Amplified Bible

Philemon

Salutation

Paul, a prisoner [for the sake] of Christ Jesus (the Messiah, the Anointed), and our brother Timothy,

To Philemon our dearly beloved friend and fellow worker, and to [your wife] Apphia our sister, and to [a]Archippus our fellow soldier [in ministry], and to the [b]church that meets in your [c]house: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being] from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Philemon’s Love and Faith

I thank my God always, making mention of you in my prayers, because I hear of your love and of your faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the [d]saints (God’s people). I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. For I have had great joy and comfort and encouragement from your love, because the hearts of the saints (God’s people) have been refreshed through you, my brother.

Therefore [on the basis of these facts], though I have enough confidence in Christ to order you to do what is appropriate, yet for love’s sake I prefer to appeal to you—since I am such a person as Paul, an old man, and now also a prisoner [for the sake] of Christ Jesus—

A Plea for Onesimus to be Freed

10 I appeal to you for my [own spiritual] child Onesimus, whom I have fathered [in the faith] while a captive in these chains. 11 Once he was useless to you, but now he is indeed [e]useful to you as well as to me. 12 I have sent him back to you in person, that is, like sending my very heart. 13 I would have chosen to keep him with me, so that he might minister to me on your behalf during my imprisonment for the gospel; 14 but I did not want to do anything without first getting your consent, so that your goodness would not be, in effect, by compulsion but of your own free will. 15 Perhaps it was for this reason that he was separated from you for a while, so that you would have him back forever, 16 no longer as a slave, but [as someone] more than a slave, as a brother [in Christ], especially dear to me, but how much more to you, both in the flesh [as a servant] and in the Lord [as a fellow believer].

17 So if you consider me a partner, welcome and accept him as you would me. 18 But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account; 19 I, Paul, write this with my [f]own hand, I will repay it in full (not to mention to you that you [g]owe to me even your own self as well). 20 Yes, brother, let me have some benefit and joy from you in the Lord; refresh my heart in Christ.

21 I write to you [perfectly] confident of your obedient compliance, [h]since I know that you will do even more than I ask.

22 At the same time also prepare a guest room for me [in expectation of a visit], for I hope that through your prayers I will be [granted the gracious privilege of] coming to you [at Colossae].

23 Greetings to you from Epaphras, my fellow prisoner here in [the cause of] Christ Jesus, 24 and from Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers.

25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.

Notas al pie

  1. Philemon 1:2 Perhaps the son of Philemon and Apphia.
  2. Philemon 1:2 Philemon was responsible to see that this letter was shared with his fellow Colossian believers.
  3. Philemon 1:2 Prior to the third century a.d. churches customarily met in private homes.
  4. Philemon 1:5 All born-again believers (saints) have been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made holy and set apart for God’s purpose.
  5. Philemon 1:11 Paul makes a play on words here because Onesimus means “useful” or “profitable.”
  6. Philemon 1:19 By writing this with his own hand, Paul accepted legal liability.
  7. Philemon 1:19 Philemon evidently was saved through Paul’s ministry and therefore owed Paul a debt that could not be repaid.
  8. Philemon 1:21 This was probably a subtle suggestion by Paul to emancipate Onesimus.

Nya Levande Bibeln

Filemonbrevet

Från Paulus, som sitter i fängelse därför att jag har predikat de goda nyheterna om Jesus Kristus, och från broder Timotheos.Till vår älskade medarbetare Filemon, och till den församling som samlas i ditt hem,

och till vår syster Apfia och till Archippos, som i likhet med mig kämpar för evangeliet med full kraft.

Jag önskar er välsignelse och frid från Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.

Jag tackar alltid Gud när jag ber för dig, käre Filemon,

eftersom jag ständigt hör om din tro på Herren Jesus Kristus och om din kärlek till honom och hans folk.

Det är min bön att den tro du delar med dig till andra ska sätta spår också i deras liv, när de hos dig ser det goda som kommer från Jesus Kristus.

Jag har själv fått mycket uppmuntran och glädje av din kärlek, min bror. Du har ofta inspirerat dina kristna medsyskon och givit dem nytt mod.

Paulus vädjan för Onesimos

8-9 Nu vill jag be dig om en tjänst. Ja, jag skulle faktiskt kunna kräva det av dig i Kristi namn, för det är något du bör göra. Jag är nu en gammal man och sitter dessutom i fängelse för Jesu Kristi skull, men föredrar ändå att fråga dig, eftersom jag älskar dig.

10 Min bön är att du visar vänlighet mot mitt barn Onesimos, som jag har vunnit för Herren under min fångenskap.

11 Hans namn betyder ju den som är till nytta, men trots det så har han väl inte varit till någon större glädje för dig tidigare. Nu däremot kommer han att bli till verklig nytta för oss båda två.

12 När jag nu sänder honom tillbaka till dig är det som om jag sände en del av mig själv.

13 Jag skulle helst velat ha honom kvar här, där jag nu sitter fängslad för att ha predikat de goda nyheterna. På så sätt skulle du ha varit mig till hjälp genom att han tjänade mig i ditt ställe.

14 Men jag ville inte göra det utan ditt medgivande. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja.

15 Kan du inte se på det som att han rymde från dig för en kort tid, för att sedan komma tillbaka till dig för alltid?

16 Nu är han inte längre bara en slav, utan någonting mycket mer. Han är en älskad bror, särskilt för mig. Och hur mycket mer kommer han inte att betyda också för dig, för han är inte bara din tjänare, utan också din bror i Kristus.

17 Om jag verkligen är din vän, så ge Onesimos samma välkomnande som du skulle ha gett mig.

18 Om han har skadat dig på något sätt genom sin flykt eller stulit från dig, så skriv upp det på min räkning.

19 Jag ska betala tillbaka det, och som du ser garanterar jag, Paulus, personligen detta genom min underskrift. Vad du, som har funnit tron på Jesus Kristus genom mig, å din sida är skyldig mig ska jag inte nämna.

20 Käre Filemon, låt nu mig få nytta av dig! Om du gör mig denna tjänst för Kristi skull blir jag verkligen glad.

21 Jag har skrivit det här brevet till dig eftersom jag är övertygad om att du kommer att göra vad jag än ber dig om och till och med mer än så!

22 Så ber jag dig om en sak till: Ha ett rum i ordning åt mig, för jag hoppas att Gud ska svara på dina böner och låta mig komma till dig snart.

23 Min medfånge Epafras, som också sitter här för att han har predikat om Jesus Kristus, skickar sina hälsningar.

24 Det gör också mina medarbetare, Markus, Aristarchos, Demas och Lukas.

25 Herrens, Jesu Kristi, nåd ska vara med er och leda er.Paulus