meg og strever mot det som ligger foran. 14 Jeg spurter mot målet for å kunne ta imot hyllesten, det evige livet som Gud lovet oss gjennom det som Jesus Kristus gjorde.

15 Jeg håper at alle dere som har en moden tro, har den samme innstillingen. Dersom dere har en annen oppfatning på noe punkt, da vil Gud vise dere hva han ønsker på det området. 16 Se bare til at dere praktiserer de sannhetene som dere allerede har forstått.

17 Kjære søsken, ta meg som ideal. Lær av dem som følger det eksempel som jeg og mine medarbeidere har gitt dere. 18 Jeg har ofte sagt til dere og nå sier jeg det på nytt med stor sorg, at det finnes mange som er motstandere av budskapet om at Kristus døde på korset for vår skyld. 19 Disse personene er på vei til å gå evig fortapt, for de tenker bare på å tilfredsstille sine fysiske begjær. De skryter av forhold som de burde skamme seg over. De er kronisk opptatt av livet her på jorden. 20 Vårt hjemland er hos Gud i himmelen, og fra ham skal Herren Jesus Kristus komme tilbake for å frelse oss for evig. 21 Han vil gjennom sin kraft forvandle våre dødelige kropper, slik at vi blir lik den kroppen han fikk da han ble vakt opp fra de døde. Han er Herre over alt og alle.

Notas al pie

  1. 3:2 Jødene mente at hunden var et urent dyr, og den som ble kalt for hund var å bli anklaget for å ikke være lydig mot Gud.
  2. 3:5 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  3. 3:5 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.